Naše škola

Jsme základní a mateřská škola venkovského typu, nacházející se v klidové zóně v malebném prostředí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Její poloha nedaleko hlavní komunikace silniční i železniční ve směru na FrýdekMístek a Český Těšín umožňuje docházku dětem nejen ze Stříteže, ale i z okolních obcí – Vělopolí, Ropice, Smilovic i Dolního Žukova.

Vytváříme a udržujeme zdravé klima se zaměřením na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů, který je dán jak vztahy mezi učiteli a žáky, tak i vztahy mezi učiteli samotnými, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, mezi učiteli a zákonnými zástupci, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a také vztahy mezi žáky samotnými. 

Podporujeme individuální přístup k dětem a žákům, jak v běžné výuce, tak prostřednictvím zajímavých školních projektů. Škola vytváří prostor pro rozvoj schopností a nadání všech dětí a žáků, a to formou bohaté nabídky zájmové mimoškolní činnosti či sportovních a kulturních aktivit v rámci dlouholeté spolupráce se školami Mikroregionu obcí povodí Stonávky.

Spolu s dalšími školami Mikroregionu obcí povodí Stonávky se již více než 10 let naše škola podílí na realizaci celoročního programu aktivit pro děti v oblasti sportu a kultury s cílem porovnat schopnosti dětí a v neposlední řadě posílit pozitivní vztah dětí k obci a regionu. Patří k nim přehazovaná v Ropici„Běh za dovednostmi a vědomostmi“ nebo minikopaná ve Smilovicích, florbal a setkání divadel v Třanovicích, vybíjená v Hnojníku, výtvarná soutěž „Krajina kolem nás“ v Komorní Lhotce, výtvarný a hudební projekt „Rozvíjej se, poupátko“ ve Stříteži, atletický trojboj v Dolních Tošanovicích, výměnné návštěvy MŠ za poznáním života a prostředí v blízké MŠ apod. 

Naše škola organizuje od roku 2002 mezinárodní hudební a výtvarný projekt „Rozvíjej se, poupátko“ s účastí dětí a mládeže ve věku od 5 do 21 let z regionů Stonávka, Třinecko Jablunkovsko a příhraničních obcí z Polska a Slovenska. Účastníme se mnoha projektů pořádaných jinými organizacemi - přehled najdete na stránce Projekty

Autorským projektem školy je také interaktivní regionální a environmentální výukový program „Putování s Pepíkem po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“ vytvořený pro základní školy regionu, jehož cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí a získat o něm nové poznatky a vědomostiV roce 2010 byl projekt oceněn 1. místem v rámci celostátního kola soutěže Innovative Education Forum 2010 a prezentován v Berlíně. V současné době probíhá jeho aktualizace a inovace v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. Vše o projektu najdete na stránce Putování s Pepíkem.


Naši partneři

 • Arets Graphics spol. s r.o.
 • Bc. Karin Klesniaková
 • ENVIFORM a.s.
 • Finitrading a. s. Třinec
 • GARO PLASTIC s.r.o.
 • Gastro potraviny s.r.o.
 • KOVONA SYSTEM, a. s., Český Těšín
 • Kancelářská technika LEJKA s.r.o.
 • Klub žen Střítež
 • MITRENGA a.s.
 • MORAVIA STEEL, a.s.
 • MyBell Agency
 • Myslivecký spolek "Černá" Střítež-Vělopolí
 • Obec Střítež
 • Prodej potravin Borek
 • Rodina Baronova
 • Rodina Boháčova
 • Rodina Ciencialova
 • Rodina Fiedorova
 • Rodina Hȕnnerova
 • Rodina Jursova
 • Rodina Kapitanovova
 • Rodina Karzelova
 • Rodina Křivoňova
 • Rodina Nogova
 • Rodina Paszkova
 • Rodina Pfeiferova
 • Rodina Poláškova
 • Rodina Porvisova
 • Rodina Przywarova
 • Rodina Pyszkova
 • Rodina Sabelova
 • Rodina Stryjova
 • Rodina Troszokova
 • Rodina Vavříčkova
 • Rodina Čižmárova
 • SDH Střítež
 • SRPŠ Střítež
 • STEELTEC CZ, s.r.o.
 • VIKRA služby s.r.o.
 • Vilford, s.r.o. Třinec


Zobrazit všechny partnery