Kalendář

Plán akcí ZŠ 2018/2019

ZÁŘÍ

 • PŘEHAZOVANÁ v Ropici
 • Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“
 • Zahájení projektu "Klub škol, které čtou dětem" (Celé Česko čte dětem)

ŘÍJEN

 • Vycházka do přírody, akce s myslivci (u příležitosti Dne stromů, péče o zvěř) 
 • Týden knihoven – zapojení dětí do celostátního projektu (akce Knihovny Třinec, Střítež)
 • Setkání s jubilanty" – kulturní vystoupení našich žáků
 • MINIKOPANÁ ve Smilovicích
 • Drakiáda
 • Divadelní představení
 • "Vítání občánků" – vystoupení našich žáků

LISTOPAD

 • Lampionáda
 • Divadelní představení
 • Turistický výšlap ŠD

PROSINEC

 • Mikulášská besídka
 • Benefiční koncert vítězů pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“
 • Vánoční besídky – MŠ, ZŠ, ŠD
 • Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže "Děti zvířátkům"
 • Adventní koncert v KD Střítež

LEDEN

 • FLORBAL v Třanovicích
 • Turistický výšlap ŠD
 • Švihadlový král (akce ŠD pro školáky)

ÚNOR

 • Ples rodičů v KD
 • Dětský karneval v KD
 • Lyžařský výcvikový kurz ve SKI areálu Řeka (MŠ a ZŠ)
 • Bruslení v Českém Těšíně
 • Kulig - zimní radovánky v odpoledních hodinách
 • Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zpěváček“ v DDM Třinec
 • Účast na akci „Podané ruce“ evropského spolku pro zdravotně postižené

BŘEZEN

 • Den jódu – přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou rybích pomazánek
 • VYBÍJENÁ v Hnojníku
 • Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec)
 • Čtenářská soutěž o "Nejlepšího čtenáře" třídy a školy
 • Turistický výšlap ŠD

DUBEN

 • Zápis k základnímu vzdělávání
 • Řemeslné dílny s rodiči
 • Třídní a školní kolo soutěže "Rozvíjej se, poupátko" ve zpěvu populárních písní
 • DĚTI PŘED OPONOU – setkání divadel v Třanovicích
 • Den Země – přednáška o včelách, soutěž ve sběru papíru
 • Pálení čarodějnic

KVĚTEN

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
 • Výtvarná soutěž KRAJINA KOLEM NÁS v Komorní Lhotce
 • Bláznivá olympiáda v ŠD
 • "Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt - regionální kolo Stonávka

ČERVEN

 • Den dětí (akce ŠD pro školáky – soutěživé hry – zručnost)
 • Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník)
 • Den dětí ŠD
 • Projektové dny mimo školu ZŠ, MŠ, ŠD
 • Turistický výšlap ŠD
 • Dětské radovánky ve stylu 1. republiky
 • Rozloučení s 5. ročníkem

Podrobnosti k akcím a termíny (pokud jsou již známé) najdete v našem školním kalendáři.

Akce označené VELKÝM PÍSMEM – společné akce škol Mikroregionu obcí Povodí Stonávky.

Akce označené tučným písmem – akce pořádané SRPŠ (Spolkem rodičů a přátel školy) při ZŠ a MŠ Střítež.

Akce psané kurzívou – akce pořádané Obcí Střítež.

Akce barevně vyznačené – akce v rámci projektu „Vzděláváme se spolu a navzájem“ (viz stránka projekty).


Plán schůzek a konzultací se zákonnými zástupci žáků ZŠ

06. 09. 2018 – informativní schůzka se zákonnými zástupci prvňáků

02. 10. 2018 – plenární schůze SRPŠ

02. 10. 2018 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 2. – 5. ročníku

08. 11. 2018 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku

11. 04. 2018 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku