Kalendář

Plán akcí ZŠ 2017/2018

ZÁŘÍ

 • PŘEHAZOVANÁ v Ropici
 • Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“
 • Zahájení projektu "Klub škol, které čtou dětem" (Celé Česko čte dětem)
 • Noční procházka pohádkovým lesem
 • Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ I.

ŘÍJEN

 • Vycházka do přírody, akce s myslivci (u příležitosti Dne stromů, péče o zvěř)
 • Týden knihoven – zapojení dětí do celostátního projektu (akce Knihovny Třinec, Střítež)
 • Setkání s jubilanty" – kulturní vystoupení našich žáků
 • MINIKOPANÁ ve Smilovicích
 • Drakiáda
 • Divadelní představení
 • Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ I.

LISTOPAD

 • Lampionáda
 • Zahájení charitativního projektu "Děti dětem" – vánoční dílny s rodiči, vánoční jarmark na podporu nadačního fondu „Šance onkoláčkům“
 • Divadelní představení
 • Turistický výšlap ŠD
 • Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ II.
 • Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ II.

PROSINEC

 • Mikulášská besídka
 • Benefiční koncert vítězů pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“
 • Vánoční besídky – MŠ, ZŠ, ŠD
 • Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže "Děti zvířátkům"
 • Adventní koncert v KD Střítež
 • Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ III.

LEDEN

 • Lyžařský výcvikový kurz ve SKI areálu Řeka (MŠ a ZŠ)
 • FLORBAL v Třanovicích
 • Turistický výšlap ŠD
 • Švihadlový král (akce ŠD pro školáky)
 • Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ III.

ÚNOR

 • Ples rodičů v KD
 • Dětský karneval v KD
 • Bruslení v Českém Těšíně
 • Kulig - zimní radovánky v odpoledních hodinách
 • Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zpěváček“ v DDM Třinec
 • Řemeslné dílny s rodiči
 • Účast na akci „Podané ruce“ evropského spolku pro zdravotně postižené

BŘEZEN

 • Den jódu – přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou rybích pomazánek
 • VYBÍJENÁ v Hnojníku
 • Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec)
 • Čtenářská soutěž o "Nejlepšího čtenáře" třídy a školy
 • Turistický výšlap ŠD

DUBEN

 • Zápis k základnímu vzdělávání
 • Třídní a školní kolo soutěže "Rozvíjej se, poupátko" ve zpěvu populárních písní
 • DĚTI PŘED OPONOU – setkání divadel v Třanovicích
 • Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník)
 • Den Země – přednáška o včelách, soutěž ve sběru papíru
 • Pálení čarodějnic

KVĚTEN

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
 • Výtvarná soutěž KRAJINA KOLEM NÁS v Komorní Lhotce
 • Bláznivá olympiáda v ŠD
 • "Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt pro Třinecko, Jablunkovsko a Stonávku
 • „Rozvíjej se, poupátko“ – finále pěvecké soutěže v Třinci
 • "Vítání občánků" – vystoupení našich žáků

ČERVEN

 • 90. výročí školy – společná akce školy, SRPŠ, Obce Střítež
 • Den dětí (akce ŠD pro školáky – soutěživé hry – zručnost)
 • Den dětí ŠD
 • Výlety ZŠ, MŠ
 • Turistický výšlap ŠD
 • Rozloučení s 5. ročníkem

Podrobnosti k akcím a termíny (pokud jsou již známé) najdete v našem školním kalendáři.

Akce označené VELKÝM PÍSMEM – společné akce škol Mikroregionu obcí Povodí Stonávky.

Akce označené tučným písmem – akce pořádané SRPŠ (Spolkem rodičů a přátel školy) při ZŠ a MŠ Střítež.

Akce psané kurzívou – akce pořádané Obcí Střítež.

Akce barevně vyznačené – akce v rámci projektu „Vzděláváme se spolu a navzájem“ (viz stránka projekty).


Plán schůzek a konzultací se zákonnými zástupci žáků ZŠ

08. 09. 2017 – informativní schůzka se zákonnými zástupci prvňáků

03. 10. 2017 – plenární schůze SRPŠ

24. 10. 2017 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 3. ročníku

21. 11. 2017 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 4. – 5. ročníku

17. 04. 2018 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku