Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bylo ke dni 3. 9. 2018 ZŠ zapsáno 78 žáků (1. ročník 14, 2. ročník 19, 3. ročník 13, 4. ročník 14, 5. ročník 18), MŠ 40 dětí ve dvou třídách (I. třída 21, II. třída 19) a v ŠD 59 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 30 žáků, II. oddělení 29 žáků).

O chod školy se stará 22 zaměstnanců, z toho je 15 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky, přičemž jedna je současně AP) a 7 nepedagogických správních (1 školní asistentka, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících. Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávají podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působí 6 učitelů, včetně ředitelky, 3 asistentky pedagoga a školní asistentka.

Výuka probíhá v 5 třídách. Ve škole je počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také mobilní počítačovou učebnou a od 2. pololetí předpokládáme zahájení provozu nové multimediální učebny pro výuku informatiky a jazyků v rekonstruovaných půdních prostorách. Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci. z toho 1 vedoucí učitelka, a 1 asistentka pedagoga.

Ve 2 odděleních školní družiny je zapsáno 59 žáků (30 žáků v I. oddělení, 29 žáků v II. oddělení), pracují zde 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:20 do 7:35 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem".

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno 40 dětí z MŠ a 69 žáků ZŠ.


Organizace školního roku 2018/2019


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Ukončení vyučování II. pololetí: pátek 28. června 2019

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: pondělí 18. února 2019 – neděle 24. února 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019 – neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

pátek 28. 9. 2018

pátek 19. 4. 2019

středa 1. 5. 2019

středa 8. 5. 2019


Plán udělení ředitelského volna 2019

2 dny v dubnu 2019 (termín bude upřesněn podle reálného ukončení stavebních prací)