Informace pro rodiče

ORGANIZACE ZŠ 2017/2018


Naše základní škola patří mezi neúplné školy s výukou žáků 1. stupně s kapacitou 82 žáků. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ celkem 80 žáků v pěti třídách a pěti ročnících:


třída
ročník
žáků
dívek
chlapců
        třídní učitelka
aistent pedagoga

   I. 

1.

19

10

9

        Mgr. Lenka Drabinová
Věra Pirklová

II.

2.

13

8

5

        Mgr. Yvetta Škutová
Ing. Janina Poloková

III.

3.

15

8

7

         Mgr. Eva Machová
Věra Lasotová

IV.

4.

18

9

9

         Mgr. Michaela Křivánková

V.

5.

14

11

3

         Mgr. Olga Landecká

 

 

79

46

33Výchovně vzdělávací činnost naší ZŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Buďme na sebe hodní“ (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).

Od školního roku 2017/2018 byl zahájen provoz informačního systému Edookit. 

 

FORMULÁŘE A DOKUMENTY ZŠ

Podrobnější informace o činnosti a organizaci ZŠ najdete v těchto dokumentech:

  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Buďme na sebe hodní“
  • Školní řád ZŠ
  • Provozní řád ZŠ
  • Školní preventivní strategie
  • ICT plán školy
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní lístek k základnímu vzdělávání
  • Žádost k podávání medikace
  • Žádost o uvolnění dítěte/žáka (ozdravný pobyt)