Oznámení rozhodnutí o přijetí k ZV

                        

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019


Ředitelství Základní školy Střítež, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

oznamuje, 

že k základnímu vzdělávání v Základní škole Střítež byli pro školní rok 2018/2019 přijati budoucí žáci 1. ročníku s těmito registračními čísly:

18/0050
přijat/a
18/0051
přijat/a
18/0052
přijat/a
18/0053
přijat/a
18/0054
přijat/a
18/0055
přijat/a
18/0056
přijat/a
18/0057
přijat/a
18/0058
přijat/a
18/0059
přijat/a
18/0060
přijat/a
18/0061
přijat/a
18/0062
přijat/a
18/0063
přijat/a
O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Střítež 2. 5. 2018

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy