Spolupráce se ZŠ Krasňany (SK)

Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl 2012-2014