Domácí výuka - 1. ročník

Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Podtržené úkoly prosíme zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno x. roč. - domácí výuka - odkaz byl zaslán rodičům či žákům, kteří mají školní mail. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vaši učitelé


  • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

Procvičování písm. b, nové písm. č / LV Moje kniha (číst po celou dobu karantény) Slabikář str. 59, 60, 62 Písanka str. 21 - 25

www.gramar.in

výukové video - písmenko b/B23. 3. - 27. 3. 2020

Procvičování písm. Č, nová písmena Ž, ž Slabikář str.63, 64, 65 Písanka str. 25 - 30 hláska a písmeno ž
30. 3. - 3. 4. 2020

Procvičování písmene Ž, nová písmena Ř, ř Slabikář str. 67, 68, 69
Písanka str. 31, 32, 33, 35, 36

Test porozumění čtenému textu  • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10


Pracovní sešit Matematika str. 31 - 32

23. 3. - 27. 3. 2020Pracovní sešit Matematika 3 po str. 3 testy a prezentace
matematické puzzle

30. 3. - 3. 4. 2020


Počítáme do 20

Pracovní sešit Matematika 3 str. 4 - 6 (cv. 6/4 ústně, 6/3)

číselná řada do 20  

porovnej čísla do 20
  • PRVOUKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testyPříroda na jaře, U babičky na zahradě
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 47, 4823. 3. - 27. 3. 2020

Stromy a keře na jaře, Jaro na statku
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 49, 50 jaro
30. 3. - 3. 4. 2020


Jarní hry dětí v přírodě
Rok, roční období

Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 52, 54

jarní květiny 

Co víš o jaru?
  • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/cvičení online
17. 3. 2020 Venku začíná jaro, zazpívej si písničku “Travička zelená” Travička zelená na youtube
23. 3. - 27. 3. 2020


Mravenčí ukolébavka Mravenčí ukolébavka na youtube
30. 3. - 3. 4. 2020Poslechni si krásnou písničku o jaru, pokus se ji naučit - nejdříve si zapěj podle zpívané verze a pak s podkladem. Stáhni si text a když budeš mít chuť nakreslit obrázek k písničce, vyfoť jej a pošli do galerie (možná se Ti podaří i audio či video  nahrávka s Tvým zpěvem...).
Jaro je tu - verze se zpěvem
Jaro je tu - podklad
Jaro je tu - text  • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Ilustrace knihy, kterou čtu
23. 3. - 27. 3. 2020


Jarní obrázek pro radost náměty pro tvorbu obrázku
30. 3. - 3. 4. 2020Nakresli jarní květinu
jarní květiny  • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci

Cvičení se švihadlem. Hry venku.
23. 3. - 27. 3. 2020


Cvičení s hudbou
hlava, ramena, kolena palce - youtube
30. 3. - 3. 4. 2020Cvičení s míčem, míčové hry  • PRACOVNÍ ČINNOSTI

Cvičení s míčem, míčové hry

16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online návod

Jaro (dobrovolně).
23. 3. - 27. 3. 2020


Jarní dekorace - vytvoř jarní výzdobu ve svém pokojíčku
30. 3. - 3. 4. 2020


Jarní práce na zahradě (podle možnosti zasaď semínka a pozoruj, co se bude dít)