Domácí výuka - 1. ročník

Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Podtržené úkoly prosíme zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno x. roč. - domácí výuka - odkaz byl zaslán rodičům či žákům, kteří mají školní mail. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Od pondělí 13. 4. 2020 probíhá online výuka žáků s učitelem formou video-schůzky Hangousts - viz pozvánky v Gmailu nebo Galerii.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vaši učitelé


Jak jsou prvňáčci kreativní a velmi rychle a po svém se přizpůsobili nové situaci, se můžete podívat ve fotogalerii Jak prvňáci pracují v "koroňáku" 2020.
Po znovuotevření škol od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budeme pokračovat v týdenním zadávání učiva pro žáky, 

kteří nenastoupí do školy a budou se nadále vzdělávat distančně. 


Nově bude zavedena každodenní online výuka společně s žáky ve škole, a to dle časového rozvržení jednotlivých tříd. 

- 1. ročník 10:00 - 10:45 hod. 

Odkaz na výuku bude zaslán předem a bude platit po celou dobu až do konce šk. roku. 

Věříme, že s pomocí rodičů a díky poctivému přístupu žáků, jak tomu bylo dosud, se i přes nestandardní formu výuky podaří učivo zvládnout v plném rozsahu dle ŠVP. 


Děkujeme👩‍🏫!


  • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

Procvičování písm. b, nové písm. č

LV Moje kniha (číst po celou dobu karantény)
Slabikář str. 59, 60, 62Písanka str. 21 - 25www.gramar.in

Výukové video - písmenko b/B

23. 3. - 27. 3. 2020

Procvičování písm. Č, nová písmena Ž, ž Slabikář str.63, 64, 65


Písanka str. 25 - 30


Hláska a písmeno ž30. 3. - 3. 4. 2020

Procvičování písmene Ž, nová písmena Ř, ř Slabikář str. 67, 68, 69Písanka str. 31, 32, 33, 35, 36
Test porozumění čtenému textu6. 4. - 9. 4. 2020

Procvičování písm. Ř, nové písmeno CH, ch

Slabikář str. 70, 71, 72Písanka str. 34, 37, 38, 39LV - vyprávěj pohádku vlastními slovy podle obrázků

S pomocí tohoto komiksu s názvem "Co odláká koroňáka" máte možnost hravou formou zbavit děti nadměrného strachu a vysvětlit jim, jak se s náročnou situací spojenou s koronavirem vypořádat.14. 4. - 17. 4. 2020

Velikonoce Slabikář str. 61 + 66 Písanka str. 40 Procvičování učiva
20. 4. - 24. 4. 2020

Procvičování učiva Slabikář str. 73, 76, 77

Písanka 4 str. 1 - 5

ONLINE VÝUKA Slabikář - čtení

Test III. čtvrtletí

27. 4. - 30. 4. 2020

Nové písmeno F, f

Slabikář str. 78 -80, báseň str. 78 (Filip frčí…) nazpaměť

Písanka str. 6 - 10 (str. 6)

Hledej písmeno f

Poslech - věty s písmenem f

ONLINE VÝUKA

Slabikář - čtení

4. 5. - 7. 5. 2020

Procvičování učiva Slabikář str. 74, 75, 81

Písanka str. 11, 12, 13, 14, 18 (jedno slovo na každý řádek) Poslech pohádky Hrnečku, vař!


11. 5. - 15. 5. 2020

Nové písmeno G, g, písmena ď, ť, ň

Slabikář str. 82, 83 (těžká slova obloučkovat), 84, 85


Písanka str. 15, 16, 17, 19, 20Písmenko G - pohádka

Písmenko G s Michalem

Psaní písmenek


18. 5. - 22. 5. 2020

Slabiky dě, tě, ně, di - dy, ti - ty, ni - ny

Slabikář str. 86 - 89

Čtení - Slabikář str. 87 (V ovocném sadu)Písanka str. 21, 22, 23, 24, 25 (stačí vždy jedno slovo na řádek)


Slabiky dě, tě, ně

Doplňování slabik

Hřebčín Napajedla

Slabiky di - dy, ti - ty, ni - ny

Práce navíc (kdo chce) - minipříběh


25. 5. - 29. 5. 2020


Slabiky bě. pě, vě

Slabikář str. 90, 91, 92, 95

Písanka str. 26, 27, 28, 29 (slova opačného významu), str. 30 (stačí 1 slovo)

Slabiky bě, pě, vě, mě

Slabiky bě, pě, vě, mě


1. 6. - 5. 6. 2020

Procvičování čtení a psaníSlabikář str. 93, 99, 100, 101, 102
Písanka str. 31, 32, 33
Hrad Kokořín

Hrad Kost

Kozí hrádek

Včelí medvídci


8. 6. - 12. 6. 2020


Procvičování čtení a psaní


Slabikář str. 104, 94, 107, 109Písanka str. 34, 35, 36, 37O zvědavém štěňátku

Kosí bratři

O makové panence


15. 6. - 26. 6. 2020


Procvičování čtení a psaní
Slabikář str. 109, 96, 97, 98

Písanka str. 37 - 40

Mělník
  • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10


Pracovní sešit Matematika str. 31 - 32

23. 3. - 27. 3. 2020Pracovní sešit Matematika 3 po str. 3

Testy a prezentace
Matematické puzzle

30. 3. - 3. 4. 2020

Počítáme do 20Pracovní sešit Matematika 3 str. 4 - 6 (cv. 6/4 ústně, 6/3)

číselná řada do 20  

Porovnej čísla do 20


6. 4. - 9. 4. 2020

Sčítání v oboru čísel do 20
Pracovní sešit Matematika 3 str. 7, 8 (cv. 7/3 a 8/4 ústně, 8/3) Geometrické tvary

Test geometrické tvary

14. 4. - 17. 4. 2020

Procvičování učiva
Pracovní sešit Matematika 3 - dokončení chybějících cvičení Opakování


20. 4. - 24. 4. 2020

Odčítání v oboru čísel do 20
Pracovní sešit Matematika 3 str. 9 - 11

Nové učivo

Test III. čtvrtletí

27. 4. - 30. 4. 2020

Sčítání do 20 bez přechodu desítkyPracovní sešit Matematika 3 str. 12 - 14

str. 12/4 (do malého sešitu)

cv. 12/6, 13/4, 14/2 jen ústně

Nové učivo
4. 5. - 7. 5. 2020

Odčítání do 20 bez přechodu desítky


Pracovní sešit Matematika 3 str. 15 - 17, str. 15/7 (do malého sešitu), cv. 16/4, 17/2, 17/7 jen ústně


Nové učivo
11. 5. - 15. 5. 2020

Metr
Pracovní sešit Matematika 3 str. 18 (kromě cv. 2. + 3., děti mohou změřit pokojíček), str. 19 (19/4 do malého sešitu), str. 20 (cv. 2. jen ústně, u cvičení 5. mohou děti použít číselnou osu ze cv. 4.)

Metr
18. 5. - 22. 5. 2020

Vztahy o několik více, o několik méně, určování času
Pracovní sešit Matematika 3 str. 21, 22 (cv. 5. ústně), 23 cv. 2.+ 7. ústně, 23/6)

O několik více

O několik méně


25. 5. - 29. 5. 2020


Litr


Pracovní sešit Matematika 3 str. 24 - 26 (24/5 do malého sešitu 25/3 jen ústně, 24/6 a 25/5 dobrovolně)
Litr


1. 6. - 5. 6. 2020


Kilogram


Pracovní sešit Matematika 3 str. 27 - 29 (28/6 do malého sešitu, cv. 27/5, 29/4, 29/6 jen ústně, 28/4 dobrovolně) Základní jednotky


8. 6. - 12. 6. 2020


Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit Matematika 3 Nejdříve opakování - str. 32, pak str. 30 + 31 (30/6 + 31/7, cv. 30/5, 31/5 ústně)

Závěrečný kvíz z matematiky (příprava k závěrečnému testu)15. 6. - 26. 6. 2020


Krychle, koule


Krychle, koule  • PRVOUKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testyPříroda na jaře, U babičky na zahradě
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 47, 48
23. 3. - 27. 3. 2020

Stromy a keře na jaře, Jaro na statku
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 49, 50


Jaro

30. 3. - 3. 4. 2020

Jarní hry dětí v přírodě
Rok, roční období

Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 52, 54

Jarní květiny 

Co víš o jaru?


6. 4. - 9. 4. 2020

Svátky jara


Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 51 Velikonoce
14. 4. - 17. 4. 2020

Dopravní výchova

Dopravní výchova
20. 4. - 24. 4. 2020

Měsíce v roce
Rodinné oslavy

Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 55 + 57

Doporučujeme - Kraje pro bezpečný internet


27. 4. - 30. 4. 2020

Dny v týdnu, Poznávání hodin
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 58, 59, 60

Poznávání hodin


4. 5. - 7. 5. 2020

Místo, kde žijeme


Na výletě

Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 62, 63Lípa - náš národní strom- youtube

Hymna ČR - youtube

Jeseníky - youtube
Test III. čtvrtletí11. 5. - 15. 5. 2020

Ája jde do divadla, Ája mezi kamarády
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 64, 65

Volný čas


18. 5. - 22. 5. 2020

Ája jde nakupovat, Zaměstnání dospělých, Co lidé umí
Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 66, 67, 68


Druhy obchodů

Poznáš povolání?


25. 5. - 29. 5. 2020


Lidé si vyrobili pomocníky

Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort


Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 69, 70, 71

Výrobky z různých materiálů


Pomocníci v domácnosti


Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort


1. 6. - 5. 6. 2020


V létě - okénko do letní přírody, Letní proměny v přírodě, Léto na zahradě


Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 72 - 75
Léto - kvíz


Léto - změny v přírodě


Léto - měsíce a počasí


Léto na zahrádce


8. 6. - 12. 6. 2020


Léto v lese, U rybníka, Chystáme se na prázdniny


Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka) str. 76 - 78Léto v lese

Léto u rybníka


15. 6. - 26. 6. 2020


Opakování - v létě, Závěrečné opakování

Pracovní sešit Já a můj svět (prvouka)

 str. 79 - 80

Chystáme se na prázdniny


Tísňové linky 150, 158, 155, 112

Prázdninové rady aneb jak bezpečně prožít léto
  • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/cvičení online
17. 3. 2020 Venku začíná jaro, zazpívej si písničku “Travička zelená” Travička zelená na youtube
23. 3. - 27. 3. 2020


Mravenčí ukolébavka Mravenčí ukolébavka na youtube
30. 3. - 3. 4. 2020


Poslechni si krásnou písničku o jaru, pokus se ji naučit - nejdříve si zapěj podle zpívané verze a pak s podkladem. Stáhni si text a když budeš mít chuť nakreslit obrázek k písničce, vyfoť jej a pošli do galerie (možná se Ti podaří i audio či video  nahrávka s Tvým zpěvem...). Jaro je tu - verze se zpěvem
Jaro je tu - podklad
Jaro je tu - text
6. 4. - 9. 4. 2020


Zopakuj si všechny písničky, které jsi se naučil/a v době "domácí výuky" - pokud budeš mít chuť, můžeš mi vytvořit hádanku - nakreslit obrázek k jedné z nich a poslat do galerie - pokusím se uhodnout, o kterou písničku jde. A nezapomeň, že hudba je všude kolem nás - při pobytu na zahrádce se zaposlouchej do tónů přírody... Didakta.cz - tón, str. 1-6 (po přihlášení klikni na diváka vpravo na balkóně, napoví...)14. 4. - 17. 4. 2020


Jaro se nám ukazuje v plné kráse, asi nejkrásnější je v tomto období pohled na kvetoucí koruny stromů - připomeň si píseň z autorské dílny Svěráka a Uhlíře se symbolickým názvem Stromy...

Stromy - zpívaná verze
Stromy - podklad
Stromy - text
20. 4. - 24. 4. 2020


Zkus si vyrobit jednoduchý hudební nástroj (kinder vajíčko + hrášek/rumba koule nebo staré počítadlo/tamburína nebo staré struhadlo+vařečka/drhlo...), můžeš se s ním vyfotit (dobrovolné) a poslat mi fotku do Galerie, jak doprovázíš s nástrojem nějakou písničku na youtube - určitě máš svého oblíbeného zpěváka nebo svou oblíbenou zpěvačku, zatrsat si můžeš i podle ukázky z odkazu :).

Návod na bubínek z krabice s fazolemi - youtube (hledej ve videu čas 8:45)

Fotografie - bubínek z plastové láhve, chrastítko z ořechů

Zajímavé povídání o rytmických nástrojích s ukázkou rytmické hudby
27. 4. - 30. 4. 2020


Krásné jarní počasí přímo vybízí k procházkám do přírody. Rybníky v Černé patří k nejkrásnějším místům v našem regionu, kde se můžeš setkat s krásami přírody velmi zblízka a poznávat rostliny, živočichy i jejich hlasy – odkaz ve sloupci vpravo Tě navede na zajímavou webovou stránku, kde se můžeš naučit rozlišovat hlasy našich známých ptáků, které jsou v přírodě našeho okolí běžně slyšet. A proč přírodověda v hudební výchově? Umět se zaposlouchat do tónů přírody by měl umět každý zpěvák či hudebník, mnozí skladatelé své melodie právě v přírodě našli... Hlasy ptáků

4. 5. - 7. 5. 2020


Jak se Ti dařilo rozpoznávat hlasy v oblacích? Poznáš už v přírodě nějakého ptačího zpěváčka s jistotou? Nakresli mi jeho obrázek, pokud ano 😉.

Tentokrát Tě chci pozvat na návštěvu do lesa - poslechni si písničku z odkazu vpravo a nakresli nebo napiš, jak se máme na návštěvě v lese chovat. Jsem zvědavá, jestli písničce budeš dobře rozumět, není totiž česky ;-). Ale neboj, videoklip Ti napoví (do obrázku můžeš napsat, jakým jazykem se v písničce zpívá, pokud to poznáš).... A ještě hádanka pro zvídavé - jak se tím "cizím jazykem" řekne muchomůrka, kterou nemáme v lese sbírat, protože je jedovatá?

Do lesa - youtube
Do lesa - noty a text11. 5. - 15. 5. 2020


K procvičení hudebního sluchu mám pro Tebe další úkol - seznam se s hudebními nástroji, pak si poslechni ukázky skladeb a hádej, o který hudební nástroj jde. Můžeš si hudební nástroje připomenout také na obrázcích v omalovánce, kterou najdeš v odkazu vpravo...

V neděli jste jistě oslavili Den matek - nauč se písničku vpravo a můžeš maminku potěšit i kdykoliv jindy, třeba ve všední den - jestli chceš, napiš nebo nakresli mi do Galerie, zda se Ti to podařilo 😉...
Hudební nástroje - seznámení
Hudební nástroje - poznávačka
Hudební nástroje - omalovánka

Maminko, mámo - zpívaná verze
Maminko, mámo - podklad
Maminko, mámo - text
18. 5. - 22. 5. 2020


Měsíc květen má, jak jistě víte, jméno podle rozkvetlé přírody v tomto období. Jsem ráda, že chodíte na procházky a se všudypřítomnou krásou jara se setkáváte (je to vidět na vašich krásných fotografiích v Galerii 🌼...) . Existuje mnoho písniček, ve kterých se zpívá o květinách - určitě mnoho z nich znáš, a tak si je můžeš při procházkách zanotovat. Potěší mě, když mi napíšeš nebo nakreslíš, na kterou sis vzpomněl/a. A jestli chceš, můžeš si poslechnout jednu novou písničku "Modrý zvonku", kterou najdeš vpravo. Modrý zvonku - zpívaná verze
Modrý zvonku - podklad
Modrý zvonku - text

25. 5. - 29. 5. 2020Je čas na trochu hudební teorie 🎶🎼 - vyplň si pracovní list, ve kterém si procvičíš psaní not a houslového klíče, vyfoť a vlož do Galerie. Můžeš napsat nebo nakreslit svůj pocit pomocí smajlíka, jak se Ti dařilo 😊😐😒... Pracovní list noty a houslový klíč 

1. 6. - 5. 6. 2020Další pracovní list ti poslouží k procvičení poznávání not podle toho, kde v notové osnově leží (na které lince, ve které mezeře). Připomeneš si v něm také poznávání not podle délky a spočítáš si matematického hada 🐍. Šikovné žáčky čeká i logický úkol - jsem zvědavá, kdo se do něj pustí 🎵 a kdo pozná písničku. Na tento pracovní list máš čas do 14. 6.
Notičky si můžeš procvičit v HV 1 programu Didakta
 
Pracovní list č. 2
15. 6. - 26. 6. 2020Na závěr školního roku zasílám poděkování za aktivitu v hudební výchově v podobě hudební pohádky Červená Karkulka. Pokud se Ti bude "minioperka" líbit, můžeš mi poslat obrázek nebo nahrávku postavičky/písničky, která Tě nejvíce zaujala, okouzlila (a třeba připsat i důvod, proč se Ti líbila 🤗). Hezký zážitek! P. S. Chceš-li vědět, co to je OPERA, opět Ti může pomoct skvělý program Didakta (viz odkaz vpravo).

Červená Karkulka - minioperka - youtube

Didakta
  • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Ilustrace knihy, kterou čtu
23. 3. - 27. 3. 2020


Jarní obrázek pro radost Náměty pro tvorbu obrázku
30. 3. - 3. 4. 2020


Nakresli jarní květinu Jarní květiny
6. 4. - 9. 4. 2020


---
14. 4. - 17. 4. 2020


Můžeš si nakreslit a pak zahrát “panáka Hra panák
20. 4. - 24. 4. 2020


Nakresli zážitek z Velikonoc
27. 4. - 30. 4. 2020


---
4. 5. - 7. 5. 2020


---
11. 5. - 15. 5. 2020


Nakresli jednoho kamaráda nebo kamarádku ze třídy a k obrázku napiš jeho (její) jméno. Obrázek pošli do galerie.
18. 5. - 22. 5. 2020


Najdi si kamínek a zkus na něj namalovat obrázek Obrázek na kamínku
25. 5. - 29. 5. 2020Po zhlédnutí pohádky (odkaz je v prvouce) nakresli, jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Obrázek mě potěší v galerii 🎂😊

1. 6. - 5. 6. 2020Modelování
8. 6. - 12. 6. 2020Prohlédni si fotogalerii na stránkách naší školy a nakresli , na co v tomto školním roce nejraději vzpomínáš
Fotogalerie ZŠ
15. 6. - 26. 6. 2020Na co se těšíš o prázdninách? Nakresli a pošli do galerie.  • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci

Cvičení se švihadlem. Hry venku.
23. 3. - 27. 3. 2020


Cvičení s hudbou Hlava, ramena, kolena palce - youtube
30. 3. - 3. 4. 2020


Cvičení s míčem, míčové hry
6. 4. - 9. 4. 2020


Rozcvička Rozcvička
14. 4. - 17. 4. 2020


Hra panák Hra panák
20. 4. - 24. 4. 2020


Cvičení s pomůckami (švihadlo, guma nebo pásek) Cvičení se Lvíčaty
27. 4. - 30. 4. 2020


Cvičení s míčem Školka s míčem
4. 5. - 7. 5. 2020


Trénuj skákání přes švihadlo a pochlub se svým rekordem v galerii, snaha bude oceněna 😊
11. 5. - 15. 5. 2020


Zacvič si se Lvíčaty Cvičení se Lvíčaty (díl 13. 4.)
18. 5. - 22. 5. 2020


Trénuj driblování s míčem a v galerii se pochlub, kolikrát se ti to podařilo bez přerušení Driblování s míčem
25. 5. - 29. 5. 2020Hry v přírodě Hry v přírodě
1. 6. - 5. 6. 2020Cvičení s hudbou


Rozcvička

Chobotnice

8. 6. - 12. 6. 2020Cvičení se švihadlem (vyzkoušej prvky ze švihadlové školky)
Švihadlová školka
15. 6. - 26. 6. 2020Cvičení s míčem  • PRAKTICKÉ ČINNOSTI

16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online návod

Jaro (dobrovolně).
23. 3. - 27. 3. 2020


Jarní dekorace - vytvoř jarní výzdobu ve svém pokojíčku
30. 3. - 3. 4. 2020


Jarní práce na zahradě (podle možnosti zasaď semínka a pozoruj, co se bude dít)
6. 4. - 9. 4. 2020


---
14. 4. - 17. 4. 2020


Pravidla stolování Pravidla stolování
20. 4. - 24. 4. 2020


Pomoc při domácích pracích
27. 4. - 30. 4. 2020


---
4. 5. - 7. 5. 2020


---
11. 5. - 15. 5. 2020


Upleť věneček z pampelišek (jestli ještě najdeš) Pletení věnečku
18. 5. - 22. 5. 2020


Slož papírovou čepici a popros rodiče nebo staršího sourozence, aby tě v ní vyfotili a fotku umístili v galerii Papírová čepice
25. 5. - 29. 5. 2020Péče o pokojové rostliny
Péče o pokojové rostliny
1. 6. - 5. 6. 2020Vyrob si domácí modelínu (pokud ti někdo pomůže)
Domácí modelína
8. 6. - 12. 6. 2020Papírový obal na knihu (pošli do galerie)
Papírový obal na knihu
15. 6. - 26. 6. 2020Zkus vyrobit sluníčko🌞  z přírodnin, foto v galerii mě potěší