Domácí výuka - 2. ročník


Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Domácí úkoly zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno - moje úkoly - odkaz bude zaslán na mail rodičům. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vaši učitelé


  • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy
16. 3. 2020 Hlásky17. 3. - 20. 3. 2020
s. 56, 57 (je tam shrnutí, co by děti měly zvládnout)

Naučit se vyjmenovat měkké souhlásky, vyhledávat samohlásky krátké, dlouhé nebo souhlásky tvrdé, měkké v časopisech
Psaní s. 18

online procvičování dle výběru - zvol 2. ročník
online testy - zvol 2. ročník

Test - hlásky

23. 3. - 27. 3. 2020


Učivo o hláskách - měkké souhlásky
s. 58, 59 (projít si cvičení, uvědomit si, že po tvrdých souhláskách píšeme y a po měkkých souhláskách i), napsat do sešitu ČJ 2 58/2 (vybrat si 5 slov, 59/2 (vybrat si 5 slov), vyzkoušejte si také diktát

Kdo ještě nevyplnil test z minulého týdne, ať tak učiní co nejdříve

30. 3. - 3. 4. 2020


ČJ - Učivo o hláskách, slova  s měkkou souhláskou č

s. 60 - cv.1

 přečíst, odpovědět si ústně na otázky pod textem

cv. 2 vybrat si 8 slov, napsat do sešitu ČJ (je úplně jedno jestli do ČJ1 nebo ČJ2), obtáhnout doplňované slabiky 

cv. 3 - opsat 5 vět, doplnit ú, ů a pozorně opravit, budu známkovat (nejdříve si přečti poučku v růžovém rámečku)ČT, LV - recitace básně
s. 82 - naučit se krásně přečíst, recitovat, hledejte si rýmy, zkus se zamyslet, co všechno na jaře můžeme v přírodě pozorovat, pomůže ti báseň
SL - Slovní zásoba, tvoření vět

Můj deník  aneb jak se mi žilo za stavu nouze

Prosím, aby si děti začaly psát deník. Každý den jednou nebo dvěma větami zachytit, co prožily, jak se u toho cítily. (vysvětlení, vzor, jednoduchý postup blíže na Edookitu).

Můj deník  aneb jak se mi žilo za stavu nouze

Prosím, aby si děti začaly psát deník. Každý den jednou nebo dvěma větami zachytit, co prožily, jak se u toho cítily (vysvětlení, vzor, jednoduchý postup blíže na Edookitu).
  • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy
16. 3. - 20. 3. 2020 Odčítání s přechodem přes desítku, složené příklady se závorkami

PS. s. 10 (u příkladů ve cv. 1 je třeba se správně ptát, pokud potřebujete radu, kontaktujte mě)

matematika hrou


19. 3. 2020
Test - slovní úlohy
23. 3. - 27. 3. 2020


Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Geometrie - opakování


PS s. 12, 13

s. 5


Kdo ještě nevyplnil test z minulého týdne, ať tak učiní co nejdříve
30. 3. - 3. 4. 2020

M - Násobilka, příprava, násobení 2PS s. 14, 15

  • naučit se zpaměti násobky 2 tam i zpět, průběžně si připravit do krabičky nastříhané kartičky z přílohy uvnitř Matematiky, procvičovat si učivo pomocí kartiček, návod je na začátku přílohy, prosím o prostudování než si to děti rozstříhají

  • dokončenou s. 13 prosím odeslat do Galerie ke kontrole

  • PRVOUKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy
17. 3. 2020
Měsíc po měsíci, kalendář

PS s. 50, 51


23. 3. - 27. 3. 2020


Dny v týdnu
PS s. 52


30. 3. - 4. 3. 2020

Části dne, svět se mění

Učebnice str. 44, 45 PS s. 52, 53, 54
  • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/tip online
17. 3. 2020 Venku začíná jaro, zazpívej si písničku "Travička zelená"
Travička zelená na youtube
23. 3. - 27. 3. 2020Mravenčí ukolébavka Mravenčí ukolébavka na youtube
30. 3. - 3. 4. 2020


Poslechni si krásnou písničku o jaru, pokus se ji naučit - nejdříve si zapěj podle zpívané verze a pak s podkladem. Stáhni si text a když budeš mít chuť nakreslit obrázek k písničce, vyfoť jej a pošli do galerie (možná se Ti podaří i audio či video  nahrávka s Tvým zpěvem...).
Jaro je tu - verze se zpěvem
Jaro je tu - podklad
Jaro je tu - text  • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod23. 3. - 27. 3. 2020

30. 3. - 4. 3. 2020


Ilustrace při tvorbě deníku  • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci

Cvičení v přírodě
23. 3. - 27. 3. 2020

30. 3. - 4. 3. 2020Cvičení v přírodě, hry venku, trénovat přihrávky a chytání míče  • PRACOVNÍ ČINNOSTI
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Stolování - pomoc rodičům při přípravě jídla. Jaro - jarní práce na zahradě

23. 3. - 27. 3. 2020

Stříhání kartiček násobků do matematiky - prosím o přesnost