Domácí výuka - 2. ročníkMilí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Domácí úkoly zasílat formou sdílení skenů či fotografií do Galerie Jméno, ročník - domácí výuka - odkaz bude zaslán na mail rodičům. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vaši učitelé


Jak jsou druháčci kreativní a velmi rychle a po svém se přizpůsobili nové situaci, se můžete podívat ve fotogalerii Jak druháci pracují v "koroňáku" 2020.

Po znovuotevření škol od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budeme pokračovat v týdenním zadávání učiva pro žáky, 

kteří nenastoupí do školy a budou se nadále vzdělávat distančně.Nově bude zavedena každodenní online výuka společně s žáky ve škole, a to dle časového rozvržení jednotlivých tříd. 

- 2. ročník 9:05 - 9:50 hod. 

Odkaz na výuku bude zaslán předem a bude platit po celou dobu až do konce šk. roku. 

Věříme, že s pomocí rodičů a díky poctivému přístupu žáků, jak tomu bylo dosud, se i přes nestandardní formu výuky podaří učivo zvládnout v plném rozsahu dle ŠVP. Děkujeme👩‍🏫!


 • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
16. 3. 2020


17. 3. - 20. 3. 2020
ČJ Hláskys. 56, 57 (je tam shrnutí, co by děti měly zvládnout)

Naučit se vyjmenovat měkké souhlásky, vyhledávat samohlásky krátké, dlouhé nebo souhlásky tvrdé, měkké v časopisech
Psaní s. 18Online procvičování dle výběru - zvol 2. ročník
Online testy - zvol 2. ročník


Test - hlásky23. 3. - 27. 3. 2020

ČJ - Učivo o hláskách - měkké souhlásky


s. 58, 59 (projít si cvičení, uvědomit si, že po tvrdých souhláskách píšeme y a po měkkých souhláskách i), napsat do sešitu ČJ 2 58/2 (vybrat si 5 slov, 59/2 (vybrat si 5 slov), vyzkoušejte si také diktát
Kdo ještě nevyplnil test z minulého týdne, ať tak učiní co nejdříve30. 3. - 3. 4. 2020

ČJ - Učivo o hláskách, slova  s měkkou souhláskou čs. 60 - cv.1

 přečíst, odpovědět si ústně na otázky pod textem


cv. 2 vybrat si 8 slov, napsat do sešitu ČJ (je úplně jedno jestli do ČJ1 nebo ČJ2), obtáhnout doplňované slabiky 

cv. 3 - opsat 5 vět, doplnit ú, ů a pozorně opravit, budu známkovat (nejdříve si přečti poučku v růžovém rámečku)

Test psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

ČT, LV - recitace básně

s. 82 - naučit se krásně přečíst, recitovat, hledejte si rýmy, zkus se zamyslet, co všechno na jaře můžeme v přírodě pozorovat, pomůže ti báseňSl - Slovní zásoba, tvoření vět


Můj deník  aneb jak se mi žilo za stavu nouze

Prosím, aby si děti začaly psát deník. Každý den jednou nebo dvěma větami zachytit, co prožily, jak se u toho cítily. (vysvětlení, vzor, jednoduchý postup blíže na Edookitu).

Můj deník  aneb jak se mi žilo za stavu nouze

Prosím, aby si děti začaly psát deník. Každý den jednou nebo dvěma větami zachytit, co prožily, jak se u toho cítily (vysvětlení, vzor, jednoduchý postup blíže na Edookitu).

6. 4. - 9. 4. 2020

ČJ - Učivo o hláskách, slova  s měkkou souhláskou ř, c


61/1, 62/1,přečíst si, ústně projít otázky

61/3 přečti si


61/2 napiš do sešitu 11 slovPs - Přepis

V písance budeme přeskakovat stránky Písanka s. 22 nebo 23 (báseň pro kluky či holky vyber si)


Čt

S pomocí tohoto komiksu s názvem "Co odláká koroňáka" máte možnost hravou formou zbavit děti nadměrného strachu a vysvětlit jim, jak se s náročnou situací spojenou s koronavirem vypořádat.
14. 4. - 17. 4. 2020

ČJ, Čt, Ps, LV, Sl

Mírně odpočinkový týden - dodělat vše, co vám chybí, např. testy. Nezapomeňte na “Můj deník”.

Projít si shrnutí ČJ III. čtvrtletí, příprava na test  (v Galerii).20. 4. - 24. 4. 2020

Měkké souhlásky c, j 


Opakování III. čtvrtletí

Uč. 62,63 - projít si ústně cvičení
Napsat do sešitu 62/2 8 slov, 63/2 8 slov, 63/3 napište podle zadání
Test - opakování  z ČJ za III. čtvrtletí


Ps - přepis


Písanka str. 20,  piš si průběžně deník (stačí 3 věty za týden)


Čt

Nezapomínejte číst (vlastní výběr z Čítanky nebo svou knihu)


27. 4. - 30. 4. 2020

Měkké souhlásky ď, ť, ň
uč. 65, 66, 67 - projít ústně

napsat do sešitu 65/2, 66/2, 67/2 z každého cvičení vybrat 6 slovních spojení a slabiky di, ti, ni, obtáhnout

POZOR:” i” změkčuje hlásky d, t, n

tiše (ť-i-š-e) dítě (ď-í-ť-e) koník (k-o-ň-í-k)

Měkké slabikyPs Písanka s. 21Sl Můj deník


4. 5. - 7. 5. 2020

Opakování souhlásek (obojetné pouze se s nimi seznámit)s. 68

s.69 (růžová tabulka - shrnutí, co bychom měli umět)

s. 70 - naučit se vyjmenovat obojetné souhlásky, umět vyjmenovat samohlásky a všechny souhlásky


napsat do sešitu 68/3 - opsat 4 věty

Písanka s. 25


11. 5. - 15. 5. 2020

Podstatná jména


uč. s. 73,74 projít si ústně


do sešitu 74/2 (vypsat nejdříve 4 osoby, 4 zvířata, 4 věci a u každého slova do závorky napsat ukazovací zájmeno)- př. děti (ty), tatínek (ten),....


Čt/Ps Procvičujte čtení Písanka s. 30

18. 5. - 22. 5. 2020

Vlastní jména osob a zvířat uč. s. 75,76, projít si cvičení ústně

sešit s. 75/3 (celé cvičení)25. 5. - 29. 5. 2020


Vlastní jména


uč. s. 77


sešit 77/3, 77/4

(pošlu ještě ofocené listy)1. 6. - 5. 6. 2020


Skupiny dě, tě, ně

Příprava na závěrečný test


uč. s. 84 - projít ústně

sešit 85/2 (10 slov, obtáhni pastelkou slabiku dě)


85/5 připravit si diktát, budeme psát ve středu nebo ve čtvrtek


V online výuce budeme opakovat na závěrečný test.
Sl

uč. s. 80 - přečíst si

Zkus napsat do sešitu kratičký popis zvířátka, které máš nejraději. Stačí 3 věty.Čt - Správný pes

s. 84, 85 - připravit si čtení, ve čtvrtek budeme zkoušet8. 6. - 12. 6. 2020


Skupiny bě, pě, vě

Závěrečný test

uč. s. 89, 90,91,92  projít ústně


sešit s. 90/2 (5 slov), 91/2 (5 slov), 92/2 (5 slov)

(další případná cvičení zadám v průběhu týdne)
Ps
Písanka 28, 29Čt, LV

Moje kniha nebo časopis


V průběhu týdne nám na online výuce ukázat svou knihu nebo časopis.15. 6. - 26. 6. 2020


Párové souhlásky - seznámení s učivem, závěrečné shrnutí
uč. od str. 94


sešit s. 96, 97, 98,  99, 100,101/2 (vyber si vždy 5 slov)

 • vysvětlím na online výuce
Čt, LV, Ps - Moje kniha nebo časopis


Dopisujeme písanku dle vlastního výběru.
Sl - Těšíme se na prázdniny


Společně v online výuce

 • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
16. 3. - 20. 3. 2020 M - Odčítání s přechodem přes desítku, složené příklady se závorkami
PS. s. 10 (u příkladů ve cv. 1 je třeba se správně ptát, pokud potřebujete radu, kontaktujte mě)


Matematika hrou
19. 3. 2020Test - slovní úlohy
23. 3. - 27. 3. 2020

M - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Geometrie - opakování


PS s. 12, 13

s. 5


Kdo ještě nevyplnil test z minulého týdne, ať tak učiní co nejdříve30. 3. - 3. 4. 2020

M - Násobilka, příprava, násobení 2


PS s. 14, 15

 • naučit se zpaměti násobky 2 tam i zpět, průběžně si připravit do krabičky nastříhané kartičky z přílohy uvnitř Matematiky, procvičovat si učivo pomocí kartiček, návod je na začátku přílohy, prosím o prostudování než si to děti rozstříhají

 • dokončenou s. 13 prosím odeslat do Galerie ke kontrole

Násobilka 2

Násobky čísla 26. 4. - 9. 4. 2020

M - Násobení 2
s. 16, 17

(Hrej si s kartičkami násobků 2)


G - Rýsování úsečeks. 11

(postup rýsování úseček podle oranžové kartičky)

Půjč si od rodičů nějaké měřidlo a změř si doma různé předměty)
14. 4. - 17. 4. 2020Mírně odpočinkový týden - dodělat vše, co vám chybí. PS. 18, 19.

Projít si shrnutí M  III. čtvrtletí, příprava na test  (v Galerii).20. 4. - 24. 4. 2020

Dělení 2


PS s. 20, 22 (s. 21 vynechat)

Procvičujte násobení a dělení 2 (zvol si online cvičení sám/a - mnoho možností najdeš na této stránce) Test - opakování z M za III. čtvrtletí
27. 4. - 30. 4. 2020

Násobení 3PS 23, 24 (24/9 nejdříve počítáme to, co je v závorce)

 • naučit se násobky 3

Dělení 24. 5. - 7. 5. 2020

M - Dělení 3PS 25, 26

26/6, 8 na známky

Násobení a dělení 311. 5. - 15. 5. 2020

Násobky 4
PS s. 27

 • znovu opakujte násobky 2, 3, příklady na násobení a dělení, sčítání a odčítání

Využívejte interaktivní výukové programy na internetu - viz odkazy z minulých týdnů výše nebo nabídka na hlavní stránce "Domácí výuka"
18. 5. - 22. 5. 2020

Násobení 4
PS str. 28
Test - násobení, dělení
25. 5. - 29. 5. 2020


Procvičování násobení

(Pošlu ofocené listy)


1. 6. - 5. 6. 2020


Dělení 4, příprava na závěrečný testPS s. 29

Trénovat násobení a dělení

Opakování na závěrečný test v online výuce.8. 6. - 12. 6. 2020


Dělení 4, závěrečný test, opakování

PS s. 30, 3115. 6. - 26. 6. 2020


Závěrečné shrnutí učiva 2. ročníku

PS s. 32 (vypočítejte sami bez pomoci, odešlete ke kontrole)

 • další informace v online výuce

 • PRVOUKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
17. 3. 2020 Měsíc po měsíci, kalendář
PS s. 50, 5123. 3. - 27. 3. 2020

Dny v týdnu
PS s. 52

30. 3. - 4. 3. 2020

Části dne, svět se mění

Učebnice str. 44, 45 PS s. 52, 53, 54

6. 4. - 9. 4. 2020

Jaro
uč. s. 46 (na procházce pozoruj jarní přírodu, nauč se poznávat některé jarní rostliny, můžeš poslat foto z jarní procházky)

Test rok, měsíce, dny
14. 4. - 17. 4. 2020


Odpočívej a užívej si jaro


20. 4. - 24. 4. 2020

Stromy na jaře Uč. s. 47, přečíst Umět odpovědět na otázky 46/1, 47/2

27. 4. - 30. 4. 2020

Jarouč. 48 (zkus si najít na procházce některé přírodniny, které jsou na dané straně)     PS 58, 59Poznej jarní květiny 1

Bezpečnost internetu4. 5. - 7. 5. 2020

Jarní les, Ptáci a jejich hnízda uč. s. 50, 51

Choďte na procházku, vnímejte a pozorujte příroduTest - Jarní příroda

11. 5. - 15. 5. 2020

Hospodářská zvířata uč. s. 52, 53
18. 5. - 22. 5. 2020

Domácí ptáci uč. s. 54, 55


25. 5. - 29. 5. 2020


Opakování učiva o domácích zvířatech
uč. s. 58, 59

Umět základní informace o domácích zvířatech: samec, samice, mládě, čím se živí, popis těla, užitek.


1. 6. - 5. 6. 2020


Domácí zvířata - shrnutí

PS s. 60, 61, 628. 6. - 12. 6. 2020


Léto, prázdniny v přírodě

Závěrečné opakování

uč. s. 56 - až do konce


Závěrečné opakování v rámci online výuky.

PS s. od s. 63 až do konce


15. 6. - 26. 6. 2020


Léto, prázdniny v přírodě

Závěrečné opakování

uč. s. 56 až do konce


Závěrečné opakování v rámci online výuky.

PS s. od s. 63 až do konce
 • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/tip online
17. 3. 2020 Venku začíná jaro, zazpívej si písničku "Travička zelená" Travička zelená na youtube
23. 3. - 27. 3. 2020


Mravenčí ukolébavka Mravenčí ukolébavka na youtube
30. 3. - 3. 4. 2020


Poslechni si krásnou písničku o jaru, pokus se ji naučit - nejdříve si zapěj podle zpívané verze a pak s podkladem. Stáhni si text a když budeš mít chuť nakreslit obrázek k písničce, vyfoť jej a pošli do galerie (možná se Ti podaří i audio či video  nahrávka s Tvým zpěvem...). Jaro je tu - verze se zpěvem
Jaro je tu - podklad
Jaro je tu - text
6. 4. - 9. 4. 2020


Zopakuj si všechny písničky, které jsi se naučil/a v době "domácí výuky" - pokud budeš mít chuť, můžeš mi vytvořit hádanku - nakreslit obrázek k jedné z nich a poslat do galerie - pokusím se uhodnout, o kterou písničku jde. A nezapomeň, že hudba je všude kolem nás - při pobytu na zahrádce se zaposlouchej do tónů přírody... Didakta.cz - tón, str. 1-6 (po přihlášení klikni na diváka vpravo na balkóně, napoví...)14. 4. - 17. 4. 2020


Jaro se nám ukazuje v plné kráse, asi nejkrásnější je v tomto období pohled na kvetoucí koruny stromů - připomeň si píseň z autorské dílny Svěráka a Uhlíře se symbolickým názvem Stromy...

Stromy - zpívaná verze
Stromy - podklad
Stromy - text
20. 4. - 24. 4. 2020


Zkus si vyrobit jednoduchý hudební nástroj (kinder vajíčko + hrášek/rumba koule nebo staré počítadlo/tamburína nebo staré struhadlo+vařečka/drhlo...), můžeš se s ním vyfotit (dobrovolné) a poslat mi fotku do Galerie, jak doprovázíš s nástrojem nějakou písničku na youtube - určitě máš svého oblíbeného zpěváka nebo svou oblíbenou zpěvačku, zatrsat si můžeš i podle ukázky z odkazu :).

Návod na bubínek z krabice s fazolemi - youtube (hledej ve videu čas 8:45)

Fotografie - bubínek z plastové láhve, chrastítko z ořechů

Zajímavé povídání o rytmických nástrojích s ukázkou rytmické hudby

27. 4. - 30. 4. 2020


Krásné jarní počasí přímo vybízí k procházkám do přírody. Rybníky v Černé patří k nejkrásnějším místům v našem regionu, kde se můžeš setkat s krásami přírody velmi zblízka a poznávat rostliny, živočichy i jejich hlasy – odkaz ve sloupci vpravo Tě navede na zajímavou webovou stránku, kde se můžeš naučit rozlišovat hlasy našich známých ptáků, které jsou v přírodě našeho okolí běžně slyšet. A proč přírodověda v hudební výchově? Umět se zaposlouchat do tónů přírody by měl umět každý zpěvák či hudebník, mnozí skladatelé své melodie právě v přírodě našli... Hlasy ptáků

4. 5. - 7. 5. 2020


Jak se Ti dařilo rozpoznávat hlasy v oblacích? Poznáš už v přírodě nějakého ptačího zpěváčka s jistotou? Nakresli mi jeho obrázek, pokud ano 😉.

Tentokrát Tě chci pozvat na návštěvu do lesa - poslechni si písničku z odkazu vpravo a nakresli nebo napiš, jak se máme na návštěvě v lese chovat. Jsem zvědavá, jestli písničce budeš dobře rozumět, není totiž česky 😮. Ale neboj, videoklip Ti napoví (do obrázku můžeš napsat, jakým jazykem se v písničce zpívá, pokud to poznáš).... A ještě hádanka pro zvídavé - jak se tím "cizím jazykem" řekne muchomůrka, kterou nemáme v lese sbírat, protože je jedovatá?

Do lesa - noty a text
Do lesa - youtube11. 5. - 15. 5. 2020


K procvičení hudebního sluchu mám pro Tebe další úkol - seznam se s hudebními nástroji, pak si poslechni ukázky skladeb a hádej, o který hudební nástroj jde. Můžeš si hudební nástroje připomenout také na obrázcích v omalovánce, kterou najdeš v odkazu vpravo...

V neděli jste jistě oslavili Den matek - nauč se písničku vpravo a můžeš maminku potěšit i kdykoliv jindy, třeba ve všední den - jestli chceš, napiš nebo nakresli mi do Galerie, zda se Ti to podařilo 😉...
Hudební nástroje - seznámení
Hudební nástroje - poznávačka
Hudební nástroje - omalovánka

Maminko, mámo - zpívaná verze
Maminko, mámo - podklad
Maminko, mámo - text
18. 5. - 22. 5. 2020


Měsíc květen má, jak jistě víte, jméno podle rozkvetlé přírody v tomto období. Jsem ráda, že chodíte na procházky a se všudypřítomnou krásou jara se setkáváte (je to vidět na vašich krásných fotografiích v Galerii 🌼...) . Existuje mnoho písniček, ve kterých se zpívá o květinách - určitě mnoho z nich znáš, a tak si je můžeš při procházkách zanotovat. Potěší mě, když mi napíšeš nebo nakreslíš, na kterou sis vzpomněl/a. A jestli chceš, můžeš si poslechnout jednu novou písničku "Modrý zvonku", kterou najdeš vpravo. Modrý zvonku - zpívaná verze
Modrý zvonku - podklad
Modrý zvonku - text


25. 5. - 29. 5. 2020Je čas na trochu hudební teorie 🎶🎼 - vyplň si pracovní list, ve kterém si procvičíš psaní not a houslového klíče, vyfoť a vlož do Galerie. Můžeš napsat nebo nakreslit svůj pocit pomocí smajlíka, jak se Ti dařilo 😊😐😒... Pracovní list noty a houslový klíč

1. 6. - 5. 6. 2020 + 8. 6. - 12. 6. 2020Další pracovní list ti poslouží k procvičení poznávání not podle toho, kde v notové osnově leží (na které lince, ve které mezeře). Připomeneš si v něm také poznávání not podle délky a spočítáš si matematického hada ➕➖🐍. Šikovné žáčky čeká i logický úkol - jsem zvědavá, kdo se do něj pustí 🎵 a kdo pozná písničku... Na tento pracovní list máš čas do 14. 6.
Notičky si můžeš procvičit v HV 1 programu Didakta
 
Pracovní list č. 2
15. 6. - 26. 6. 2020Na závěr školního roku zasílám poděkování za aktivitu v hudební výchově v podobě hudební pohádky Červená Karkulka. Pokud se Ti bude "minioperka" líbit, můžeš mi poslat obrázek nebo nahrávku postavičky/písničky, která Tě nejvíce zaujala, okouzlila (a třeba připsat i důvod, proč se Ti líbila 🤗). Hezký zážitek! P. S. Chceš-li vědět, co to je OPERA, opět Ti může pomoct skvělý program Didakta (viz odkaz vpravo).

Červená Karkulka - minioperka - youtube

Didakta
 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

---
23. 3. - 27. 3. 2020


---
30. 3. - 4. 3. 2020


Ilustrace při tvorbě deníku
6. 4. - 9. 4. 2020


---
14. 4. - 17. 4. 2020


Odpočívej a vnímej krásy jara
20. 4. - 24. 4. 2020


Ilustrace při tvorbě deníku
27. 4. - 30. 4. 2020


Můj deník
4. 5. - 7. 5. 2020


Přání mamince - blíží se svátek maminek, vytvoř obrázek pro maminku a napiš k tomu přání, nezapomeňte poslat do Galerie (v rámci předmětů VV, PČ, Sl)
11. 5. - 15. 5. 2020


Ilustrace při tvorbě deníku
18. 5. - 22. 5. 2020


Nakresli obrázek nějakého domácího zvířete.
25. 5. - 29. 5. 2020Úkol pošlu během týdne do Galerie.

1. 6. - 5. 6. 2020Nakresli zvíře, které popisuješ ve slohu.

8. 6. - 12. 6. 2020Kreslení venku - křída (volné téma)

15. 6. - 26. 6. 2020Kreslení venku - křída • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci

Cvičení v přírodě
23. 3. - 27. 3. 2020


---
30. 3. - 4. 3. 2020


Cvičení v přírodě, hry venku, trénovat přihrávky a chytání míče
6. 4. - 9. 4. 2020


Tentokrát je to na Tobě, nezapomeň, že je pohyb zdravý...
14. 4. - 17. 4. 2020


Užívej si pobyt venku 
20. 4. - 24. 4. 2020


Tanec s hudbou, cvičení v přírodě
27. 4. - 30. 4. 2020


Hry v přírodě (pokud máš švihadlo, trénuj přeskoky)
4. 5. - 7. 5. 2020


Procházka, běh v přírodě
11. 5. - 15. 5. 2020


---
18. 5. - 22. 5. 2020


Cvičení s hudbou - vyzkoušejte si taneční kroky. Budu ráda, když pošlete nějaké video. (můžete si sami najít na youtube oblíbené písničky pro děti). Cvičení s hudbou pro děti - youtube

25. 5. - 29. 5. 2020Cvičení dle vlastního výběru

1. 6. - 5. 6. 2020Pobyt v přírodě, pohybové hry

8. 6. - 12. 6. 2020Cvičení v přírodě - běh, jízda na kole (dodržování pravidel silničního provozu),  skákání přes švihadlo, skok do dálky, hod do dálky, hry s míčem.

15. 6. - 26. 6. 2020Cvičení v přírodě - běh, jízda na kole (dodržování pravidel silničního provozu),  skákání přes švihadlo, skok do dálky, hod do dálky, hry s míčem. • PRAKTICKÉ ČINNOSTI
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Stolování - pomoc rodičům při přípravě jídla. Jaro - jarní práce na zahradě
23. 3. - 27. 3. 2020


---
30. 3. - 4. 3. 2020


Stříhání kartiček násobků do matematiky - prosím o přesnost
6. 4. - 9. 4. 2020


---
14. 4. - 17. 4. 2020


Odpočívej a vnímej krásy jara
20. 4. - 24. 4. 2020


Domácí práce a práce na zahradě
27. 4. - 30. 4. 2020


Pomoc v domácnosti
4. 5. - 7. 5. 2020


Viz VV
11. 5. - 15. 5. 2020


Kreativní práce při tvorbě deníku
18. 5. - 22. 5. 2020


Pošli foto, jak pomáháš v kuchyni
25. 5. - 29. 5. 2020Úkol pošlu během týdne do Galerie.

1. 6. - 5. 6. 2020Postav ze své stavebnice nějakou stavbu a pošli do Galerie.
Práce montážní a demontážní
8. 6. - 12. 6. 2020Práce venku, na zahradě, pomoc rodičům - těším se na foto

15. 6. - 26. 6. 2020Práce venku, na zahradě, pomoc rodičům - těším se na foto