Domácí výuka - 3. ročník

Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Podtržené úkoly prosíme zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno x. roč. - domácí výuka - odkaz byl zaslán rodičům či žákům, kteří mají školní mail. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vaši učitelé


Jak jsou třeťáci kreativní a velmi rychle a po svém se přizpůsobili nové situaci, se můžete podívat ve fotogalerii Jak třeťáci pracují v "koroňáku" 2020.
❤➕➖➗❤


Po znovuotevření škol od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budeme pokračovat v týdenním zadávání učiva pro žáky, 

kteří nenastoupí do školy a budou se nadále vzdělávat distančně.Nově bude zavedena každodenní online výuka společně s žáky ve škole, a to dle časového rozvržení jednotlivých tříd. 

- 3. ročník 10:55 - 11:40 hod. 

Odkaz na výuku bude zaslán předem a bude platit po celou dobu až do konce šk. roku. 

Věříme, že s pomocí rodičů a díky poctivému přístupu žáků, jak tomu bylo dosud, se i přes nestandardní formu výuky podaří učivo zvládnout v plném rozsahu dle ŠVP. Děkujeme👩‍🏫!


 • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
16. 3. 2020ČJ - Procvičování vyjmenovaných slov po s; opakování slovních druhů

str. 99/cv. 3a, str. 100/cv. 7a, b
Vyjmenovaná slovaTest slovní druhy17. 3. 2020


ČJ - Vyjmenovaná slova
po v

str. 100 - žlutý rámeček, přečíst, vysvětlit si význam

str. 100/cv. 1 - přečíst článek, vysvětlit i/y u podtržených slovDatum 17. 3.,
nadpis Vyjmenovaná slova po v
- opsat vyjm. slova ze str. 100
Procvičování vyjmenovaných slov - vyberte si jedno cvičení na doplňování i/y - vyjmenovaná slovaSLOH - Dopis
Napiš mi dopis. Popiš, jak se máš, jak trávíš čas a jestli ti jde domácí učení. Dopis můžeš napsat perem na papír, pak popros rodiče, aby ho vyfotili a poslali na můj mail, nebo piš na počítači a rodiče ti určitě pomohou s jeho odesláním. Nezapomeň na oslovení, pozdrav, podpis. Těším se :) .


ČTENÍ/PSANÍ Pokračuj ve čtení své knížky Písanka str. 9

18. 3. 2020
ČJ - Vysvětlení jednotlivých vyjm. slov najdeš v mailu, nebo také na těchto www stránkách. Přehled kreslených vyjmenovaných slov - vytvořit na papír A5 (velikost malého sešitu). Zkontroluj si, že máš v pořádku všechny ostatní přehledy vyjm. slov.
Význam vyjmenovaných slov po v
Hádej vyjmenovaná slova po v
19. 3. 2020


ČJ - Vyjmenovaná slova po v
Pokračuj v tvorbě svého kresleného přehledu vyjmenovaných slov po v, uč se přitom slova nazpaměť.


LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Pokračuj ve čtení své knížky. Zkus odpovědět na otázku: Je v tvé knížce kladný (hodný) hrdina? Kdo to je? Je v knížce záporný (zlý) hrdina? A to je kdo? Podle čeho jsi to  poznal?


20. 3. 2020 ČJ - Vyjmenovaná slova po v
Dokonči obrázkový přehled vyjm. slov po v, nauč se perfektně nazpaměť Význam vyjmenovaných slov po v
Hádej vyjmenovaná slova po v


ČTENÍ/PSANÍ


Pokračuj ve čtení své knížky. Chvíli nahlas, pak potichu. Příští týden ti pošlu PL s otázkami ke čtené knížce.

23. 3. - 27. 3. 2020

ČJ - Opakování a procvičování vyjm. slov po v

str. 101/cv.2, 3a, 102/4b, 6 - ústně

Šk. sešit - uč. str. 102/cv. 4c - opiš slova, podtrhni barevnou pastelkou předpony vy-, vý-

Vyjmenovaná slova po v
Vyjmenovaná slova po vČJ - Číslovky

str. 139 - vysvětlení, str. 138/1- odpověz na otázkyOpiš žlutý rámeček do šk. sešitu (str. 139), str. 139/cv- 2a, opiš 3 řádky a podtrhni číslovky barevnou pastelkou


LITERÁRNÍ VÝCHOVA, ČTENÍ

Pokračuj ve čtení své knížky, vyplň PL ke čtené knížce (pošlu do mailu)
SLOH

Písanka str. 10, 11, písanka str. 12 - Kdo jsem?30. 3. - 3. 4. 2020

ČJ - Procvičování psaní i, í/y, ý po vČJ - Opakování probraných slovních druhůStr. 103/cv. 10 – přečíst, doplnit i, y (ústně)Každý den zopakujeme jeden slovní druh - info v dopise
Uč. str. 103/cv. 8a - napiš slova opačného významu, podtrhni předponu vy-, vý- (do šk. sešitu).

Uč. str. 104 - červený rámeček opsat do šk. sešitu, nadpis PAMATUJ!

Uč. str. 104/cv. 12a – opiš 5 vět do sešitu (na známky, nafotit).

Uč. str. 105/cv. 14a – opiš slova, ve kterých je chyba, napiš je správně (nafotit).

ČTENÍ/PSANÍ

Čítanka – pokračuješ ve čtení své knihy, napiš mi 4 – 5  vět, jak by sis přál, aby příběh ve tvé knížce pokračoval dál (foto).

Opakování probraných slovních druhů

Písanka str. 14, 15
SLOH
Písanka str. 13

6. 4. - 9. 4. 2020

ČJ - Vyjmenovaná slova po z


ČJ - Opakování probraných slovních druhů


Str. 105 - přečti si vyjmenovaná slova po z (žlutý rámeček). Nauč se je zpaměti.Opiš vyjm. slova do šk. sešitu (datum, nadpis Vyjmenovaná slova po z).


Vytvoř obrázkový přehled na papír.


Uč. str. 106/cv. 2a (nejprve si cvičení přečti, doplň ústně a vysvětli, potom přepiš do sešitu; nezapomeň na datum a zadání).


Uč. str. 107/cv. 3a, b, c - ústně


Slovní druhyČTENÍ/PSANÍ/LITERÁRNÍ VÝCHOVA


Pokračuj ve čtení své knížkyPísanka str. 16, str. 17S pomocí tohoto komiksu s názvem "Co odláká koroňáka" máte možnost hravou formou zbavit děti nadměrného strachu a vysvětlit jim, jak se s náročnou situací spojenou s koronavirem vypořádat.
14. 4. - 17. 4. 2020

ČJ - Opakování a procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách


ČJ - Opakování probraných slovních druhů


Procvičuj sám podle cvičení v učebnici.Podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, příslovce (uč. str.128 - 140)


Zkontroluj si všechny obrázkové přehledy vyjmenovaných slov, ať je máš v pořádku (měl bys mít 7 listů).


Využij odkazy na internetové stránky z tabulkyČt/Ps Čti svou knížku Písanka str. 18

20 4. - 24. 4. 2020

ČJ - Opakování na velkou prověrku

str. 85/cv. 2 (ústně), str. 97/cv. 2 (ústně)

str. 104/cv. 11 (ústně)Šk. sešit- uč.  str. 85/cv. 3 (opiš a doplň k příbuzným slovům slova vyjmenovaná),

uč. str. 97/cv. 1 - napiš vyjmenovaná slova (nemusíš opisovat celé cvičení, vyjmenovaná slova piš na řádek, odděluj čárkou)ČJ - Zájmena (probereme spolu při ONLINE VÝUCE)uč. str. 140 - 141

str. 141/cv. 2 - přečti si cvičení, všímej si tučně vytištěných zájmen. Která podstatná jména z předešlé věty zastupují?

Zápis do sešitu: nadpis Zájmena, opsat žlutou tabulku na str. 141

ONLINE VÝUKA


Čt/Ps Čítanka str. 110-111 (přečti si text alespoň 2x - po hvězdičky). Písanka str.19,  20
Sl
Písanka str.17


LVViz čítanka str. 110 - 111 (přečti si text po hvězdičky, příští týden ti pošlu do mailu pracovní list k této ukázce)


27. 4. - 30. 4. 2020

ČJ - Předložky


Přečti si žlutou tabulku na str. 142.

Přečti článek na str. 141-142/cv.1 a doplň chybějící předložky (ústně).

Str. 143/cv. 5a - přečti text a vyhledej předložky


Zápis do sešitu: Předložky

 • samy nemají význam

 • pojí se hlavně s podstatnými jmény, ale píšeme je zvlášť

 • v lese, do domu, před kinem

str. 144/7 – 1. sloupec (přečti si slova v prvním sloupci. Všimni si zelené rozdělující čáry a rozhodni, kdy část před čarou je předložka a kdy se píše odděleně od slova. Celý první sloupec přepiš do sešitu.

str. 144/7 - 2. sloupec ústně


Test ČJ III- čtvrtletí


Čt/PsČítanka, 2. část textu Malý princ, str. 111 – 113 (po hvězdičky), přečti si text a dávej velký pozor, abys rozuměl, o čem čteš. Písanka str. 19


LV

Do mailu pošlu pracovní list k 1. části Malého princeSlUž jsme se několikrát přesvědčili, že máme ve třídě nadané spisovatele (vzpomeňte si na naši třídní knížku vánočních pohádek). Dnes dostanete za úkol také napsat pohádku. Pozor, nejlepší práce pošlu do literární soutěže mladých spisovatelů do Ostravy. Pohádka musí být čertovská a její téma zní: Čerti na oslavě.

Pojďme si připomenout, jak má taková pohádka vypadat: musí mít zajímavý děj (tzv. KOPEC – úvod, něco se začne dít, nějaká zápletka, pak dojde k rozuzlení, vyřešení situace a závěr.) Pohádka může a nemusí být plná kouzel, humoru, napětí, ale hlavně by měla končit šťastně. Psát můžete rukou i na počítači, jak chcete. Na vymýšlení máte 14 dní. Nezapomeň, že lepší je pohádku vymyslet v hlavě a pak teprve psát. Termín odevzdání je 10. května. Moc se těším, opravdu moc :)4. 5. - 7. 5. 2020

ČJ - Spojky


str. 144/1

Žlutá tabulka str. 144 - přečti

str. 145/2a ústně, doplň spojky z nabídky pod cvičením

str. 145/cv. 4 ústně (doplň i/y)
Zápis do sešitu: Spojky + přepiš žlutou tabulku ze str. 144

145/cv. 2a - první 4 věty přepiš do sešitu

Zkus podle přehledu vyjmenovaných slov vypsat k co nejvíce probraným slovním druhům slova, která začínají písmenem K. (např. 1. podstatné jméno – kočka, 2. přídavné jméno – kakaový, …). Místo názvů slovních druhů stačí psát čísla.Čt/Ps


Přečti si 3. část ukázky Malý princ – čítanka str. 113 – 114. Čti pozorně, příští týden tě čeká k vyplnění 2. pracovní list. Písanka str. 21, 22


LVPokračuj ve čtení své knížky, do konce týdne vyplň pracovní list k 1. části ukázky Malý princ (úkol z minulého týdne)Sl


Pohádka Čerti na oslavě – vlastní tvorba (úkol z minulého týdne, do 10. 5.)

11. 5. - 15. 5. 2020

Částicestr. 147 - žlutý rámeček

str. 146/cv- 1,přečti článek nahlas a vyhledej přací věty. Řekni, kterými slovy začínají (= to jsou částice).

str. 147/cv. 2 – přečti si článek nahlas. Urči, kdy se jedná o věty přací a kdy o rozkazovací.

uč. str. 147 - žlutý rámeček opiš do sešitu, nadpis ČÁSTICE

str. 125/cv. 2 – přepiš prvních 6 řádků a doplň chybějící písmena. Všechny jevy si pro sebe zdůvodni.

Citoslovce
str. 148, přečti si básničku v úkolu č. 1. Ústně odpověz na úkoly b,c, d,e

uč. str. 148/cv. 2

Přečti si žlutý rámeček na str. 148 a první 3 řádky přepiš do sešitu jako zápis nového učiva. Nezapomeň na nadpis CITOSLOVCE.
Čt/Ps

Čítanka str. 116 - Co ještě nevím? (přečti nahlas) Písanka str. 23, 24
LV
Vyplň PL k 2. a 3. části ukázky Malý princ (pošlu dopisem).


Sl str. 121 – Pracujeme s psaným textem - přečti si pozorně text a odpověz na otázky str. 122/cv. 7 (ústně)


18. 5. - 22. 5. 2020

Opakování a procvičování slovních druhůNauč se podle svého přehledu vyjmenovat slovní druhy tak, jak jdou za sebou.

Str. 152 – přečti si postupně jednotlivé řádky a vyhledej příslovce.

Uč. str. 153/cv. 8 – přečti správně slovní spojení (předložku čteme dohromady s následujícím slovem). Nahraď podtržené předložky předložkami s opačným významem (např. pod stromem – nad stromem) – ústně.

Str. 154/cv. 9 – přečti si článek. Je  v něm 6 souvětí, každé souvětí má 2 věty. V první větě je vždy podtrženo podstatné jméno, které je v druhé větě nahrazeno zájmenem. Najdeš správná zájmena ve druhých větách? Vyhledej v tomto cvičení všechny spojky, které spojují věty. Umíš vysvětlit, proč je před některými spojkami čárka a před jinými ne?

Uč. str. 151/cv. 2 – vypiš ze cvičení jen přídavná jména a za pomlčku slova k nim protikladná, opět to musí být přídavné jméno. (Např. velké – malé, krásný – ošklivý…)

Pozorně si prohlédni tabulku str. 152/cv. 3 – doplň slova do prázdných políček. Můžeš si stránku vyfotit, vytisknout a psát do ní, nebo si tabulku přepiš do sešitu, použít můžeš i průhlednou fólii.Čt/Ps

Čítanka str. 118 – 119, přečti nahlas celou ukázku Písanka str. 26
LV


Na celou pohádku, ze které si přečteš ukázku v čítance, se můžeš podívat na videu.
Pohádka Alenka v říši divů - youtube
SlPísanka str. 25. Přečti si nahlas text na začátku stránky. Odpověz správně na otázky. Vybarvi popelnici správnou barvou a nakresli obrázky.

25. 5. - 29. 5. 2020


Opakování a procvičování probraného učiva
Opakování - vyjmenovaná slova, slovní druhy, číslo a rod podstatných jmen

PL na procvičení učiva pošlu mailem

Mluvnické pády podstatných jmen

Uč. str. 162 /cv. 1 – přečíst texty a všimnout si různých tvarů podstatných jmen (řidič a sestra). – vyvození pádů
Úkoly k procvičování si domluvíme na videohovoru
Čt/Ps, LV

Blaník – E. Petiška, čítanka str. 123 (četba, práce s textem)
Písanka str. 27
Sl

Povolání – Čím budu? Písanka str. 301. 6. - 5. 6. 2020


Pády podstatných jmenÚstně str. 163/cv. 6 – kterými pádovými otázkami se ptáme na vyznačená slova?

Ústně 165/cv.8

165/10 a – opiš, doplň chybějící písmena a urči pád

166/12 a

Procvičování pádových otázek:

Test: Spojte pády se správnými otázkami 7

Test: Určování pádu 9Sl
Písanka str. 31 – Hra na kuchařeLV, Čt

Podívej se do své knihovničky, vyhledej pohádkovou knížku a přečti si jednu pohádku.

Odpověz ústně na otázky:

1.    Jaký je název pohádky?

2.    Kdo pohádku napsal?

3.    Kdo je hlavní hrdina pohádky?

4.    Objevují se v pohádce nějaké kouzelné předměty?

5.    Bylo v pohádce nějaké zlo? Popiš.

6. Jak pohádka skončila?
Ps
Písanka str. 28


8. 6. - 12. 6. 2020


Slovesa - mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas)
Uč. str. 174, 175  – žluté rámečky přečíst, zapamatovat

Ústně str. 175/cv. 2

str. 178 – žlutá tabulka přečíst, slovesnou osobu si vysvětlíme při on-line výuce

178/2a uděláme na on-line výuce ústně

180/3 – ústně

Infinitiv – vysvětlíme při on-line výuce

str. 176/cv. 6 – přepiš cvičení v minulém čase (slovesa převeď do minulého času).

str. 178/4 – vypiš slovesa, která jsou ve tvaru 2. osoby množného čísla. Zakroužkuj začáteční písmena a vyjde ti tajenka.Sl Co mi koronavirus dal a vzal? (Takovou událost jsme zažili všichni poprvé v životě. Zkus popřemýšlet, o co jsi kvůli onemocnění, které se šířilo všude kolem, přišel, ale taky naopak, co jsi získal. Napiš pár vět a vlož do galerie).
LV, Čt Vyhledej ve své knihovničce dětskou knížku básniček, vyber si jednu báseň a nauč se ji pěkně s přednesem číst.Pokud takovou knížku v knihovně nemáš, můžeš si vyhledat básničku na internetu. Měla by mít alespoň 3 sloky.
Ps

Písanka str. 29


15. 6. - 26. 6. 2020


Základní skladební dvojiceUč. str. 193 - přečíst žlutý rámeček

193/6a ústně (přiřaďte k sobě slova, která mohou tvořit základní skladební dvojici)

Vyber si: uč. str. 201/cv. 8 nebo 201/cv. 10


Věta jednoduchá a souvětí


198, 199 - přečíst žluté rámečky

200/6a ústně

Ps
Písanka str. 32Sl


Vezmi si do ruky svou oblíbenou hračku a zkus ji popsat (ústně)LV, Čt

Přečti si předprázdninový příběh Mikuláše a jeho kamarádů - čítanka str. 126 - 130
 • ANGLICKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice pracovní sešit cvičení/prezentace online testy
16. 3. 2020Unit 3: Small Creatures


str. 28

str. 25

str. 62 slovíčka ve třetím sloupci (po odstavec Insect camouflage)

Poslech_56

Poslech_57  

Poslech_55

18. 3. 2020
str. 29 str. 26 Poslech 59
19. 3. 2020


str. 62 přepsat slovíčka ve třetím sloupci: Insect camouflage

str. 47 Obrázkový slovníček Unit 3


Poslech 63

23. 3. - 27. 3. 2020

Unit 3: Small Creatures

Opakování 3. lekcestr. 30


str. 31
str. 27


str. 28
Poslech 60      

Poslech 61

Písnička ke str. 30

Slovíčka

Video příběh

Veškeré poslechy ke knize si můžete stáhnout do vašeho počítače pomocí přístupového kódu, který se nachází na zelené kartě, která je součástí pracovního sešitu (je nalepena hned na první straně).


30. 3. - 3. 4. 2020

UNIT 4: Clothes


str. 32 

poslech 65

poslech 66

poslech 67


str. 33

poslech 68

poslech 69

Vystřihovánka str. 57
str. 29

Slovníček str. 62-63 (10 slov + I´m wearing)


Kids vocabulary - Clothes

Clothing Vocabulary Chant


6. 4. - 9. 4. 2020

Easter (Velikonoce)


Podívej se na videa, vyber si 6 anglických velikonočních slovíček. Nakresli do sešitu angličtina jednoduchý velikonoční obrázek a popiš ho těmito anglickými slovíčky.


slovíčka:

Easter Vocabulary

10 Easter Sight Words

Easter Flashcards


procvičování slovní zásoby:
Easter


14. 4. - 17. 4. 2020

UNIT 4: Clothes
Procvičuj si online Clothes
20 4. - 24. 4. 2020

UNIT 4: Clothes

Vlož do galerie fotku svého velikonočního obrázku ze sešitu.


Lesson 3: str. 34

- použití věty I´m wearing... (mám oblečeno…) se slovíčky oblečení.

- poslech 70

- využij svého panáčka s oblečením z vystřihovánky (ze str. 57) a procvičuj, co má na sobě oblečeno s užitím věty I´m wearing...
 • pracovní sešit str. 30Slovíčka k procvičováníLesson 4: str. 35

- poslech příběhu 71
 • pracovní sešit str. 31

Obrázkový slovníček: str. 47

Video příběhu ze str. 35
Test opakování 3. lekce

27. 4. - 30. 4. 2020

UNIT 4: Clothes

Lesson 5: str. 36


Lesson 6: str. 37

 • pracovní sešit str. 32

 • pracovní sešit str. 63: slovíčka k lekci “Bar charts”

 • pracovní sešit str. 33WitchesSlovíčka (nakresli do sešitu AJ čarodějnici a popiš ji slovy: Hat=klobouk, scarf=šátek, broom=koště, cat=kočka, dress=šaty, shoes=boty)

Who is who? (Kdo je kdo?) - přečti si zadání v PL a vyřeš úkol (zapiš do sešitu číslo čarodějnice a její jméno).

Obrázek slovíček a vyřešenou záhadu vlož do galerie.4. 5. - 7. 5. 2020

Mother´s Day (Den matek)
str. 54

 • cv. 1: poslouchej a ukazuj slovíčka na obrázku (1 záložka, 2 přání, 3 rámeček, 4 šálek kávy) - poslech 107

 • cv. 2: poslouchej a ukazuj, kdo mluví v příběhu - poslech 108

 • cv. 3 řekni číslo obrázku

 • cv. 4 řekni slovo (co je n obrázku)

str. 55

 • cv. 1: poslouchej a čti - poslech 109

 • cv. 2: následuj a říkej (spoj popis s obrázkem)

 • cv. 3: vyrob přání pro maminku (z odkazu vedle nebo nakresli vlastní) a záložku do knihy

 • cv. 4: řekni chybějící slovo (přepis celé písničky je na str. 63)

cv. 5: zazpívej si písničku - poslech 110

 • vyrob přání pro maminku  - můžeš vytisknout přání z odkazu nebo nakresli a vyrob vlastní podle vzoru z odkazu (fotku vlož do galerie)11. 5. - 15. 5. 2020

Unit 4: Lesson 7 - Let´s explore Britain!


str. 38-39

cv 1 poslouchej a řekni číslo obrázku podle popisu: poslech 80, poslech 81 (zopakuj si výslovnost), písnička 82
- pracovní sešit str. 34Lesson 8 - My favourite clothes

str. 39, cv. 1 My favourite clothes (mé oblíbené oblečení) - nakresli sebe do sešitu AJ (nebo se vyfoť) ve svém oblíbeném oblečení a popiš se pomocí věty I´m wearing… Fotku úkolu vlož do galerie. - pracovní sešit str. 35

The toys 2 - příběh

str. 40-41

 • poslechni si další díl vašeho oblíbeného  příběhu, ukazuj si, kdo mluví - poslech 84

 • můžeš si ho vyzkoušet přečíst i sám nebo si rozdělit role s rodiči/sourozenci 😊

- pracovní sešit str. 36, 37


18. 5. - 22. 5. 2020

Unit 5: The beach Lesson 1
str. 42/cv. 1: poslouchej a ukazuj, cv. 2 poslechni si znovu a říkej - poslech 86

cv. 3: poslouchej a zpívej - poslech 87

cv. 4 poslouchej a zahraj si hru Co následuje? - poslech 88
str. 63 - slovíčka Unit 5 (prostřední sloupeček)

Procvičování slovíček

Test Unit 4


Lesson 2

str. 43/cv.1: poslouchej a řekni číslo obrázku - poslech 89 str. 38

25. 5. - 29. 5. 2020


Lesson 3
str. 44/cv. 1 poslouchej a ukazuj - poslech 91

cv. 2 poslouchej a říkej (doplňuj slova z nabídky do vět)

str. 39

Kdo ještě nesplnil!

test Unit 4Lesson 4
str. 45 - poslech příběhu - poslech 92
str. 40
video příběh str. 45


Opakování Unit 1
str. 56 - Play the game: zahrajte si opakovací hru - postupuj po obrázcích a (v obměnách) říkej: What can you see? (Co vidíš?), What colour is/are the…? (Jaké je to barvy?) How many… ? (Kolik toho je?) Používej odpovědi v celých větách: I can see… (Vidím…), It´s/They´re… (To je/To jsou…), There´s… /There are… (Tam je/Tam jsou…)1. 6. - 5. 6. 2020


Lesson 5
str. cv. 1: poslouchej a říkej - poslech 93 

cv. 2: poslechni si a zazpívej si písničku - poslech 94 - používej k písničce vystřihovánku a ukazuj si obrázky ke slovíčkům v písničce

cv. 3: říkej si další slova

cv. 4: zazpívej si písničku znovu s vyměněnými slovy ze cv. 3 - poslech 95
str. 40 + vystřihovánka str. 59Lesson 6cv. 1: poslouchej a ukazuj - poslech 97

cv. 2: poslouchej a říkej - poslech 98

cv. 3: dívej se na obrázky ve cv. 1, přečti si věty a uspořádej je ve správném pořadí (přiřaď písmeno věty ke správnému číslu obrázku. Toto cvičení napiš do sešitu a vlož do galerie)
str. 41


Opakování Unit 2
str. 57 - Play the game: zahrejte si opakovací hru - postupuj po obrázcích a (v obměnách) říkej: What can you see? (Co vidíš?), What colour is/are the…? (Jaké je to barvy?) How many… ? (Kolik toho je?) Používej odpovědi v celých větách: I can see… (Vidím…), It´s/They´re… (To je/To jsou…), There´s… /There are… (Tam je/Tam jsou…)8. 6. - 12. 6. 2020


Lesson 7

str. 48/cv. 1: poslechni si a najdi správný obrázek (poslech 99); 

- cv. 2: poslouchni a opakuj (poslech 100)

- str.49/cv. 3: zazpívej si písničku (poslech 101) - text celé písničky je na str. 63
str. 42
Lesson 8


str. 49/nakresli do svého sešitu sebe se svou rodinou na pláži a popiš, jak vypadají tvé věci (ručník, kyblíček, lopatka, atd.)
str. 43

Father´s day


Vyrob přání ke Dni otců pro tatínka (dobrovolný úkol). Svůj výtvor vlož do galerie.
Tip na přání k tisku zdeOpakování Unit 3str. 58 - Play the game: zahrajte si opakovací hru - postupuj po obrázcích a (v obměnách) používej otázky a odpovědi podle vzoru v bublinách.15. 6. - 26. 6. 2020


Dokončení učiva, opakování

str. 45

str. 48 obrázkový slovníček Unit 5 (poslech 102) + dokončete si to, co vám v pracovním sešitě ještě chybíThe toys 3 - závěr příběhu
str. 50, 51 - poslech 103 - poslechni si poslední pokračování příběhu, zkus si ho přečíst a přeložit

Opakování Unit 4, Unit 5
str. 59, 60 - Play the game: zahrajt si opakovací hru - postupuj po obrázcích a (v obměnách) používej otázky a odpovědi podle vzoru v bublinách.

 • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
16. 3. 2020

M - Písemné sčítání trojciferných čísel
str. 37/cv.1 - zopakuj

uč. str. 37/cv. 2 (6 příkladů do šk. sešitu)               

uč. str. 37/cv. 3 - do šk. sešitu (zápis, výpočet, odpověď)


Písemné sčítání a odčítání


17. 3. 2020M - Opakování násobilky, písemné sčítání trojciferných čísel

str. 29/9 zelený sloupeček, ústně

str.37/5 - napiš si příklady pod sebe a vypočítej písemně na tabulku

uč. str. 38/cv. 6 - podívej se na vysvětlení sčítání trojcif. čísel (velmi podobné sčítání čísel dvojciferných)uč. str. 38/cv. 7 - vyzkoušej si 6 příkladů do sešitu


Malá násobilka
18. 3. 2020M - Opakování násobilky, písemné sčítání trojciferných čísel

Vysvětlení sčítání trojcif. čísel (velmi podobné sčítání čísel dvojciferných)


Na úvod malé procvičení násobení a dělení.Malá násobilka
19. 3. 2020

G - Kružnice

str. 35 - prohlédni si obrázky

str. 36/cv. 1 - prohlédni si kružnici, červená úsečka se nazývá poloměr, modrá úsečka průměr

Sešit z geometrie - napiš datum, nadpis Kružnice,

narýsuj obrázek kružnice ze str. 36 do sešitu, označ poloměr i průměr
20. 3. 2020 M - Opakování násobilky, písemné sčítání trojciferných čísel Zopakuj si násobky 6, 7 Uč. str.38/cv.11 - do škol. sešitu (400, 360, 320 …) Písemné sčítání do 1000
23. 3. - 27. 3. 2020

M - Písemné odčítání trojciferných čísel


str. 40 - vysvětlení pamětného odčítání, ústně str. 41/cv. 7, 8, písemné odčítání vysvětleno na str. 43

str. 43/cv. 3 – vypočítejte 5 příkladů do sešitu, počítání přes desítku – str. 44/cv. 8 – 5 příkladů 


Výukové video - písemné sčítání - youtube
Výukové video - písemné odčítání - youtube
Výukové video - písemné sčítání a odčítání - youtube
G


Narýsuj do geom. sešitu kružnice podle str. 42/cv. 2, 3

30. 3. - 3. 4. 2020

M - Procvičování učiva – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování čísel, slovní úlohy

Str. 45/cv. 21 - na papír nebo tabulku

Str. 46/cv. 22 - nauč se odčítat od 1000

 Str. 50/cv. 11, 14 - ústně

Str. 51/cv. 16 a,b, str. 51/20 - ústně
Zkus do sešitu vypočítat: 

1000 - 459 =

1000 - 256 =

Příklady si zapiš pod sebe. Pozor - jednotky pod jednotky, desítky pod desítky.

Str. 46/cv. 26, 28 (nafotit)

Str. 51/cv. 18 (6 příkladů + zkouška),

Str. 46/ cv. 19
6. 4. - 9. 4. 2020

M - Procvičování učivaStr. 52/cv. 30 – porovnávání čísel (ústně)

Str. 53/cv. 32 (ústně)

Zkuste převody jednotek – str. 51/cv. 23 (ústně)


Uč. str. 51/cv. 24 – do sešitu (zápis, příklad, odpověď)

 Uč. str. 52/cv. 27 – 6 příkladů do sešitu

 Str. 51/cv. 20 – do sešitu (bez zápisu, jen výpočet a odpověď)
14. 4. - 17. 4. 2020

Opakování a procvičování násobilky,

Procvičování písemného sčítání a odčítání čísel do 1000


Samostatné opakování z učebnice (str. 37 - 53, můžeš si vybrat příklady a procvičuj).


Písemné sčítání a odčítání  

Násobení a dělení


20 4. - 24. 4. 2020

Opakování na prověrku

Vypočítej zpaměti - str. 4/cv.14 (12 příkladů), str. 4/cv. 17 (na papír nebo mazací tabulku) Nová učebnice (3. díl) str. 3/cv. 4 - první 2 řádky (8 příkladů), str. 4/cv. 12, 15 - slovní úlohy  Malá násobilka
Nové učivo - dělení se zbytkem (projdeme si při videohovoru) str. 7, projdi si cvičenístr. 8/cv. 8 (zatím bez zkoušky)
ONLINE VÝUKA
G - Rýsování obrazců podle vzoru Učebnice 2. díl str. 59 - budeš potřebovat ostrou tužku, pravítko, kružítko a případně čtverečkovaný papír. Zkus narýsovat některé obrázky přesně podle předlohy (str. 59/cv. 1). Můžeš si také stranu nechat ofotit a dorýsovat obrázky podle vyznačené osy (úkol č. 2, 3). Kolik jich narýsuješ, nechám na tobě, alespoň 3 bys mohl/a zvládnout.


27. 4. - 30. 4. 2020

Dělení se zbytkem; opakování probraného učiva
Str. 9/slovní úloha č. 14, podívej se na řešení v učebnici

uč. č. 3, str. 8/cv. 8, 1. sloupec, příklady jsi počítal minulý týden, teď k nim proveď zkoušku podle vzoru v učebnici

str. 8/cv. 8 – 2. sloupec, vypočítej a proveď zkoušku

str. 10/18 tabulku přepiš do sešitu a vypočítej

Test M III. čtvrtletí

G - Shodné úsečkyShodné úsečky - podívej se na video

Přenášení úseček pomocí kružítka - nejprve se podívej na video a pak narýsuj svou úsečku AB a zkus ji přenést na druhou přímku podle návodu videa tak, aby vznikla úsečka CD. Obě úsečky budou shodné. Napiš zápis podle návodu 1. videa, že obě tvé úsečky jsou shodné.


4. 5. - 7. 5. 2020

Dělení se zbytkem

Násobení a dělení mimo obor násobilky

Ústně – str. 19/cv. 1, 2, 4
Uč. str. 15/43 – vypočítej první dva sloupce + zkoušku

Uč. str. 16/cv. 48, 49 (zápis, výpočet, odpověď)
G - Porovnávání úseček  Nejprve se podívej na video, které ti vysvětlí učivo. Uč. str. 18/cv. 4 – porovnej úsečky z obrázků (použij proužek papíru nebo kružítko) Porovnávání a délka úseček - youtube11. 5. - 15. 5. 2020

Násobení mimo obor násobilky

str. 20/cv. 7, 8 - počítej zpaměti


uč. str. 20/cv. 10 – vypočítej tabulku, stránku si můžeš ofotit a vytisknout, nebo ji dej do průhledné fólie a piš přímo na ni.  Dělení se zbytkem - procvičování


uč. str 21/cv. 14, 15.- zpaměti


složené příklady str. 21/cv. 13 – první 2 sloupcestr. 21/cv. 17 - zpaměti


18. 5. - 22. 5. 2020

Dělení násobků deseti jednocifernými čísly
str. 22/cv. 4 - počítej zpaměti

slovní úloha str. 23/cv. 6 – ústně

str. 23/cv. 8 – 3. a 4. sloupec ústně, příklady na dělení číslem 100 pod tímto cvičením (přečti si červené vysvětlivky).

slovní úloha str. 22/5

uč. str. 23/cv. 8 – 1. a 2. sloupec

slovní úloha str. 23/cv. 10


vysvětlení učiva:

M - dělení násobků 10 jednocifernými čísly - youtube

G - Trojúhelník, čtyřúhelník
Uč. str. 30/cv. 1 – přečti si zadání a přiřaď jednotlivé obrazce do daných skupin. Skupiny vypiš: např. Čtyřúhelníky – č. 3, 4,

25. 5. - 29. 5. 2020


Opakování a procvičování probraného učiva


Procvičování - složené příklady, písemné a pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, dělení se zbytkem, násobení násobků deseti, dělení násobků deseti jednocifernými čísly, slovní úlohy)
Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Vysvětlení -  str. 25 růžová tabulka

str. 25/cv.2 (2.- 4. sloupec ústně)

str. 25/cv. 3, 4 – ústně

str. 25/cv.2 (1. sloupec)

 25/cv. 5 (6 příkladů)

Kružnice, kruh - opakování
str. 37, růžový rámeček přečíst

Uč. str. 37, narýsuj př. č. 3, 41. 6. - 5. 6. 2020


Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

Vysvětlení v uč. str. 28/cv. 1Vypočítej podle vzoru 28/2

28/4 – 3 sloupce

Slovní úloha 29/12

Násobení a dělení číslem 100

G - Převody jednotek

uč. str. 29/9 - 4 příklady

uč. str. 29/10 - 4 příklady

(probereme spolu při videohovoru)8. 6. - 12. 6. 2020


Dělení mimo obor násobilky
Vysvětlení učiva str. 32/cv. 1

Další vysvětlení učiva - str. 33/cv. 8 (vysvětlíme si při videohovoru)


str. 32/5 - 4 sloupce

str. 34/18 - 3 sloupce

str. 34/16 (sl. úloha)

str. 35/2 - dobrovolný úkol pro šikuly

Vysvětlení učiva - dělení mimo obor násobilky

Další vysvětlení učiva - dělení mimo obor násobilky

Procvičování číselných řetězců15. 6. - 26. 6. 2020


Opakování učiva - dělení mimo obor násobilky
Uč. str. 36/cv. 30 - ústně


Uč. str. 36/cv, 23 (2 sloupce)

Uč. str. 36/cv. 26 - slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)Písemné násobení jednociferným činitelem
Uč. str. 45/cv. 1 - vysvětlení nového učiva


Uč. str. 45/2 žluté příklady


Písemné násobení - vysvětlení učiva

 • PRVOUKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
16. 8. 2020 Houby str. 37 PS str. 45/ žlutý a zelený rámeček Houby
18. 3. 2020Zopakuj si na str. 37, jak dělíme houby, jakou mají stavbu těla a v čem se liší od rostlin. PS str. 45 - dokonči, nauč se poznávat podle obrázků z této strany houby

19. 3. 2020


Zopakuj si, které znáš houby. Jaká je stavba jejich těla?


23. 3. - 27. 3. 2020

Rostliny - společné znaky


str. 38 - 39 (přečti text a prohlédni si obrázky); nauč se, které jsou společné znaky rostlin, vysvětli je.
Poznávačky - houby - youtube
Rostliny kvetoucí a nekvetoucí Prohlédni si obrázky na str. 40, zkus jmenovat další kvetoucí rostliny, které znáš; nauč se, které rostliny patří mezi nekvetoucí PS - str. 46 doplň

30. 3. - 3. 4. 2020

Léčivé, jedovaté a zákonem chráněné rostliny;

Okrasné rostliny

Str. 41 – prohlédni si obrázky a pokus se zapamatovat si rostliny 

Okrasné rostliny – uč. str. 44

PS str. 47 – celá stránka

Test Rostliny
6. 4. - 9. 4. 2020

Užitkové rostlinyUč. str. 45 – prohlédni si obrázky užitkových rostlin, které si zapamatuješ? Vysvětli, co jsou to užitkové rostliny. (ústně) PS – str. 48 – doplň

14. 4. - 17. 4. 2020

Opakování - rostliny


Pozorně si prohlédni obrázek v učebnici na str. 42 - 43 a podle čísel pojmenuj rostliny a živočichy. Vpravo ve sloupci najdeš všechny pojmy. Zkus si zapamatovat co nejvíce názvů a poznat je podle obrázků. Najdeš některé z nich i v přírodě?


20 4. - 24. 4. 2020

Části kvetoucích rostlin Uč. str. 50 - 53, přečti, prohlédni obrázky PS str. 49

Doporučujeme Kraje pro bezpečný internet 


27. 4. - 30. 4. 2020

Společné znaky živočichů

Uč. str. 56 - 57, přečti si a prohlédni obrázky. Myslím, že mnohé věci už znáš :) PS str. 50, 51
4. 5. - 7. 5. 2020

Stavba těla živočichů Str. 58 - 59 (přečti si pozorně)

PS str. 52, 53 - doplň a nakresli obrázky

Poznávačka 2 živočichové v lese - youtube


11. 5. - 15. 5. 2020

Bezobratlí živočichové, Čím se živí živočichové str. 60, 61 - přečti si text a prohlédni obrázky, zkus si podle obrázků zapamatovat co nejvíce živočichů PS - str. 54 a 55, doplň

18. 5. - 22. 5. 2020

Život v přírodě - opakování

Naše zdraví

Jak rosteme a vyvíjíme se

PS - str. 56, odpověz na otázky (ústně).

Učebnice str. 64, 65 - přečti si články a prohlédni obrázkyPS str. 58 - doplň25. 5. - 29. 5. 2020


Jak rosteme a vyvíjíme se

Naše tělo
str. 66 (přečti si článek, prohlédni obrázky, pojmenuj části svého těla a ukaž je na sobě)

PS str. 59, rozstříhej obrázky, na druhou stranu doplň názvy jednotlivých životních období. Zkus podle obrázků povykládat, co je pro dané období typické.


1. 6. - 5. 6. 2020


Pečujeme o své zdraví

Žijeme zdravě

str. 67, 68 přečístPS str. 61 vyplnit

8. 6. - 12. 6. 2020


Žijeme zdravě
str. 69 PS str. 62, 63


15. 6. - 26. 6. 2020


Rady na prázdniny str. 72 - 73, přečíst
PS str. 64, 65 doplň
 • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/tip online

Nauč se novou písničku (popros rodiče, prarodiče, případně si vyhledej na internetu píseň i s textem a zkus se ji naučit). Těším se, až nám ji ve třídě zazpíváš :) MAMBO DŽAMBO - rytmická hra
23. 3. - 27. 3. 2020


Na Radovánky jsme chtěli tancovat na písničku Když nemůžeš tak přidej víc od skupiny Mirai z Frýdku - Místku. To už asi nestihneme. Tak se alespoň nauč zpívat tuhle pěknou písničku. Posílám odkaz na píseň i v karaoke verzi. Těším se, až si ji dáme ve třídě s kytarou :) Klip k písničce - youtube
Karaoke k písničce - youtube

30. 3. - 3. 4. 2020


Vyhledej na you tube písničku, která se ti líbí, a  zároveň se ti líbí i její klip, to jak je zpracovaný. Pošli mi odkaz. Mně se třeba líbí tahle: Barbora Poláková - Kdyby
6. 4. - 9. 4. 2020


Myslím, že už umíte trošku hledat na Youtube. Zkuste najít písničku, kterou rádi zpíváte v HV, pusťte si ji a zazpívejte si ji tentokrát s interpretem :) Která to bude?
14. 4. - 17. 4. 2020


Možná jsi viděl/a na internetu některé z nových videí, která tam kolují v době koronaviru. Zdravotníci, policisté apod. natočili tanec, kterým ukazují, jak se máme v této době chovat - umývat si ruce, nepřibližovat se k ostatním apod. Můžeš zkusit vymyslet podobný tanec na libovolnou hudbu. Můžeš třeba vymyslet sám text a ten u tance zarepovat nebo zazpívat. Je to jen na tobě. Úkol je dobrovolný a já se těším na veselá videa :)...
20 4. - 24. 4. 2020


Poznáš hudební nástroje? Hudební nástroje - poznávačka
27. 4. - 30. 4. 2020


Podívej se na video, houslový virtuoz (mistr) Pavel Šporcl tě seznámí se svým hudebním nástrojem a ukáže, jak se na něho dá krásně hrát. Hurvínek se učí hrát na housle

4. 5. - 7. 5. 2020


Ve kterých písničkách se vyskytují nějací ptáci? Na kolik písniček přijdeš? Zahrajme si soutěž, kdo bude nejlepší? Názvy napiš na papír a vlož do galerie (např. Vyletěla holubička, …). Úkol je dobrovolný.

Spousta lidových písniček již dnes není tak známá jako dříve. Znáš třeba tyto? Poslechni si je.a můžeš se je naučit zazpívat 😊.

Hurvínek krmí ptáčky - youtube

Měla jsem holoubka - youtube

Sivá holubičko - youtube

11. 5. - 15. 5. 2020


Dnes se seznámíme s baletem - to je divadelní představení, ve kterém se nemluví, ale tančí. Podívej se na ukázku. Petr Iljič Čajkovskij - Louskáček

18. 5. - 22. 5. 2020


Na hudební nástroje hráváme v hudební výchově často. Dnes je na vás, abyste vymysleli svůj hudební nástroj z toho, co máte doma. Nástroj vyfoťte nebo natočte na video, jak hraješ doprovod k písničce nebo skladbě z přehrávače. Těším se na vaše nápady..
25. 5. - 29. 5. 2020Zazpíváme si všichni společně při videohovoru - vy a děti ze třídy.

1. 6. - 5. 6. 2020Do mailu vám pošlu pracovní list, zkuste vyplnit.

8. 6. - 12. 6. 2020Poslechněte si krásnou písničku skupiny Queen a doprovoďte ji hrou na své tělo. Napoprvé se to určitě nepovede, chce to trošku cviku a trénování 😊. Pokud by se ti to zdálo přece jen dost těžké, zkus jednodušší píseň a doprovod, které najdeš v druhém odkazu.

Hra na tělo - Bohemian rhapsody


Hra na tělo - Dance Monkey

15. 6. - 26. 6. 2020Zazpívej si písničky k táboráku, možná se ti budou v létě hodit 🔥 🏕
Písničky k táboráku • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Nakresli obrázek k právě čtené knížce.
23. 3. - 27. 3. 2020


Vyber si jednu z nekvetoucích rostlin (viz prvouka) a nakresli její obrázek.
30. 3. - 3. 4. 2020


Zkus nějak netradičně zpracovat své křestní jméno (obrázek se jménem).
6. 4. - 9. 4. 2020


---
14. 4. - 17. 4. 2020


Nakresli obrázek tvého zážitku z posledních dní. Může, ale nemusí být velikonoční.
20 4. - 24. 4. 2020


Vymysli a nakresli neexistující zvíře. Vymyslíš pro ně i název?
27. 4. - 30. 4. 2020


Nakresli obrázek ke své Čertovské pohádce, nebo k ukázce Malý princ, můžeš si vybrat :)
4. 5. - 7. 5. 2020


---
11. 5. - 15. 5. 2020


Malý princ pocházel z neznámé planety. Zkus nakreslit, jak to na ní asi vypadalo.
18. 5. - 22. 5. 2020


Vrátím se k textu ze čtení a literární výchovy. Alenka se v něm ocitla v kouzelné říši za zrcadlem. Představ si, jaká zajímavá říše by se mohla skrývat za tvým zrcadlem a nakresli ji nebo namaluj. Můžeš ke svému obrázku napsat i popis, abys ho trošku vysvětlil.
25. 5. - 29. 5. 2020Jestli chceš, můžeš se s námi zúčastnit výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Česká lékařská komora. Téma zní: Naděje v medicíně. Pod tímto názvem si můžeme představit mnoho věcí, každého napadne něco jiného. Dejte prostor své fantazii a nápadům. Můžete použít všechny umělecké techniky, které zvládáte - malbu, kresbu, fotografie apod. Každý účastník dostane za odměnu knížku. Účast je dobrovolná.

1. 6. - 5. 6. 2020Ještě tento týden máte možnost nakreslit obrázek do výtvarné soutěže České lékařské komory s názvem Naděje v medicíně.

8. 6. - 12. 6. 2020Poslední šance poslat obrázek do výtvarné soutěže (informace na plakátku v mailu). Pokud se soutěže nechceš zúčastnit a rád bys jen tak něco namaloval/a, nenech se odradit. Těším se na jakýkoliv obrázek 😊.

15. 6. - 26. 6. 2020Nakresli nebo namaluj obrázek: Jeden den tohoto školního roku, na který rád/a vzpomínám. • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci
16. 3. 2020

Běh v přírodě. Hry s míčem.


18. 3. 2020

Protáhnutí těla a cvičení s hudbou. 

Vyzkoušej si indiánský běh v přírodě (tj. chvíli běžím rychle, naplno, pak chvíli pomalu, střídám to).

Cvičení s hudbou - youtube


23. 3. - 27. 3. 2020


Zacvičte si u legrační písničky.

Až bude venku pěkné počasí, běž cvičit ven s míčem. Vyzkoušej některá cvičení s míčem z videa.

Pohybová skladba "žížaly" - youtube
Obratnostně dovednostní cvičení s míčem - youtube

30. 3. - 3. 4. 2020


Skákání přes švihadlo nebo dlouhou šňůru - trénuj to, co ti moc nejde (skákání po jedné noze, s meziskokem, pozadu apod.)

Vymysli rozcvičku, kterou bys mohl rozcvičit celou třídu. Zacvič si ji sám a mysli na nás ostatní :)


6. 4. - 9. 4. 2020


Až půjdeš na procházku do přírody, zkus splnit tyto úkoly: hoď šiškou na cíl (kmen stromu, velký kámen, pařez apod.), skoč z místa co nejdále, vyber si vzdálený strom a poběž k němu co největší rychlostí. Vymyslíš i další sportovní činnosti v přírodě?
14. 4. - 17. 4. 2020


Doufám, že jsi co nejvíce venku. Protáhni si tělo na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
20 4. - 24. 4. 2020


Má být pěkné počasí, tak opět pohyb v přírodě. Míčové hry, běh, kolo, posilování - nechám to na tobě :)
27. 4. - 30. 4. 2020


Zacvič si s Májou. Cvičení s Májou
4. 5. - 7. 5. 2020


Můžeš vyzkoušet své dovednosti s míčem.


Trénuj doma: Slalomy s míčem

Trénuj doma: Technické dovednosti a domácí posilování

11. 5. - 15. 5. 2020


Zkus si s dětmi zatancovat na tuto skladbu. Není to vůbec jednoduché, můžeš zkusit i vícekrát.

Moderní tanec s hudbou

18. 5. - 22. 5. 2020


Vytrvalostní běh – takový běh není tolik o rychlosti, ale jde nám o to vydržet běžet co nejdéle. Zvol si správnou rychlost, abys neběžel příliš rychle, ale aby ses cítil dobře, a zkus trénovat v přírodě vytrvalostní běh. Když ho budeš zkoušet pravidelně, uvidíš, že se postupně budeš zlepšovat a vydržíš uběhnout vždy delší úsek bez zastavení.

Pozor na správně zvolené oblečení, neměla by ti být zima, ale ani horko. Ve velkých vedrech neběhej, je to nebezpečné.

25. 5. - 29. 5. 2020Cvičení dle vlastního výběru
1. 6. - 5. 6. 2020Vymysli zajímavou pohybovou hru pro děti. Můžeš k ní použít jakékoliv náčiní, vymysli si svá pravidla. Popiš ji na papír a pošli do galerie, nebo natoč instruktážní video, nebo nám ji můžeš vysvětlit při videohovoru. Těším se na vaše nápady.

8. 6. - 12. 6. 2020Víš že se dá se švihadlem cvičit také rozcvička? Vyzkoušej si to podle odkazu. Pokud nemáš po ruce švihadlo, postačí šátek nebo menší ručník.
Rozcvička se švihadlem

15. 6. - 26. 6. 2020Veselé hry v přírodě 😊 • PRAKTICKÉ ČINNOSTI
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Udělej radost zbytku rodiny a připrav něco chutného k jídlu.
23. 3. - 27. 3. 2020


Blíží se Velikonoce. Vyrob nějakou výzdobu, dobrotu, ozdob netradičně vajíčko ap. k  těmto svátkům.

Velikonoční tvoření a dekorace - youtube
Velikonoční dekorace - youtube

30. 3. - 3. 4. 2020


Blíží se Velikonoce. Vyrob nějakou výzdobu, dobrotu, ozdob netradičně vajíčko ap. k těmto svátkům.
6. 4. - 9. 4. 2020


---
14. 4. - 17. 4. 2020


Vymysli, jak uchovat obrázkové přehledy vyjmenovaných slov na jednom místě. Vytvoř jim obálku, nebo je na okraji proděravěj a svaž stužkou apod. Fantazii se meze nekladou, jde o to, aby vám přehledy zůstaly dlouho a jednotlivé listy se nepoztrácely. Poradíš si? Pošli mi fotku.
20 4. - 24. 4. 2020


Zkus někde v přírodě vytvořit domeček pro skřítka. A nezapomeň ho vyfotit.
27. 4. - 30. 4. 2020


Protože jste mi při videohovorech vykládali o tom, jak stavíte z lega, merkuru a dalších stavebnic zajímavé objekty, zkus postavit opravdu něco výjimečného, vyfoť a fotku vlož do galerie. Kdo nechce pracovat se stavebnicí, může použít i plastelínu, složit zajímavé puzzle, nebo vytvořit objekt i z jiných materiálů. Budu se moc těšit na vaše výtvory.
4. 5. - 7. 5. 2020


---
11. 5. - 15. 5. 2020


Jakýmkoliv způsobem vyrob ptáčka. Opět se moc těším na vaše nápady, vždy mě něčím překvapíte 😉...
18. 5. - 22. 5. 2020


Při výletech a procházkách po krásných oblastech našeho regionu měj po ruce mobil nebo fotoaparát. Foť ta nejzajímavější místa a objekty, které tě zaujmou, ať je to příroda, nebo lidské výtvory. Nejzajímavější fotky vlož do galerie a označ je: soutěž „Poznávám svůj region“.  Ty nejpovedenější fotky od žáků z celé školy vybereme (od žáka jen jednu fotku) a pošleme do soutěže. Bližší informace na plakátku v galerii.
25. 5. - 29. 5. 2020Zkus postavit hrad (opět návaznost na článek z LV) - jaký materiál zvolíš, nechám na tobě (kostky, papírové krabičky a krabice, …).

1. 6. - 5. 6. 2020Tento týden jsi četl pohádku. Vytvoř loutku, maňáska nebo figurku jedné postavičky ze tvé pohádky. Můžeš zvolit libovolný materiál k její výrobě.

8. 6. - 12. 6. 2020Poslední šance poslat fotku do fotografické soutěže (informace najdeš na plakátku v galerii). Fotografii mi pošli raději do mailu, ať je kvalitní (v plném rozlišení).

15. 6. - 26. 6. 2020Vyrob si zajímavé sluneční brýle. Můžeš použít jakýkoliv materiál a vymyslet moderní kousek, který nikdo jiný nemá 😎