Domácí výuka - 3. ročník

Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Podtržené úkoly prosíme zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno x. roč. - domácí výuka - odkaz byl zaslán rodičům či žákům, kteří mají školní mail. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vaši učitelé


  • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy
16. 3. 2020 Procvičování vyjmenovaných slov po s; opakování slovních druhů

str. 99/cv. 3a, str. 100/cv. 7a, bvyjmenovaná slova
lTest slovní druhy
17. 3. 2020
Vyjmenovaná slova po v

str. 100 - žlutý rámeček, přečíst, vysvětlit si význam

str. 100/cv. 1 - přečíst článek, vysvětlit i/y u podtržených slov


Datum 17. 3.,
nadpis Vyjmenovaná slova po v
- opsat vyjm. slova ze str. 100
procvičování vyjmenovaných slov - vyberte si jedno cvičení na doplňování i/y - vyjmenovaná slovaSLOHOVÝ VÝCVIK
Napiš mi dopis. Popiš, jak se máš, jak trávíš čas a jestli ti jde domácí učení. Dopis můžeš napsat perem na papír, pak popros rodiče, aby ho vyfotili a poslali na můj mail, nebo piš na počítači a rodiče ti určitě pomohou s jeho odesláním. Nezapomeň na oslovení, pozdrav, podpis. Těším se :) .ČTENÍ/PSANÍ pokračuj ve čtení své knížky
Písanka str. 9


18. 3. 2020 Vysvětlení jednotlivých vyjm. slov najdeš v mailu, nebo také na těchto www stránkách.
Přehled kreslených vyjmenovaných slov - vytvořit na papír A5 (velikost malého sešitu). Zkontroluj si, že máš v pořádku všechny ostatní přehledy vyjm. slov.

význam vyjmenovaných slov po v
hádej vyjmenovaná slova po v

19. 3. 2020
Vyjmenovaná slova po v

Pokračuj v tvorbě svého kresleného přehledu vyjmenovaných slov po v, uč se přitom slova nazpaměť.LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Pokračuj ve čtení své knížky. Zkus odpovědět na otázku: Je v tvé knížce kladný (hodný) hrdina? Kdo to je? Je v knížce záporný (zlý) hrdina? A to je kdo? Podle čeho jsi to  poznal?20. 3. 2020
Vyjmenovaná slova po v

Dokonči obrázkový přehled vyjm. slov po v, nauč se perfektně nazpaměť
význam vyjmenovaných slov po v
hádej vyjmenovaná slova po v


ČTENÍ/PSANÍ

Pokračuj ve čtení své knížky. Chvíli nahlas, pak potichu. Příští týden ti pošlu PL s otázkami ke čtené knížce.


23. 3. - 27. 3. 2020


opakování a procvičování vyjm. slov po v

str. 101/cv.2, 3a, 102/4b, 6 - ústně

šk. sešit - uč. str. 102/cv. 4c - opiš slova, podtrhni barevnou pastelkou předpony vy-, vý-

vyjmenovaná slova po v
vyjmenovaná slova po včíslovkystr. 139 - vysvětlení, str. 138/1- odpověz na otázky


Opiš žlutý rámeček do šk. sešitu (str. 139), str. 139/cv- 2a, opiš 3 řádky a podtrhni číslovky barevnou pastelkou


LITERÁRNÍ VÝCHOVA, ČTENÍ

Pokračuj ve čtení své knížky, vyplň PL ke čtené knížce (pošlu do mailu)
SLOH

písanka str. 10, 11, písanka str. 12 - Kdo jsem?
  • ANGLICKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice pracovní sešit cvičení/prezentace online
testy
16. 3. 2020
str. 28
str. 25

str. 62 slovíčka ve třetím sloupci (po odstavec Insect camouflage)
poslech_56

poslech_57  

poslech_5518. 3. 2020
str. 29 str. 26
poslech 59

19. 3. 2020


str. 62 přepsat slovíčka ve třetím sloupci: Insect camouflage

str. 47 Obrázkový slovníček Unit 3


poslech 63

23. 3. - 27. 3. 2020str. 30


str. 31
str. 27


str. 28
poslech 60      

poslech 61

písnička ke str. 30

slovíčka

video příběh

Veškeré poslechy ke knize si můžete stáhnout do vašeho počítače pomocí přístupového kódu, který se nachází na zelené kartě, která je součástí pracovního sešitu (je nalepena hned na první straně).
  • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy
16. 3. 2020 Písemné sčítání trojciferných čísel

str. 37/cv.1 - zopakuj


uč. str. 37/cv. 2 (6 příkladů do šk. sešitu)               

uč. str. 37/cv. 3 - do šk. sešitu (zápis, výpočet, odpověď)


písemné sčítání a odčítání17. 3. 2020


Opakování násobilky, písemné sčítání trojciferných čísel

str. 29/9 zelený sloupeček, ústně

str.37/5 - napiš si příklady pod sebe a vypočítej písemně na tabulku

uč. str. 38/cv. 6 - podívej se na vysvětlení sčítání trojcif. čísel (velmi podobné sčítání čísel dvojciferných)

uč. str. 38/cv. 7 - vyzkoušej si 6 příkladů do sešitu


malá násobilka18. 3. 2020
Opakování násobilky, písemné sčítání trojciferných čísel

vysvětlení sčítání trojcif. čísel (velmi podobné sčítání čísel dvojciferných)


Na úvod malé procvičení násobení a dělení.malá násobilka

19. 3. 2020
GEOMETRIE - kružnice

str. 35 - prohlédni si obrázky

str. 36/cv. 1 - prohlédni si kružnici, červená úsečka se nazývá poloměr, modrá úsečka průměr

Sešit z geometrie - napiš datum, nadpis Kružnice,

narýsuj obrázek kružnice ze str. 36 do sešitu, označ poloměr i průměr
20. 3. 2020
Opakování násobilky, písemné sčítání trojciferných čísel
Zopakuj si násobky 6, 7
Uč. str.38/cv.11 - do škol. sešitu (400, 360, 320 …)
písemné sčítání do 1000

23. 3. - 27. 3. 2020


Písemné odčítání trojciferných čísel


str. 40 - vysvětlení pamětného odčítání, ústně str. 41/cv. 7, 8, písemné odčítání vysvětleno na str. 43

str. 43/cv. 3 – vypočítejte 5 příkladů do sešitu, počítání přes desítku – str. 44/cv. 8 – 5 příkladů 


výukové video - písemné sčítání
výukové video - písemné odčítání
výukové video - písemné sčítání a odčítání
GEOMETRIE
Narýsuj do geom. sešitu kružnice podle str. 42/cv. 2, 3
  • PRVOUKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy
16. 8. 2020 Houby str. 37
PS str. 45/ žlutý a zelený rámeček
houby

18. 3. 2020
Zopakuj si na str. 37, jak dělíme houby, jakou mají stavbu těla a v čem se liší od rostlin.
PS str. 45 - dokonči, nauč se poznávat podle obrázků z této strany houby


19. 3. 2020
Zopakuj si, které znáš houby. Jaká je stavba jejich těla?23. 3. - 27. 3. 2020


Rostliny - společné znaky


str. 38 - 39 (přečti text a prohlédni si obrázky); nauč se, které jsou společné znaky rostlin, vysvětli je.

poznávačky - houby - youtube

Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
Prohlédni si obrázky na str. 40, zkus jmenovat další kvetoucí rostliny, které znáš; nauč se, které rostliny patří mezi nekvetoucí
PS - str. 46 doplň  • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/tip online

Nauč se novou písničku (popros rodiče, prarodiče, případně si vyhledej na internetu píseň i s textem a zkus se ji naučit). Těším se, až nám ji ve třídě zazpíváš :)
MAMBO DŽAMBO - rytmická hra
23. 3. - 27. 3. 2020Na Radovánky jsme chtěli tancovat na písničku Když nemůžeš tak přidej víc od skupiny Mirai z Frýdku - Místku. To už asi nestihneme. Tak se alespoň nauč zpívat tuhle pěknou písničku. Posílám odkaz na píseň i v karaoke verzi. Těším se, až si ji dáme ve třídě s kytarou :)
klip k písničce - youtube
karaoke k písničce - youtube  • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Nakresli obrázek k právě čtené knížce.

23. 3. - 27. 3. 2020Vyber si jednu z nekvetoucích rostlin (viz prvouka) a nakresli její obrázek.  • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci
16. 3. 2020

Běh v přírodě. Hry s míčem.


18. 3. 2020

Protáhnutí těla a cvičení s hudbou. 

Vyzkoušej si indiánský běh v přírodě (tj. chvíli běžím rychle, naplno, pak chvíli pomalu, střídám to).

cvičení s hudbou - youtube
23. 3. - 27. 3. 2020Zacvičte si u legrační písničky.

Až bude venku pěkné počasí, běž cvičit ven s míčem. Vyzkoušej některá cvičení s míčem z videa.

pohybová skladba "žížaly" - youtube
obratnostně dovednostní cvičení s míčem - youtube  • PRACOVNÍ ČINNOSTI
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Udělej radost zbytku rodiny a připrav něco chutného k jídlu.

23. 3. - 27. 3. 2020Blíží se Velikonoce. Vyrob nějakou výzdobu, dobrotu, ozdob netradičně vajíčko ap. k  těmto svátkům.

velikonoční tvoření a dekorace - youtube
velikonoční dekorace - youtube