Domácí výuka - 4. ročník


Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Podtržené úkoly prosíme zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno x. roč. - domácí výuka - odkaz byl zaslán rodičům či žákům, kteří mají školní mail. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).

Od úterý 7. 4. 2020 probíhá online výuka žáků s učitelem formou video-schůzky Hangousts, den a téma po předchozí domluvě - viz pozvánky ve školním či rodičovském Gmailu nebo v Galerii.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vaši učitelé


Jak jsou čtvrťáci kreativní a velmi rychle a po svém se přizpůsobili nové situaci, se můžete podívat ve fotogalerii Jak čtvrťáci pracují v "koroňáku" 2020.

Po znovuotevření škol od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budeme pokračovat v týdenním zadávání učiva pro žáky, 

kteří nenastoupí do školy a budou se nadále vzdělávat distančně.Nově bude zavedena každodenní online výuka společně s žáky ve škole, a to dle časového rozvržení jednotlivých tříd. 

- 4. ročník 8:00 - 8:45 hod. 

Odkaz na výuku bude zaslán předem a bude platit po celou dobu až do konce šk. roku. 

Věříme, že s pomocí rodičů a díky poctivému přístupu žáků, jak tomu bylo dosud, se i přes nestandardní formu výuky podaří učivo zvládnout v plném rozsahu dle ŠVP. Děkujeme👩‍🏫!


 • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

ČJ - Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského

procvičování PJ RM, RŽ a RS
procvičování vzory PJ RŽ
procvičování vzory PJ RS

Test vzory podstatných jmen23. 3. - 27. 3. 2020

ČJ - Vzory pod. jm. rodu mužského (pán) Ústně procvič některá cvičení v učebnici, která se vztahují k vzoru pán Vypiš z učebnice skloňování pod. jm. pán

30. 3. - 3. 4. 2020

ČJ - Vzory pod. jm. rodu mužského (hrad)Ústně procvič některá cvičení v učebnici, která se vztahují k vzoru hrad
Vypiš z učebnice skloňování pod. jm. hrad

Diktát - vyber si některé cvičení a udělej si běhací diktát, oprav barevně
ČT/LV

Čítanka str. 91- 93

Do sešitu napiš, co bys vzkázal Emilovi.

6. 4. - 9. 4. 2020

ČJ - Vzory pod. jm. rodu mužského (muž) Ústně procvič některá cvičení v učebnici, která se vztahují ke vzoru muž Vypiš z učebnice skloňování pod. jm. muž. Libovolné cvičení napiš do sešitu.


ČT - LV


Čti svou knihuDo sešitu ČT- LV napiš, kolik stránek jsi za týden přečetl(a) a odpověz na otázku: V čem se lišíš od hlavní postavy? S pomocí tohoto komiksu s názvem "Co odláká koroňáka" máte možnost hravou formou zbavit děti nadměrného strachu a vysvětlit jim, jak se s náročnou situací spojenou s koronavirem vypořádat.

Sl - Dopis
Do sešitu slohu mi napiš dopis, jak jsi prožil(a) měsíc bez školy (svůj denní režim, zda zadané učivo zvládáte,....)

14. 4. - 17. 4. 2020

Vzory pod. jm. rodu mužského (stroj) Ústně procvič některá cvičení v učebnici, která se vztahují ke vzoru stroj Vypiš z učebnice skloňování pod. jm. stroj.

20. 4. - 24. 4. 2020

ČJ - Procvičování vzorů pod. jm. rodu mužského 

Podstatná jména rodu mužského


ONLINE VÝUKA


Sl
Kdo ještě nevložil do Galerie dopis paní učitelce? Čekám :)


Čt, LV
Do sešitu - Najdi na mapě město Polička a rozhodni, kde leží: v Krkonoších - v Krušných horách - v Jeseníkách - na Českomoravské vrchovině

27. 4. - 30. 4. 2020

Procvičování vzorů podstatných jmenUrči u podstatných jmen pád, číslo, rod a vzor: 

o kolech

za přítele

ze skříně

s pytli

Udělej si do Čj 1 tabulku.


Podstatná jména rodu středního
Podstatná jména rodu ženského


Test ČJ III. čtvrtletí

Čt/LV

Čti svou knihu.

Přečtené knihy zapiš do sešitu Čt - LV vzadu, nakresli obrázek.

4. 5. - 7. 5. 2020

ČJ - Rod mužský životný a neživotný4. 5. pondělí - Podívej se v televizi na UčíTelka - ČJTest III. čtvrtletí

Online výuka v ÚT a ve ST (nachystej si zelené učebnice ČJ a sešit ČJ 1) - viz pozvánka v Galerii

SlPopis osoby: Moje maminka (postava, obličej - oči, nos, tváře, vlasy, oblékání, vlastnosti) do sešitu Sloh


Čt, LV

Přečíst str. 115

Odpověz do sešitu Lv: S čím si malý Jaroslav nevěděl rady?

11. 5. - 15. 5. 2020

Čj - Procvičování rodu středníhoUčebnice zelená
sešit Čj 1 - 109/10, piš celé věty,slova odůvodni vzorem... poli (moři)


118/2 (2. řádek)

Vzory rodu středníhoČt, LV Přečíst str. 116

Do sešitu slohu sestav osnovu.
Sl Osnova
UčíTelka 11. 5. 2020 Online výuka v úterý - Osnova - viz čas a odkaz v Galerii
18. 5. - 22. 5. 2020

Procvičování (rod ženský)


Do sešitu Čj 1 str. 111/2 a) i b) - odůvodni vzorem př. zahrada (žena).... Podstatná jména rodu ženského

Online výuka (rod mužský)


Sl


Pokus se napsat nějakou veselou příhodu na libovolné téma.


Čt, LV
Čti svou knihu

25. 5. - 29. 5. 2020

ČJ - Osoba, číslo, čas, způsob
Úkoly k odeslání budou zadány v online výuce. Slovesa - mluvnické kategorie

ONLINE VÝUKA každý den 8:00 - 8:45 h.


Sl - Vzkaz
Do sešitu slohu - napiš stručný vzkaz kamarádovi, že máš lístky do 

kina (den, hodina, sraz….)
Čt, LV Čti svou knihu Do sešitu Čt - LV napiš: Co by ses od postavy rád naučil a proč?

1 6. - 5. 6. 2020


ČJ - Stavba věty jednoduché. - podmět a přísudek

Úkoly k odeslání budou zadány v online výuce.
Sl - Vyprávění pohádky - dramatizace

Úkoly k odeslání budou zadány v online výuce.Čt, LV Pokračuj ve čtení své knihy8. 6. - 12. 6. 2020


ČJ - Stavba věty jednoduché - podmět a přísudek

Úkoly k odeslání budou zadány v online výuce.


Test II. pololetí - při online výuce

.

Čt, LV
Moje kniha
Do sešitu Čt - Lv nakresli postavu nebo postavy, o kterých právě čteš.


15. 6. - 26. 6. 2020


Podmět a přísudek, řeč přímá

Úkoly k odeslání budou zadány v online výuce.Sl - Vypravování (Prázdniny), Členění textu

Čt, LV
Moje kniha
Stavba věty, řeč nepřímá

Úkoly k odeslání budou zadány v online výuce.
Stavba větyProjektové vyučování na závěr školního roku (opakování, procvičování, rozšiřující učivo)


 • ANGLICKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice PS/D (dictionary) cvičení/prezentace online testy
16. 3. 2020


Přítomný čas prostý - seznámení

Nejdříve si prohlédni prezentaci (ve sloupci vpravo) a poté vyzkoušej své znalosti v testu (ve sloupci vpravo) --- Přítomný čas prostý I., kladná věta


Test přítomný čas prostý I., kladná věta, snadná verze

17. 3. 2020Amazing animals
PS - str. 48, D str. 17Přítomný čas prostý II., záporná větaTest přítomný čas prostý II., záporná věta, snadná verze
Test přítomný čas prostý II., záporná věta
19. 3. 2020Amazing animals
PS - str. 49, 50 *51, D str. 18Přítomný čas prostý III., tázací větaTest přítomný čas prostý III., tázací věta, snadná verze
Test přítomný čas prostý III., tázací věta
23. 3. - 27. 3. 2020

Amazing animals str. 50 - poslechni si nahrávku č. 72 (viz sloupec vpravo) - odpovídej na otázky


D - dokonči str. 18 a 19
D - opakuj slovíčka str. 2-3


Online procvičování zvířata - poslech
Online procvičování zvířata - slovíčka ve větách

Poslech č. 72
Test wild animals I - picture dictionary
Test wild animals III - places, food
30. 3. - 3. 4. 2020

OpakováníJe čas na malé zastavení - tento týden věnuj čas na:
- opakování slovíček 4. - 6. lekce (opakuj podle D, můžeš vyrobit vlastní obrázkové pexeso)
- opakování 10. lekce (slovní zásoba, přítomný čas prostý)D - opakuj slovíčka str. 4-6
D - opakuj slovíčka str. 18-19


Online procvičování - můj dům, pokoj
Online procvičování - nemoci


Test wild animals II - animal sounds

Test tvary slovesa být
Test tvary slovesa mít I, snadná verze
Test tvary slovesa mít II
Test fráze
6. 4. - 10. 4. 2020

Procvičování přítomného času prostého


V přiloženém dokumentu najdeš úkol. Přeji hodně štěstí!

Na mailu očekávej pozvánku na video setkání (pošlu na mail, ze kterého se připojujete do galerie), plánujeme jej na úterý v 8 hod.. Těšíme se! DM a YŠD - opakuj slovíčka str. - 7-16
Slovíčka a jejich výslovnost - Daily routines
 
Pracovní list - trénuj 3. osobu PČ prostého

Zazpívej si píseň k tématu

Interaktivní cvičení - My day

Test opakování otázka-odpověď (být, mít, umět) - pozorně si přečti otázky, tentokrát máš jen jeden pokus...

Test věty v PČ prostém


14. 4. - 17. 4. 2020

Easter (Velikonoce)Pokud můžeš, vytiskni si tento pracovní list, případně si na papír udělej podle tohoto pracovního listu svůj "obrázkový slovník" na téma Velikonoce

Nauč se básničku, která Ti pomůže lépe si zapamatovat tvary slovesa "to have". S výslovností Ti může pomoct translator (zkopíruj celou básničku).
Hra se slovíčky na téma Velikonoce

Easter in Britain - youtube


Příští týden si napíšeme opakování slovíček a učiva III. čtvrtletí

Ve čt 16. 4. se uvidíme na video schůzce - odkaz na pozvánku pošlu do Galerie

20. 4. - 24. 4. 2020

Opakování učiva III. čtvrtletí

Daily routines - procvičování PČ prostého
Na ONLINE VÝUKU nachystej:
 • 10 kartiček se slovesy (na každé kartě 1 sloveso)
 • vystřihni z časopisů či nakresli 10 obrázků k tématu “Můj denní program” (cca 5x5 cm/1 obrázek) - inspirovat se můžeš v tomto PL
 • psací potřeby, velký papír na plakát (ideálně A3)
 • vyzkoušíme si také přednes básničky zpaměti  z minulého týdne


Pošli mi fotky do Galerie z těchto dosud vypracovaných stran v PS:

str. 49, 50

Zde najdeš správné řešení PL Easter - oprav si barevně a pošli mi fotku do Galerie (nestihli jsme online)


Procvičuj věty v PČ prostém v kladné větě (můžeš zkusit i otázku a zápor) v tomto PL (vyber si dvě postavy, říkej slovesa v 1. osobě j. č. (I get up...) a 3. osobě (She/He gets up...)Test slovíčka III. čtvrtletíPříští týden očekávej test za celé III. čtvrtletí (při ONLINE VÝUCE ve ČT můžeme procvičit, co potřebuješ - připrav si dotazy)
27. 4. - 30. 4. 2020

Opakování učiva III. čtvrtletí (slovní zásoba, gramatika, poslech, daily routines)

Opakuj si učivo podle učebnice, Dictionary a tabulkových přehledů. Můžeš si znovu prohlédnout prezentace:
Přítomný čas prostý I., kladná věta
Přítomný čas prostý II., záporná věta
Přítomný čas prostý III., tázací věta
Zábavně si učivo procvičuj v programech ve sloupci vpravo.

Dokonči plakát My daily routines,, foto pošli do Galerie. Ve ČT při online výuce jej představíš svým kamarádům - moc se na vaše práce těším 😊. V další části se pustíme do čtení jednoduchých anglických pohádek...


Vytiskni si tento pracovní list a vyzkoušej si, zda jsi na prověrku připraven/a.

Zde najdeš pracovní list s klíčem (správným řešením), aby sis mohl/a zkontrolovat své odpovědi.
Pro začátek a dobrou náladu si zazpívej píseň, kterou znají všechny anglické děti:
Old Macdonald - text
Old Macdonald - kreslený videoklip

Karty k procvičení sloves "Můj den" - čti a tvoř I.../he...
Karty k procvičení sloves "Můj den" - říkej sl. podle obr.

Slovíčka ve větách
Rozhodovačka - slovesa ve větách
Didakta.cz - procvičuj, co potřebuješ (Chytré kostky, Moje první slovíčka, Dobrodružná angličtina)
Školákov - angličtina - postupně si procvič všechna témata


Test III. čtvrtletí 
Test III. čtvrtletí pro žáky se SVP
(odešli do pondělí 4. 5.)

ONLINE výuka v pondělí - pro zájemce, kteří se chtějí procvičit na prověrku (napište mi do Galerie do neděle večer, zda máte zájem)

Online výuka ve čtvrtek
(odkaz očekávejte nejpozději ve středu v Galerii)4. 5. - 7. 5. 2020

Zdokonalování ústního vyjadřování, čtení v angličtině

1. Nauč se zpaměti a se správnou výslovností 5-10 vět na téma "My daily routines" - budu zkoušet při čtvrteční online výuce.

2. Čti knihu dle vlastního výběru z nabídky vpravo, výslovnost a význam neznámých slovíček najdi v online slovníku na internetu. Vytvoř si "Můj anglický slovník" a zapisuj do něj nová slovíčka, na která při čtení narazíš (do levého sloupce anglicky, do pravého česky, můžeš doplnit jednoduchým obrázkem) - formu deníku nechám na Tobě, může být vytvořen na PC, vlastnoručně vyrobený deníček, obyčejný sešit... Nejpozději do pátku mi pošli fotku tohoto deníku do Galerie, snaž se, aby byl zajímavý, s čitelně a krasopisně napsanými slovíčky, aby se Ti lépe "zapsala do paměti". Těším se moc na Vaše nápady 😍📒📚.


Nezapomeň procvičovat i všechna dosud probraná slovíčka, časování to have, to be, to can a slov v přítomném čase prostém - mnoho tipů najdeš na hlavní stránce domácí výuka.

Čteme anglicky


Online výuka pravděpodobně ve čtvrtek - ještě do středy potvrdím v Galerii (skupiny dle přání, budeme pokračovat ve čtení, zasoutěžíme si ve znalosti dosud probraných slovíček)

11. 5. - 15. 5. 2020

Zdokonalování ústního vyjadřování, čtení v angličtině
Poslechni si a čti knihu z nabídky vpravo (výběr textu, na kterém jsme se domluvily při online výuce).
Pokračuj v psaní slovíček do tvého slovníčku. Nauč se jejich význam i výslovnost (pomůže ti poslech nebo Translator).

Procvičuj časování sloves v přítomném čase prostém pomocí kartiček.

Kdo ještě nebyl zkoušen My daily routines (ústně), zopakuje si 5-10 vět o sobě a své rodině.ČETBA
I Can Tie a Bow

The interesting tying of shoelacesOnline výuka ve ČT


Test na slovíčka z ČETBY I Can Tie a Bow18. 5. - 22. 5. 2020

Čtení dle vlastního výběru

Připrav si několik vět v angličtině (3 a více vět) na ČT online výuku  o knize, kterou sis vybral/a a přečetl/a (žáci se SVP mohou z knihy I Can Tie a Bow, kterou jsme společně četli). Čteme anglicky

Čtení nové knihyOnline výuka ve ČT (stejný čas, stejné skupiny stejný odkaz - nebudu připomínat v Galerii, vyzkoušíme, zda to zvládneš - spoléhám na Tvou spolehlivost 👍...)

Opakování slovní zásoby z celého roku


Narazíš-li při procvičování podle Dictionary na slovíčko, které jsi zapomněl (v mluvené nebo psané verzi), doporučuji si jej zaznamenat do Tvého vlastního slovníčku, určitě Ti to pomůže - ve ČT si pak můžeme porovnat, která slovíčka jsou pro vás nejtěžší (která se objeví u největšího počtu žáků v jejich slovníčcích) Výborná forma procvičování slovní zásoby i gramatiky (vhodná pro ty, co mají možnost být denně na dobu 5-10 minut online na chytrém telefonu tabletu, NTB nebo PC) - poprvé se musíš zaregistrovat (velmi jednoduché, určitě Ti někdo doma pomůže nebo si můžeme udělat spolu ve ČT) :
Duolingo


25. 5. - 29. 5. 2020

Opakování učiva 4. roč.
- Procvičování slovní zásoby 1. - 5. lekce, Procvičování PČ prostýJe čas procvičit si psanou podobu slovíček do sešitu angličtiny. Pokračuj v psaní 3x/slovíčko - začni v Dictionary tam, kde jsi skončil/a. Ta, která nejsou snadná k zapamatování, zapiš i do "svého slovníčku", který sis vytvořil/a k četbě, a nakresli obrázek. Vytvoříš si tak velkého pomocníka nejen pro závěrečnou prověrku... Do čtvrteční online výuky si napiš 3xslovíčka 1 lekce (která je na řadě), spolu si zkontrolujeme, vyhodnotíme a domluvíme se na dalším postupu. Procvičování PČ prostý 1

Procvičování PČ prostý 2                     

Procvičování PČ prostý 3


+ další online cvičení ze strany Domácí výuka (napiš mi do Galerie, která online cvičení ti nejvíce pomáhají)

Online výuka ve ČT od 8:00 do 8:45 hod. - napíšeme si test ze slovíček 1.-5. lekce

PL Přítomný čas prostý
PL Přítomný čas prostý pro žáky se SVP
PL Přítomný čas průběhový
PL Přítomný čas průběhový pro ž. se SVP

Zvolte si pracovní list, který jsme dělali ve škole, vyber si z 10 obrázků 6 a vyvoř věty (žáci se SVP mohou vybrat jen 5 obrázků).

Hotový PL mi vyfotˇa vlož do Galerie (žáci vykonávající výuku ve škole PL odevzdají)
1. 6. - 5. 6. 2020

Opakování učiva 4. roč. - procvičování slovní zásoby 6. - 8. lekce, Procvičování otázek v PČ prostém

Do čtvrtku máš čas na procvičení slovní zásoby 6. - 8. lekce a otázek v PČ prostém. Při čtvrteční online výuce si napíšeme krátký test k ověření zopakovaných znalostí, a tak se pilně připrav - doporučuji každý den 1 lekci.

Přeji hodně štěstí!


Procvičování slovní zásoby 6. lekce
Procvičování slovní zásoby 7. lekce - my school
Procvičování slovní zásoby 7. lekce - time
Procvičování slovní zásoby 7. lekce - výběr z možností
Procvičování slovní zásoby 8. lekce - slovní zásoba
Procvičování slovní zásoby 8. lekce - výběr z možností

Procvičování otázek v PČ prostém 
Procvičování otázek v PČ prostém * (nepovinné, pro zvídavé)


Online výuka ve ČT od 8:00 do 8:45 hod. 

 • napíšeme si test ze slovíček 6.-8. lekce, přidáme i pár vět v přítomném čase prostém
 • budeme pokračovat ve skupinové práci - PL PČ prostý a PČ průběhový (výměna)8. 6. - 12. 6. 2020


Opakování učiva 4. roč. - procvičování slovní zásoby 9. - 10. lekce, Procvičování  PČ prostého +-?Dictionary str. 21 High numbers - zapiš a procvič.  Doplněnou stránku pošli do galerie.

Zkontroluj, případně dopiš slovíčka do Dictionary. Slovíčka, která jsou pro Tebe těžká a nemůžeš si je zapamatovat, zapiš do "Tvého slovníčku".K procvičení na test si můžeš zopakovat všechny testy v tomto sloupci, které jsou nastaveny tak, že je můžeš napsat víckrát

Procvičování slovní zásoby 9. a 10. lekce

Procvičování přítomného času prostého + (1. část)
Procvičování přítomného času prostého + (2. část)
Online výuka v ÚT a ve ČT od 8:00 do 8:45 hod. 

 • v ÚT si napíšeme si test ze slovíček 9. a 10. lekce, přidáme i pár vět v přítomném čase prostém
 • budeme pokračovat v přípravě na test
 • ve ČT si napíšeme Test z II. pololetí
15. 6. - 26. 6. 2020


Závěrečné opakování

Praktická angličtina
Prohlédni si učebnici a vyhledej všechny příběhy THE DRAGON CROWN - v odkazu vpravo najdeš nahrávky, poslouchej, při druhém poslechu můžeš číst současně s nahrávkou - možná budeš překvapený/á, kolik slovíček ses ve 4. ročníku naučil/a...Pracovní sešit čeká na dokončení (kromě lekce 11, tu si necháme na příští školní rok) - vyhledej cvičení, která jsou zatím nevyplněná, a pokus se je do konce týdne zvládnout... Pak si vezmi barevnou propisku a zahraj si na učitele a ohodnoť své výkony... Můžeš mi poslat do galerie, jak jsi pilný/á a jaké známky sis přidělil/a  👩‍🏫....


Praktické procvičení frází v křížovkách - vytiskni a doplň, fráze se nauč zpaměti

POSLECHY THE DRAGON CROWN:
1. část, 2. část, 3. část, 4. část, 5. část, 6. část, 7. část, 8. část, 9. část, 10. část, 11. část, 12. část


 • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

M - Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času

Převádění jednotek - délky, hmotnosti, objemu, času23. 3. - 27. 3. 2020

 M - Procvičování písemných operací

G

Do sešitu č. 1 - str. 44/5, str. 45/4,

Do sešitu geometrie 43/230. 3. - 3. 4. 2020

M

Do sešitu č. 1  str. 58 - test (kromě 4. cv.) 
G
Do sešitu geometrie 46/2 opiš celé cvičení

6. 4. - 9. 4. 2020

M - Milion

M -Opakování


Procvičuj on-line

Do sešitu M 1 - vypočítej 55/28 (1. a 2. sloupec).

Počítání do milionu
G - Obvod obdélníku

Pročti 51/1, do sešitu G -napiš vzorec o=2. (a+b), vypočítej 51/2

Geometrie - obvod obdélníku14. 4. - 17. 4. 2020

M - Milion

Počítání do milionu
20. 4. - 24. 4. 2020

G - obvod čtverceProstuduj str. 52/1Do sešitu G - napiš vzorec o=4.a

Vypočítej str. 52/2

Obvod obdélníku - youtube

M - Milion (procvičování)

Do sešitu M1 - 56/33 (1. sloupec)

56/38 (3. sloupec)

Počítání do milionu
27. 4. - 30. 4. 2020

G - rovnoběžníky


do sešitu M 1 - vyřeš slovní úlohu str. 55/24 Čtyřúhelníky - youtube
Rovnoběžníky - youtube


M - Zlomky

Vysvětlení zlomků - youtube
4. 5. - 7. 5. 2020

M - Zlomky
Online výuka ve (nachystej si učebnici M III. díl, sešit M 1)

M - procvičovánído sešitu M1 -str. 3/2

str. 3/3 (a,b,c, - bez zkoušky)
G - obdélník, čtverec


do sešitu G - narýsuj a doplň str. 6/2, nezapomeň na náčrt

11. 5. - 15. 5. 2020

Zlomky

ZlomkyOnline výuka v úterý - Zlomky - viz čas a odkaz v Galerii (připrav si učebnici M III. díl, sešit M 1)

Dělení se zbytkem


do sešitu M 1 - str. 9/19 (dva sloupce) se zkouškou


Písemné dělení
str. 13/8 poslední sloupec 

18. 5. - 22. 5. 2020

M

str. 15/7 (1. - 3. příklad)

Slovní úloha 9/16 (nezapomeň zápis)Online výuka (zlomky)G str. 52/4 a) - nezapomeň udělat  náčrt


25. 5. - 29. 5. 2020

M  - Části celku, zápis zlomku

str. 17- 19

Úkoly k odeslání budou zadávány každý den v online výuce
G  - Obsah obdélníku str. 22


1. 6. - 5. 6. 2020

Řešení slovních úloh

str. 24 - 27

Úkoly k odeslání budou zadávány každý den v online výuceG - Obsah čtverce8. 6. - 12. 6. 2020


Procvičování učiva

str. 29 a 30

Úkoly k odeslání budou zadávány každý den v online výuce

Test II. pololetí - při online výuce

15. 6. - 26. 6. 2020


Zlomky

Projektové vyučování na závěr školního roku (opakování, procvičování, rozšiřující učivo).


str. 33 a 34


Úkoly k odeslání budou zadávány každý den v online výuce

Zlomky

 • PŘÍRODOVĚDA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
úkoly na celý týden

Okopaniny

Přečíst str. 38

Nakresli a popiš (řepa cukrovka, lilek brambor) Polní plodiny a plevele


23. 3. - 27. 3. 2020

Luskoviny, olejniny

Přečíst str. 39

Vypiš luskoviny, olejniny, pícniny, textilní plodiny. Můžeš doplnit obrázkem.

30. 3. - 3. 4. 2020

Živočichové - pole Přečíst str. 40-42 Vypiš názvy ptáků a savců do sešitu Savci lesa

Test živočichové lesa

6. 4. - 9. 4. 2020

Luční trávy

Přečíst str. 46, 47

Nakresli a pojmenuj luční trávy, stavba těla trávy str. 46

14. 4. - 17. 4. 2020

Opakování probraného učiva doma20. 4. - 24. 4. 2020

Živočichové na loukách

Přečíst str. 48, 49

Vypiš jen názvy živočichů. Podle obrázků se živočichy nauč.
Test Živočichové našich polí, rostliny na loukách
27. 4. - 30. 4. 2020

Ekosystém park

Přečíst str. 50 - 52

Vytvoř křížovku, jejíž tajenka bude PARK
Test Živočichové našich polí, rostliny na loukách
4. 5. - 7. 5. 2020

Ekosystém okolí lidských obydlí Přečíst str. 53, 54


Ježek západní - youtube
Kuna skalní - youtube

11. 5. - 15. 5. 2020

Zelenina Přečíst str. 55 - 59 - procvičujŽivočichové v okolí lidských obydlí

Rostliny na loukách


18. 5. - 22. 5. 2020

Opakování - Živočichové v okolí lidských obydlí str. 55 - 59
25. 5. - 29. 5. 2020

Opakování učiva
Test Živočichové v okolí lidských obydlí
1. 6. - 5. 6. 2020

Ekosystém rybník

str. 64 - 65

Do sešitu odpověz na otázky z učebnice str. 69/11, 12, 13, 14, 15, 16.


8. 6. - 12. 6. 2020


Ekosystém rybník


str. 66


Do sešitu odpověz na otázky z učebnice str. 69/11, 12, 13, 14, 15, 16. (dodělat úkoly z minulého týdne).


15. 6. - 26. 6. 2020


Člověk a příroda, mimořádné události v přírodě
str. 70 - 75Dopravní výchova - test

 • VLASTIVĚDA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy

Přemyslovci

Přečíst str. 16, 17

Odpovědět na otázku z učebnice str.17/1 Bořivoj a Ludmila - youtube
Svatý Václav - youtube

23. 3. - 27. 3. 2020

Kosmas Přešíst str. 18, 19 Odpovědět na otázku 19/3 Kosmas - youtube
30- 3. - 3. 4. 2020

PřemyslovciPřečíst str.21 - 23Odpovědět na otázky z učebnice 23/2, 4, 5, 9


Přemysl Otakar I. - youtube

Svatá Anežka - youtube

Přemysl Otakar II. - youtube


6. 4. - 9. 4. 2020

Lucemburkové


Přečíst str. 25 - 27Odpovědět na otázku z učebnice 27/1,5

Plakát KareI IV. 

(příprava, nemusí být hotov tento týden -stručný životopis, významné stavby, můžeš lepit nebo malovat obrázky)


Karel IV, - díl 37. - youtube

Karel IV. - díl 38.  - youtube

Karel IV. - díl 39. -  youtube

Luštěnky - Karel IV.

Luštěnky - Lucemburkové14. 4. - 17. 4. 2020

Opakování probraného učiva doma20. 4. - 24. 4. 2020

Lucemburkové

Přečíst str. 28 - 29

Dohotovit Plakát Karel IV., vložit do Galerie

Popiš, co se odehrálo po smrti Václava IV., jmenuj české krále z rodu Lucemburků.

Václav IV. - youtube


27. 4. - 30. 4. 2020

Život ve středověku


Přečíst str. 30 - 31


Dokonči věty:

 1. Nejbohatší šlechta žila v

 2. Ve středověkých tvrzích žili

 3. Bezzemci byli4. 5. - 7. 5. 2020

Gotický sloh Přečíst str. 32
Gotická móda - youtube
11. 5. - 15. 5. 2020

Husitské války


Přečíst str. 34. 35


Do sešitu odpověz na otázky na str. 36/1,2,4. Nakresli znak husitů.

Jan Hus - youtube

Husité v boji za pravdu - youtube

18. 5. - 22. 5. 2020

Opakování učiva III. čtvrtletí


Test - opakování učiva III. čtvrtletí

25. 5. - 29. 5. 2020

Husitské válkyHusité v boji za pravdu - youtube
Husité proti všem - youtube

1. 6. - 5. 6. 2020

České země po husitských válkách
Přečíst str. 38 - 39

Odpovědět na otázky str. 39/1, 3, 4

Jiří z Poděbrad - youtube


8. 6. - 12. 6. 2020


Habsburkové na českém trůně
Přečíst str. 41

Odpovědět na otázky str. 44/1, 2

Habsburkové - youtube


15. 6. - 26. 6. 2020


Habsburkové na českém trůně
Přečíst str. 41 - 44

Odpovědět na otázky str. 44/3, 5

Rudolf II - youtube
 • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/tip online
18. 3. 2020
Rádio Junior - zvláštní situace je příležitosti k novým způsobům "HV" - pro začátek se seznamte s Hitparádou RJ, prozkoumat můžete i jeho další možnosti...
Hitparáda Rádia Junior

23. 3. - 27. 3. 2020


Spojení hudby s pohybem - nauč se rozpoznávat nejznámější tance - pomůže ti program Didakta.cz v programu Didakta.cz najdi kapitolu "spojení hudby s pohybem"
30. 3. - 3. 4. 2020


Hudební formy a styly - nauč se rozpoznávat nejznámější hudební formy a styly - pomůže Ti program Didakta.cz.
Udělej plakát "Můj nejoblíbenější zpěvák/Moje nejoblíbenější zpěvačka" (jméno, fotka/obrázek, proč jej/ji máš rád, nejoblíbenější písně, jaký styl hudby hraje)
v programu Didakta.cz najdi kapitolu "hudební styly a žánry"
Test - spojení hudby s pohybem
Test - hudební styly a žánry

6. 4. - 9. 4. 2020


V minulém týdnu jste se naučili rozeznávat hudební styly a žánry. Myslíte, že je možné, aby si společně zazpívali rockový zpěvák se zpěvákem klasické hudby? O tom, že je to možné a mohou z těchto spojení vzniknout krásné skladby, se můžete přesvědčit při poslechu skladby, která zazněla na olympiádě v roce 1992 - viz odkaz...

A ještě vám dám malou hudební hádanku - víte, která pop/rock hudební skupina/zpěvák se nejvíce líbí mně? 1. Kryštof, 2. Scorpions, 3. Madonna.... Jsem zvědavá na Vaše odpovědi v galerii :)...
Barcelona


14. 4. - 17. 4. 2020


Jaro se nám ukazuje v plné kráse, asi nejkrásnější je v tomto období pohled na kvetoucí koruny stromů - připomeň si píseň z autorské dílny Svěráka a Uhlíře se symbolickým názvem Stromy...
Přemýšlej o významu písničky, o významu stromů... Dokázal/a bys k této písni vymyslet další sloku? (dobrovolné)
Stromy - zpívaná verze
Stromy - podklad
Stromy - text
20. 4. - 24. 4. 2020


Zkus si vyrobit jednoduchý hudební nástroj (kinder vajíčko + hrášek/rumba koule nebo staré počítadlo/tamburína nebo staré struhadlo+vařečka/drhlo...), můžeš se s ním vyfotit (dobrovolné) a poslat mi do Galerie fotku, jak doprovázíš s nástrojem nějakou písničku na youtube - určitě máš svého oblíbeného zpěváka nebo svou oblíbenou zpěvačku, zatrsat si můžeš i podle ukázky z odkazu :). P. S. Řešení mé hádanky - skupina Scorpions ;-)

Návod na bubínek z krabice s fazolemi - youtube (hledej ve videu čas 8:45)

Fotografie - bubínek z plastové láhve, chrastítko z ořechů

Zajímavé povídání o rytmických nástrojích s ukázkou rytmické hudby
27. 4. - 30. 4. 2020


Krásné jarní počasí přímo vybízí k procházkám do přírody. Rybníky v Černé patří k nejkrásnějším místům v našem regionu, kde se můžeš setkat s krásami přírody velmi zblízka a poznávat rostliny, živočichy i jejich hlasy – odkaz ve sloupci vpravo Tě navede na zajímavou webovou stránku, kde se můžeš naučit rozlišovat hlasy našich známých ptáků, které jsou v přírodě našeho okolí běžně slyšet. A proč přírodověda v hudební výchově? Umět se zaposlouchat do tónů přírody by měl umět každý zpěvák či hudebník, mnozí skladatelé své melodie právě v přírodě našli... Hlasy ptáků

4. 5. - 7. 5. 2020


Když se řekne máj, čtenářům se vybaví slavná báseň Karla Hynka Máchy a hudebníkům jistě věhlasný hudební festival pojmenovaný podle slavného hudebního skladatele ze Slezska, Leoše Janáčka, Janáčkův máj. Věřím, že jsi o Leoši Janáčkovi již slyšel/a, jistě se Ti vybaví jeho slavná opera Příhody Lišky Bystroušky. V odkazu vpravo posílám prezentaci, kde se dozvíš více o tomto géniovi. Zkoušet, co ses naučil/a tentokrát nebudu, mám pro Tebe zajímavější úkol - pokus se sám pro své spolužáky podle prezentace vytvořit jednoduchý KVÍZ  na téma Co víš o Leoši Janáčkovi? a pošli mi jej do Galerie. Těším se na Vaše zajímavá zpracování 😉. Prezentace Leoš Janáček

11. 5. - 15. 5. 2020


K procvičení hudebního sluchu mám pro Tebe další úkol - seznam se s hudebními nástroji, pak si poslechni ukázky skladeb a hádej, o který hudební nástroj jde.

V neděli jste jistě oslavili Den matek - poslechni si písničku vpravo, můžeš ji pustit mamince a potěšit ji kdykoliv jindy, třeba v obyčejný všední den - jestli chceš, nauč se ji a zazpívej, můžeš si vymyslet k melodii i vlastní text, jestli to dokážeš - tak, jak to cítíš ty 😉...

Hudební nástroje - seznámení
Hudební nástroje - poznávačka
Hudební nástroje - omalovánka

Pro mámu - zpívaná verze
Pro mámu - podklad
Pro mámu- text
18. 5. - 22. 5. 2020


12. květen je v hudebním světě známé datum. Vyplněním odpovědí do pracovního listu vpravo zjistíš, která velká osobnost českých hudebních dějin stojí za tímto mezinárodním svátkem hudby a mnoho dalších zajímavých informací 🎵... Pracovní list 12. květen - velký hudební svátek


25. 5. - 29. 5. 2020


Je čas na trochu hudební teorie 🎶🎼 - vyplň si pracovní list, ve kterém si procvičíš poznávání a psaní not a houslového klíče, vyfoť a vlož do Galerie. Můžeš napsat nebo nakreslit svůj pocit pomocí smajlíka, jak se Ti dařilo 😊😐😒... Pracovní list - práce s notovým zápisem 

1. 6. - 12. 6. 2020


Další pracovní list ti poslouží k procvičení poznávání not podle toho, kde v notové osnově leží (na které lince, ve které mezeře). Připomeneš si v něm také poznávání not podle délky a počítání not v taktech Šikovné žáky čeká i logický úkol - jsem zvědavá, kdo se do něj pustí 🎵 a kdo pozná písničku... Na vypracování tohoto PL máš čas do 14. 6.
Noty si můžeš procvičit v HV 1 programu Didakta
 
Pracovní list č. 2
15. 6. - 26. 6. 2020Na závěr školního roku zasílám poděkování za aktivitu v hudební výchově v tomto školním roce. Když Tě postihne "prázdninová nálada", jistě přijde vhod inspirace na písničky k táboráku 🔥🏕 v odkazu vpravo...
Písničky k táboráku • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Jarní obrázek - volná technika
23. 3. - 27. 3. 2020


Jarní obrázek - dohotovení
30. 3. - 3. 4. 2020


Do sešitu Př nakresli skřivana polního a lasici hranostaj
6. 4. - 9. 4. 2020


Obrázky v sešitě přírodovědy - traviny, stavba těla trávy
14. 4. - 17. 4. 2020


Dokončení obrázků v sešitě přírodovědy
20. 4. - 24. 4. 2020


Namaluj obrázek k učivu do sešitu Př, VL
27. 4. - 30. 4. 2020


Máš křídy? Namaluj cokoli na chodník a vlož do galerie 😊
4. 5. - 7. 5. 2020


Nakresli maminku (portrét, při práci…)
11. 5. - 15. 5. 2020


Do sešitu Vl nakresli znak husitů (kalich)
18. 5. - 22. 5. 2020


Vydej se do přírody a nakresli, co Tě na výpravě zaujme 🌲...
25. 5. - 29. 5. 2020


Až budeš v přírodě v lese, sestav obrázek z přírodnin a pošli do galerie.
1. 6. - 5. 6. 2020


Do sešitu vlastivědy nakresli 4 husitské zbraně (podle učebnice  str. 35)

8. 6. - 12. 6. 2020Nakresli do sešitu Čt - LV  obrázek postavy z knihy, kterou právě čteš

15. 6. - 26. 6. 2020Nakresli a vlož do galerie obrázek na téma školní akce, která se ti ve školním roce 2019/2020 nejvíce líbila • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci

Kondiční běh, cvičení se švihadlem
23. 3. - 27. 3. 2020
30. 3. - 3. 4. 2020


Skok do dálky
6. 4. - 9. 4. 2020


Zatanči si doma s Denisou...

Tančíme doma s Denčou 1
Tančíme doma s Denčou 2
14. 4. - 17. 4. 2020


Pobyt venku
20. 4. - 24. 4. 2020


Běh s překonáváním překážek
27. 4. - 30. 4. 2020


Projeď se na kole. Nezapomeň na pravidla bezpečné jízdy a přilbu!
4. 5. - 7. 5. 2020


Žonglování pro začátečníky Žonglování pro začátečníky - youtube
11. 5. - 15. 5. 2020


Žonglování pro začátečníky - pokračování 😊 Žonglování pro začátečníky - pokračování - youtube
18. 5. - 22. 5. 2020


Žonglování pro začátečníky - poslední díl 🤹‍♀️ Žonglování pro začátečníky - poslední díl - youtube
25. 5. - 29. 5. 2020


Trénuj driblink Driblink - youtube
1. 6. - 5. 6. 2020


Trénuj vytrvalostní běh se sprintem (rychlým během)

8. 6. - 12. 6. 2020Pobyt venku (kolo, běh, švihadlo, trampolína)

15. 6. - 26. 6. 2020Pohybové aktivity v přírodě • PRAKTICKÉ ČINNOSTI
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Kraslice - volná technika
23. 3. - 27. 3. 2020


Kraslice - dohotovení
30. 3. - 3. 4. 2020


Velikonoční věnec (z březového proutí, papíru...) - ozdobit velikonočními motivy dle vlastní fantazie - termín až do Velikonoc :)
6. 4. - 9. 4. 2020


Příprava na Velikonoce - uklízení, pečení, vaření, dekorace
14. 4. - 17. 4. 2020


Pomoc při stolování
20. 4. - 24. 4. 2020


Vlož do Galerie - Jak doma pomáhám
27. 4. - 30. 4. 2020


Zasej (hrášek, ředkvičku) nebo zasaď kytičku,sazenici... vlož do galerie
4. 5. - 7. 5. 2020


Vytvoř mamince přáníčko ke Dni matek (10. května)
11. 5. - 15. 5. 2020


Připrav mamince snídani, svačinku Ukázky netradičního způsobu servírování pokrmů
18. 5. - 22. 5. 2020


Pěstitelské práce - starejte se o sazenice, květiny. Zalévejte je, zbavujte plevele.
25. 5. - 29. 5. 2020


Sestroj originální výtvor ze své stavebnice, fantazii se meze nekladou. Foto vlož do galerie.
1. 6. - 5. 6. 2020


Volné téma

8. 6. - 12. 6. 2020Vlož do galerie obrázek, jak vám roste zelenina na zahrádce nebo ve skleníku (nebo jak kvetou květiny v truhlících…)

15. 6. - 26. 6. 2020Vytvoř obrázek z přírodnin na zahradě z lučních bylin nebo v lese