Domácí výuka - 4. ročník


Milí rodiče, 

po více než týdenním fungování distančního vzdělávání jsme se rozhodli posílat učivo na celý týden, abyste si výuku mohli rozdělit do jednotlivých dnů podle Vašich možností.  Velice si vážíme Vaší pomoci, věříme, že společně překonáme nečekané překážky tak, abychom dětem poskytli podmínky pro jejich vzdělávání. Častěji budeme zařazovat jednoduché formy testování. Podtržené úkoly prosíme zasílat formou sdílení skenů či fotografií do galerie Jméno x. roč. - domácí výuka - odkaz byl zaslán rodičům či žákům, kteří mají školní mail. Učitelé mohou v galerii komentovat, opravovat a vypracované úkoly následně hodnotit.

Níže uvedené učivo je doporučující a ohledem na ztížené podmínky, připojeny jsou odkazy nabízející cvičení a prezentace online k danému učivu (doporučené). Aktivnější žáci mohou vybírat další cvičení z hlavní nabídky na hlavní stránce Domácí výuka.

Je-li u učiva odkaz na test (pravý sloupec), prosíme žáky o jeho vyplnění (povinné), abychom měli zpětnou vazbu a možnost hodnotit zvládnutí učiva. Testy a cvičení mohou být doplňovány v průběhu týdne, prosíme tedy o denní kontrolu.  

Doporučujeme zavést systém domácí výuky dle pravidel podobných ve škole (od-do, přestávky...).


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vaši učitelé


  • ČESKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy

Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského


procvičování PJ RM, RŽ a RS
procvičování vzory PJ RŽ
procvičování vzory PJ RS
Test vzory podstatných jmen
23. 3. - 27. 3. 2020


Vzory pod. jm. rodu mužského (pán)
Ústně procvič některá cvičení v učebnici, která se vztahují k vzoru pán
Vypiš z učebnice skloňování pod. jm. pán


30. 3. - 3. 4. 2020

Vzory pod. jm. rodu mužského (hrad)
Ústně procvič některá cvičení v učebnici, která se vztahují k vzoru hrad

Vypiš z učebnice skloňování pod. jm. hrad

Diktát - vyber si některé cvičení a udělej si běhací diktát, oprav barevně
ČT - LV

Čítanka str. 91- 93

Do sešitu napiš, co bys vzkázal Emilovi.
  • ANGLICKÝ JAZYK
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice PS/D (dictionary) cvičení/prezentace online testy
16. 3. 2020
Přítomný čas prostý - seznámení Nejdříve si prohlédni prezentaci (ve sloupci vpravo) a poté vyzkoušej své znalosti v testu (ve sloupci vpravo)
---
Přítomný čas prostý I., kladná věta
Test přítomný čas prostý I., kladná věta, snadná verze
17. 3. 2020
Amazing animals

PS - str. 48, D str. 17
Přítomný čas prostý II., záporná věta
Test přítomný čas prostý II., záporná věta, snadná verze
Test přítomný čas prostý II., záporná věta
19. 3. 2020 Amazing animals

PS - str. 49, 50 *51, D str. 18 Přítomný čas prostý III., tázací věta
Test přítomný čas prostý III., tázací věta, snadná verze
Test přítomný čas prostý III., tázací věta
23. 3. - 27. 3. 2020


Amazing animals str. 50 - poslechni si nahrávku č. 72 (viz sloupec vpravo) - odpovídej na otázky D - dokonči str. 18 a 19
D - opakuj slovíčka str. 2-3
Online procvičování zvířata - poslech
Online procvičování zvířata - slovíčka ve větách

Poslech č. 72
Test wild animals I - picture dictionary
Test wild animals III - places, food
30. 3. - 3. 4. 2020


Opakování Je čas na malé zastavení - tento týden věnuj čas na:
- opakování slovíček 4. - 6. lekce (opakuj podle D, můžeš vyrobit vlastní obrázkové pexeso)
- opakování 10. lekce (slovní zásoba, přítomný čas prostý)
D - opakuj slovíčka str. 4-6
D - opakuj slovíčka str. 18-19
Online procvičování - můj dům, pokoj
Online procvičování - nemoci
Test wild animals II - animal sounds (v průběhu týdne)

Test tvary slovesa být
Test tvary slovesa mít I, snadná verze
Test tvary slovesa mít II
Test fráze  • MATEMATIKA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy

Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času


převádění jednotek  - délky, hmotnosti, objemu, času
23. 3. - 27. 3. 2020


Procvičování písemných operací

GEOMETRIE

Do sešitu č. 1 - str. 44/5, str. 45/4,

Do sešitu geometrie 43/230. 3. - 3. 4. 2020Do sešitu č. 1  str. 58 - test (kromě 4. cv.) 
GEOMETRIE
Do sešitu geometrie 46/2 opiš celé cvičení
  • PŘÍRODOVĚDA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online testy
úkoly na celý týden
Okopaniny
Přečíst str. 38
Nakresli a popiš (řepa cukrovka, lilek brambor)
polní plodiny a plevele

23. 3. - 27. 3. 2020


Luskoviny, olejniny...
Přečíst str. 39 Vypiš luskoviny, olejniny, pícniny, textilní plodiny. Můžeš doplnit obrázkem.


30. 3. - 3. 4. 2020

Živočichové - pole
Přečíst str. 40-42
Vypiš názvy ptáků a savců do sešitu
Savci lesa
Test živočichové lesa  • VLASTIVĚDA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma učebnice sešit cvičení/prezentace online
testy

Přemyslovci
Přečíst str. 16, 17
Odpovědět na otázku z učebnice str.17/1
Bořivoj a Ludmila - youtube
Svatý Václav - youtube

23. 3. - 27. 3. 2020


Kosmas Přešíst str. 18, 19
Odpovědět na otázku 19/3
Kosmas - youtube

30- 3. - 3. 4. 2020

Přemyslovci Přečíst str.21 - 23
Odpovědět na otázky z učebnice 23/2, 4, 5, 9

Přemysl Otakar I. - youtube

Svatá Anežka - youtube

Přemysl Otakar II. - youtube
  • HUDEBNÍ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 píseň/úkol odkaz na test/tip online
18. 3. 2020
Rádio Junior - zvláštní situace je příležitosti k novým způsobům "HV" - pro začátek se seznamte s Hitparádou RJ, prozkoumat můžete i jeho další možnosti...

Hitparáda Rádia Junior

23. 3. - 27. 3. 2020Spojení hudby s pohybem - nauč se rozpoznávat nejznámější tance - pomůže ti program Didakta.cz v programu Didakta.cz najdi kapitolu "spojení hudby s pohybem"
30. 3. - 3. 4. 2020


Hudební formy a styly - nauč se rozpoznávat nejznámější hudební formy a styly - pomůže Ti program Didakta.cz.
Udělej plakát "Můj nejoblíbenější zpěvák/Moje nejoblíbenější zpěvačka" (jméno, fotka/obrázek, proč jej/ji máš rád, nejoblíbenější písně, jaký styl hudby hraje)
v programu Didakta.cz najdi kapitolu "hudební styly a žánry"
Test - spojení hudby s pohybem
Test - hudební styly a žánry  • VÝTVARNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Jarní obrázek - volná technika
23. 3. - 27. 3. 2020Jarní obrázek - dohotovení

30. 3. - 3. 4. 2020


Do sešitu Př nakresli skřivana polního a lasici hranostaj  • TĚLESNÁ VÝCHOVA
16. 3. - 20. 3. 2020 úkol odkaz na online prezentaci

Kondiční běh, cvičení se švihadlem
23. 3. - 27. 3. 2020

30. 3. - 3. 4. 2020


Skok do dálky  • PRACOVNÍ ČINNOSTI
16. 3. - 20. 3. 2020 téma/úkol odkaz na online návod

Kraslice - volná technika
23. 3. - 27. 3. 2020Kraslice - dohotovení

30. 3. - 3. 4. 2020


Velikonoční věnec (z březového proutí, papíru..) - ozdobit velikonočními motivy dle vlastní fantazie - termín až do Velikonoc :)