Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Distanční výuka od 14. 10. 2020

13.10.2020. Kategorie: Základní škola

Vážení rodiče,


na základě INFORMACÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19  vydaných MŠMT oznamujeme, že od 14. 10. 2020 bude probíhat výuka distančně. 


Komunikace s Vámi, rodiči, (informace, hodnocení, třídní schůzky…) bude probíhat prostřednictvím IS Edookit (zprávy, ankety), telefonicky, případně lze ke konzultacím, po dohodě s třídní učitelkou, využít prostředí online schůzek Google Meets


Jednotným prostředím pro distanční výuku s žáky bude Google Učebna (Classroom), odkud se žáci dostanou na všechny další nástroje GSuite, jako jsou online schůzky Google Meets, sdílené Google Dokumenty, učitelem zadané úkoly, testy atp. Prioritou této platformy je práce v cloudovém prostředí a minimalizace dalších způsobů zasílání úkolů, např. nahrávání příloh do Google Fotek, se kterou jste měli problémy v minulém období distančního vzdělávání.

JEDNODUCHÝ NÁVOD: JAK NA GOOGLE UČEBNU (bude průběžně dle Vašich potřeb aktualizován).

 

V době distanční výuky budou strávníkům odhlášeny obědy, po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné obědy odebírat do vlastních nádob. Docházku v Edookitu budeme zadávat jako Jpd (jiné plnění docházky - žák nemá absenci).


Plán online výuky a další informace k výuce a provozu naší ZŠ najdete ve zprávě v IS Edookit.


Prosíme o pravidelnou kontrolu zpráv a děkujeme předem za pomoc dětem při zvládání učiva na dálku. Snažili jsme je připravit na práci s počítačem, kolik nám to čas dovolil. Věříme, že se nám společnými silami podaří i nyní překonat náročné období a nastavit výuku tak, aby ji žáci zvládli bez velkých obtíží. Jsme Vám k dispozici, budete-li potřebovat radu, a to denně na telefonu od 8:00 do 13:00 hod. (mimo online výuku). S technickými problémy se obracejte na ředitelku školy.


Za tým pedagogů ZŠ Mr. Dagmar Machálková, ředitelka