Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Mateřská škola

„Co malé děti nejvíc potřebují? To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i jednoduchá zároveň - mnoho věcí, ale snad nejvíc jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí.“

Zdeněk Matějček: Co děti nejvíc potřebují


Hlavním posláním naší mateřské školy je pomoci dětem v úzké spolupráci s rodiči prožít šťastné dětství a poskytnout jim prostředí plné zajímavých podnětů k všestrannému rozvoji dětské osobnosti.

Naším dlouhodobým cílem je také rozvoj komunikačních dovedností dětí a jejich osobnosti, zdravého sebevědomí s důrazem na soběstačnost a sebeobsluhu.    

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Její příjemný vzhled doplňují výtvarné práce pedagogů i výtvory dětí.

Všechny třídy splňují hygienické a bezpečnostní normy a jejich vybavenost je moderní a přiměřená potřebám dětí s prostorem vyhrazeným hrám i tvůrčí a vzdělávací činnosti. K vybavení naší mateřské školy patří i základní audiovizuální technika, k dispozici jsou také interaktivní tabule a počítačová učebna v prostorách základní školy s přístupem na internet, který je v podobě wi-fi připojení přístupný i v ostatních prostorách školy.

Pohybovým aktivitám věnujeme v naší mateřské škole velkou pozornost. Jsou provozovány v tělocvičně ZŠ, na obecním multifunkčním hřišti či v okolí školy při pravidelných vycházkách. V blízkosti školy (v areálu školní zahrady, stejně jako v prostranství za obecním úřadem) je možno k zájmovým aktivitám využívat venkovní hrací prvky.

Škola zajišťuje vlastní stravování pomocí moderně vybavené kuchyně s jídelnou (v hlavní budově školy) a výdejny s jídelnou (na odloučeném pracovišti).