Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Projekty

Běžný školní život obohacují další aktivity (projekty), jejichž autorem je škola či jiný subjekt, trvající krátkodobě či dlouhodobě, organizované lokálně či za hranicemi regionu, financované z vlastních zdrojů, s pomocí partnerů či evropských fondů. 

Jejich hlavním cílem je poskytnout dětem a žákům širokou nabídku aktivit a podmínky k jejich všestrannému rozvoji, učitelům prostor k jejich seberealizaci a v neposlední řadě zákonným zástupcům možnost pomocí aktivní spolupráce se školou přispět k růstu kvality vzdělávání a vzájemných vztahů.

Níže uvádíme abecedně seřazený výčet projektů, které jsou součástí vzdělávacího procesu v periodě posledních 10 let a v současné době (evropské projekty). Podrobnosti o projektech jsou uvedeny v jednotlivých záložkách vpravo.