Projekty

Běžný školní život obohacují další aktivity (projekty), jejichž autorem je škola či jiný subjekt, trvající krátkodobě či dlouhodobě, organizované lokálně či za hranicemi regionu, financované z vlastních zdrojů, s pomocí partnerů či evropských fondů. 

Jejich hlavním cílem je poskytnout dětem a žákům širokou nabídku aktivit a podmínky k jejich všestrannému rozvoji, učitelům prostor k jejich seberealizaci a v neposlední řadě zákonným zástupcům možnost pomocí aktivní spolupráce se školiu přispět k růstu kvality vzdělávání a vzájemných vztahů.

Níže uvádíme abecedně seřazený výčet projektů, které jsou součástí vzdělávacího procesu v periodě posledních 10 let a v současné době (autorské školní projekty jsou barevně zvýrazněny). Podrobnosti o projektech jsou uvedeny v jednotlivých záložkách vpravo.


 • Aktivní škola

 • Čteme dětem

 • Děti zvířátkům

 • EU - peníze školám

 • Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

 • Místní akční plán ORP Třinec

 • Mléko do škol

 • Ovoce a zelenina do škol

 • Putování s Pepíkem 

 • Rozvíjej se, poupátko

 • Spolupráce se školami MOPS

 • Spolupráce se ZŠ Krasňany (SK): Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl 2012-2014

 • Vzděláváme se spolu a navzájem 

 • Zdravá škola

 • Zpívající školička

 • Zvýšením kompetencí učitelů ke kvalitě