Projekty

Běžný školní život obohacují další aktivity (projekty), jejichž autorem je škola či jiný subjekt, trvající krátkodobě či dlouhodobě, organizované lokálně či za hranicemi regionu, financované z vlastních zdrojů, s pomocí partnerů či evropských fondů. 

Jejich hlavním cílem je poskytnout dětem a žákům širokou nabídku aktivit a podmínky k jejich všestrannému rozvoji, učitelům prostor k jejich seberealizaci a v neposlední řadě zákonným zástupcům možnost pomocí aktivní spolupráce se školou přispět k růstu kvality vzdělávání a vzájemných vztahů.

Níže uvádíme abecedně seřazený výčet projektů, které jsou součástí vzdělávacího procesu v periodě posledních 10 let a v současné době (evropské projekty). Podrobnosti o projektech jsou uvedeny v jednotlivých záložkách vpravo.