Kalendář

Plán akcí ZŠ 2019/2020

ZÁŘÍ

 • Zahájení projektu "Sportuj ve škole" v ŠD
 • Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“
 • Zahájení projektu "Klub škol, které čtou dětem" (Celé Česko čte dětem)
 • PŘEHAZOVANÁ v Ropici
 • Zahrádkářská výstava (s prezentací prací dětí a žáků ZŠ a MŠ Střítež)
 • Noční stezka pohádkovým lesem
 • Ozdravný pobyt žáků 3. - 5. ročníku "Učíme se v přírodě"
 • Vystoupení pro seniory k "30. výročí Klubu důchodců"
 • Drakiáda v ŠD 

ŘÍJEN

 • Vycházka do přírody, akce s myslivci (u příležitosti Dne stromů, péče o zvěř) 
 • Týden knihoven – zapojení dětí do celostátního projektu (akce Knihovny Třinec, Střítež)
 • Vítání občánků
 • Setkání s jubilanty" – kulturní vystoupení našich žáků
 • MINIKOPANÁ ve Smilovicích
 • "Vítání občánků" – vystoupení našich žáků
 • Sběr plodů zvířátkům na zimu v ŠD
 • Turistický výšlap ŠD

LISTOPAD

 • Lampionáda
 • Divadelní představení
 • Jízda na bílém koni v ŠD
 • Projekt ŠD "Znáš naši sluneční soustavu?"

PROSINEC

 • Mikulášská besídka
 • Čertovské radovánky
 • Benefiční koncert škol MOPS s účastí soutěžících pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“
 • Vánoční besídky – MŠ, ZŠ
 • Vánoční besídka v ŠD
 • Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže "Děti zvířátkům"
 • Adventní koncert v KD Střítež

LEDEN

 • FLORBAL v Třanovicích
 • Zimní olympiáda v ŠD
 • Kino v ŠD

ÚNOR

 • Ples rodičů v KD - Škraboškový
 • Dětský karneval v KD
 • Lyžařský výcvikový kurz ve SKI areálu Řeka (MŠ a ZŠ)
 • Bruslení v Českém Těšíně
 • Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zpěváček“ v DDM Třinec
 • Trusitický výšlap v ŠD
 • Divadélko ŠD pro MŠ

BŘEZEN

 • Den jódu
 • VYBÍJENÁ v Hnojníku
 • Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec)
 • Čtenářská soutěž o "Nejlepšího čtenáře" třídy a školy
 • Projekt ŠD "Čti a vyprávěj"
 • ŠD na návštěvě v knihovně

DUBEN

 • Zápis k základnímu vzdělávání
 • Řemeslné dílny s rodiči
 • Třídní a školní kolo soutěže "Rozvíjej se, poupátko" ve zpěvu populárních písní
 • DĚTI PŘED OPONOU – setkání divadel v Třanovicích
 • Den Země (otvírání školní zahrady)
 • Dopravní výchova v ŠD
 • Turistický výšlap v ŠD
 • Projektové dny mimo školu ZŠ, MŠ
 • Pálení čarodějnic
 • Pálení čarodějnic v ŠD

KVĚTEN

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
 • Den matek 
 • Výtvarná soutěž KRAJINA KOLEM NÁS v Komorní Lhotce
 • Smažíme vaječinu v ŠD
 • Můj domácí mazlíček v ŠD
 • Švihadlový král - akce ŠD pro ZŠ
 • "Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt - regionální kola Třinecko, Jablunkovsko, Stonávka
 • "Rozvíjej se, poupátko" – finále soutěžního hudebního a výtvarného projektu

ČERVEN

 • Den dětí (akce ŠD pro školáky – soutěživé hry – zručnost)
 • Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník)
 • Den dětí v ŠD
 • Dětské radovánky 
 • Rozloučení s 5. ročníkem
 • Výlet ŠD
 • Loučení u ohýnku v ŠD

Podrobnosti k akcím a termíny (pokud jsou již známé) najdete v našem školním kalendáři.

Akce označené VELKÝM PÍSMEM – společné akce škol Mikroregionu obcí Povodí Stonávky.

Akce označené tučným písmem – akce pořádané SRPŠ (Spolkem rodičů a přátel školy) při ZŠ a MŠ Střítež.

Akce psané kurzívou – akce pořádané Obcí Střítež, spolkem obce.

Akce červeně vyznačené – akce v rámci projektu „ŠABLONY II STŘÍTEŽ“ (viz stránka projekty).

Akce zeleně vyznačené - akce ŠD.


Plán schůzek a konzultací se zákonnými zástupci žáků ZŠ

05.09.2019 – informativní schůzka se zákonnými zástupci prvňáků

08.10.2019 – plenární schůze SRPŠ

08.10.2019 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 2. – 5. ročníku

12.11.2019 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku

07.04.2020 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku