Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Kalendář

Plán akcí 2022/2023 (ŠKOLA, SRPŠ, OBEC)


ZÁŘÍ

13.09.2022 Informativní schůzka s rodiči prvňáčků

19.09.2022 Podzimní vycházka do Vělopolí

20.09.2022 Krajina kolem náš - festival kreslení škol MOPS

22.09.2022 Třídní schůzky ZŠ

22.09.2022 Plenární schůze SRPŠ

27.09.2022 Muzeum Český Těšín 1., 2., 3. ročník

29.09.2022 Archeopark Chotěbuz 4., 5. ročník

30.09.2022 Přehazovaná - turnaj škol MOPS

30.09.2022 Pohádkový les

ŘÍJEN

Měření tělesné zdatnosti žáků

12.10.2022 Projektový den ve škole ,,Jablíčkový den,,

20.10.2022 Minivolejbal - turnaj škol MOPS (3. ročník)

20.10.2022 Projektový den ve škole ,,Den stromů,,

25.10.2022 Planetárium 

26. - 27.10.2022 Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Měření tělesné zdatnosti žáků

04.11.2022 Lampionada

10.11.2022 Třídní schůzky ZŠ

27.11.2022 Adventní koncert s kulturním vystoupením žáků ZŠ

PROSINEC

02.12.2022 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Hnojník

03.12.2022 Benefiční koncert škol MOPS

06.12.2022 Mikuláš ve škole

23.12.2022 - 02.01.2023 Vánoční prázdniny

LEDEN

06.01.-16.03.2023 Plavecký výcvik*

12.01.2023 Magický Senegal -Kino

19.01.2023 Třídní schůzky ZŠ

21.01.2023 Karneval

28.01.2023 Ples

ÚNOR

01.02.2023 Minivolejbal - turnaj škol MOPS (1., 2. ročník)

03.02.2023 Pololetní prázdniny

06. - 10.2.2023 Jarní prázdniny

15.02.2023 Projektový den ve škole ,,Ve zdravém těle zdravý duch,,

17.02.2023 Florbal - turnaj škol MOPS

BŘEZEN

14.03.2023 Vybíjená - turnaj škol MOPS

DUBEN

04.04.2023 Zápis k ZV ZŠ Střítež

06.04.2023 Velikonoční prázdniny

13.04.2023 Třídní schůzky ZŠ

27.04.2023 Projektový den ve škole ,,Škola na ruby,,

28.04.2023 Děti před oponou - festival divadel škol MOPS

30.04.2023 Pálení čarodějnic

KVĚTEN

05.05.2023 Zápis k PV MŠ Střítež

11.05.2023 Rozvíjej se, poupátko – Region Stonávka

14.05.2023 Den matek

26.05.2023 Krajina kolem nás – festival kreslení škol MOPS

ČERVEN

Atletický trojboj - turnaj škol MOPS

10.06.2023 Školní radovánky

21.06.2023 Projektový den ve škole ,,Pilné včelky,,

ČERVENEC

01.07. - 31.08.2023 Hlavní prázdniny

22.07.2023 Střítežské léto


* pro žáky 2.-5. ročníku
** MOPS – Mikroregion obcí povodí Stonávky

Více informací k akcím najdete ve školním kalendáři, kde budou operativně zaznamenávány další konkrétní termíny (v plánu je návštěva loutkového divadla, rodilý mluvčí do výuky AJ, školní výlety, celodenní projektové dny v přírodě apod.).

Změna programu vyhrazena.


Plán schůzek a konzultací se zákonnými zástupci žáků ZŠ

13.09.2022 – Informativní schůzka se zákonnými zástupci prvňáků

22.09.2022 Třídní schůzky ZŠ

22.09.2022 – Plenární schůze SRPŠ

10.11.2022 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku

19.01.2023 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku

13.04.2023 – Třídní schůzky/konzultace se zákonnými zástupci žáků 1. – 5. ročníku

Forma třídních schůzek (společná schůzka nebo individuální konzultace) je v kompetenci třídního učitele. V závislosti na situaci s pandemií covid-19 se může přizpůsobit způsob komunikace (prezenčně, distančně - prostřednictvím Google Meet nebo telefonicky). Konzultace s třídními učiteli jsou možné i v jiné dny, vždy po předchozí domluvě.