Partneři školy


Děkujeme našim partnerům


Srdečně děkujeme rodičům a našim partnerům za finanční a materiální podporu i další pomoc v roce 2019, zejména při organizaci 17. ročníku hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko". 

Naše škola podporuje u svých žáků vztah k přírodě a rozvoj environmentální výchovy v rámci vzdělávání i mimoškolních akcí. Ve školním roce 2019/2020 jsme se proto rozhodli tomuto tématu věnovat v širší míře a uspořádat mnoho aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. Skvělou příležitostí pro interaktivní výuku trávenou v přírodním prostředí je ozdravný pobyt žáků. S finančním přispěním Moravskoslezského kraje v podobě poskytnuté dotace z dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol můžeme realizovat náš projekt nazvaný Učíme se v přírodě. 

Velice si Vaší pomoci vážíme.


 • Arets Graphics spol. s r.o.
 • ENVIFORM a.s.
 • Finitrading a. s. Třinec
 • KOVONA SYSTEM, a. s., Český Těšín
 • Kancelářská technika LEJKA s.r.o.
 • Klub žen Střítež
 • MITRENGA a.s.
 • MORAVIA STEEL, a.s.
 • Myslivecký spolek "Černá" Střítež-Vělopolí
 • Obec Střítež
 • SRPŠ Střítež
 • STEELTEC CZ, s.r.o.
 • VIKRA služby s.r.o.
 • Vilford, s.r.o. Třinec
 • Český svaz zahrádkářů Střítež