Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Základní škola

Základní škola Střítež s výukou žáků 1. stupně je spádovou školou pro žáky z obcí Střítež a Vělopolí. Její poloha nedaleko hlavní komunikace silniční i železniční ve směru na FrýdekMístek a Český Těšín umožňuje docházku dětem také z dalších okolních obcí, jako jsou Ropice, Smilovice, Dolní Žukov apod. 

Přestože naše škola patří ke školám neúplným a má tedy omezené možnosti personální i finanční, vytváří pro své žáky podmínky srovnatelné s velkými školami (množstvím a kvalitou projektů školních, regionálních i evropských). Navíc, vzhledem k malému počtu žáků a zaměstnanců, nabízí dětem klidné, přátelské klima, rodičům a veřejnosti otevřenost a ochotu podílet se na společenském životě obce. Jako škola venkovského typu snadněji budujeme v dětech vztah k přírodě a zodpovědnost k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Výhodou malotřídní školy je také individuální přístup k žákům, navíc systém výuky podporuje a rozvíjí samostatnost žáků.

Ve škole mají děti pro svůj aktivní odpočinek v odpoledních hodinách výběr z nabídky zájmových kroužků, které jsou organizovány pod záštitou Domu dětí a mládeže v Třinci, a dvou nepovinných předmětů. Žáci školy mohou navštěvovat také výuku na hudební nástroje nebo výtvarný obor, které vyučují učitelé ZUŠ A PLUS Český Těšín. 

Naší prioritou je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jsou dobře uplatnitelné v životě. Za tímto účelem nabízíme dětem možnost seznámit se s místními výrobními technologiemi v rámci exkurzí či vyzkoušet si tradiční i netradiční řemeslné techniky formou pořádání tzv. „dílen s rodiči“ v rámci projektu „Povolání a řemesla dříve dnes“. (odkaz na projekty)

Učíme žáky smysluplně využívat komunikační a informační technologie a podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů. 

Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a pravidel chování ve třídě, na jejichž tvorbě se podílejí samotní žáci. Pomocí charitativních akcí, jako jsou benefiční koncerty, vystoupení v nemocnicích, charitativní jarmarky apod., učíme žáky poznat radost z obdarování a pomoci potřebným, neboť jsme přesvědčeni, že pěstování pravých lidských hodnot v souladu s mottem „člověk je bohatý tím, co vykonal pro druhé je potřeba od raného dětství.