Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Školní družina

Hlavním cílem školní družiny je vést děti k takovým formám činností, které by přispěly k odstranění únavy z vyučování a hlavně ke tvořivému rozvoji individuálních schopností a zájmu dětí.

Vedeme děti k poznání a odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí, ve spolupráci se základní školou organizujeme projekty vedoucí k poznání přírody a regionu a podpoře sportu.

Od první třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti sebeobsluhy, vlastního rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. Žáci jsou většinou rozděleni do oddělení podle aktuálního počtu v daném roce, nejčastěji do smíšených skupin.

Činnost družiny plní funkci výchovně-vzdělávací, rekreační a sociální. Výchova v ŠD je založena na principu dobrovolnosti, spontánnosti, přitažlivosti a pestrosti rekreační i odpočinkové činnosti, individuálních zájmů, samosprávy, uplatnění iniciativy, obrazotvornosti a tvůrčí fantazie dětí. Výchovná práce se realizuje také v podobě posilování volních a morálních vlastností, v přípravě na vyučování.

Dbáme na podporu spontánních činností, upřednostňujeme skupinové a individuální formy práce před hromadnými.

V současné době probíhá činnost školní družiny ve vlastní učebně v půdních prostorách a v kmenové třídě, tělocvičně školy a jejím okolí (školní zahrada vybavená herními prvky, obecní multifunkční hřiště, obecní asfaltové hřiště).