Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Od 1. 3. 2021 provoz přerušen i v MŠ

27.2.2021. Kategorie: Mateřská škola, Základní škola

Vážení rodiče,

 

zasílám odkaz na včera vydaný dokument USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatřenína základě kterého dochází s účinností od 27. 2. 2021 k zákazu osobní přítomnosti dětí a žáků v mateřských i základních školách - viz body 4. a 5. tohoto usnesení:

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 • 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
  a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
  b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
  a případně zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
 • 5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy
  při zdravotnickém zařízení.

Provoz naší mateřské školy bude tak od 1. 3. 2021 přerušen. Pro děti předškolního věku bude zajištěna podpora distančním způsobem. O konkrétní podobě této podpory budete informováni vedoucí učitelkou MŠ nejpozději do pátku 5. 3. 2021 prostřednictvím zprávy v IS Edookit. 

Žáci základní školy mají od 1. 3. do 8. 3. 2021 jarní prázdniny. Od 8. 3. bude pak budou distančním způsobem vzděláváni  již všichni žáci, tedy včetně žáků 1. a 2. ročníku. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni aktualizovat rozvrh online synchronní výuky s cílem eliminovat konflikty způsobené současnou výukou sourozenců. Není však možné vyhnout se všem problémům, a tak v ojedinělých případech se může stát, že bude výuka některých sourozenců probíhat ve stejnou dobu. Škola bohužel již nedisponuje žádnou technikou k zapůjčení, a tak žádáme rodiče, aby si ntb nebo PC zajistili sami. Pokud to nebude možné, informujte nás prosím, budeme se snažit najít společně nějaké východisko, neboť nám na spolehlivé výuce Vašich dětí velmi záleží a chceme přímou výukou s učiteli ulehčit i Vám, rodičům. O konkrétní podobě rozvrhu online výuky budete informováni nejpozději do pátku 5. 3. 2021 prostřednictvím zprávy v IS Edookit. 

Žádáme o pravidelnou kontrolu zpráv a včasnou komunikaci s třídními učitelkami nebo vedením školy v případě nejasností či jakýchkoliv problémů.

Věříme, že společnými silami připravíme našim dětem podmínky k jejich kvalitnímu vzdělávání bez ohledu na těžkosti vzdálené výuky. Můžeme stavět na dosavadních zkušenostech učitelů i žáků a skvělé spolupráci s Vámi rodiči.

 

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví a příjemné dny.

Za tým pedagogů Dagmar Machálková