Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

provoz školy od 30. 11. 2020 pro všechny žáky

25.11.2020. Kategorie: Základní škola

Vážení rodiče,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT „PROVOZ ŠKOL OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020“ vydaným v návaznosti na “USNESENÍ VLÁDY č. 1199 ze dne 20. listopadu 2020” si Vás dovoluji seznámit s podmínkami znovuobnovení provozu základní  školy a s nastavenými provozními a hygienickými opatřeními.

 1. Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žákům celého 1. stupně ZŠ, od tohoto dne tak bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1.-5. ročníku. Po celou dobu pobytu ve škole se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rouška, odstupy). Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Žáci se budou vzdělávat v neměnných skupinách (platí pro ZŠ i ŠD).

Ranní družina

 • je poskytována pouze pro 1. ročník, provoz od 6:15 hod. v I. třídě ZŠ (vstup hlavním vchodem ZŠ), vychovatelka Ing. Janina Poloková

Odpolední družina

 • po dohodě s třídními učitelkami škola zajistí odpolední provoz ŠD ve všech ročnících, a to v 1. a 2. ročníku od 11:40 do 16:00 hod., ve 3.-5. ročníku od 12:35 do 14:35 hod.

1. ročník/ŠD v I. třídě/vychovatelka Bc. Beata Beková (zvonit na hlavní vchod a ukázat se do kamery, příp. prozvonit na tel. číslo 723 802 673)

2. ročník/ŠD v půdních prostorách/vychovatelka Zita Wojnarová (zvonit na bzučák u vedlejšího vchodu a ukázat se do kamery, příp. prozvonit na tel. číslo 775 694 337) 

3. ročník/ŠD v III. třídě/TU Mgr. Olga Landecká (prozvonit na tel. číslo 732 948 134 a ukázat se u hlavního vchodu do kamery)

4. ročník/ŠD ve IV. třídě/TU Mgr. Petra Lysková (prozvonit na tel. číslo 774 769 838 a ukázat se u hlavního vchodu do kamery)

5. ročník/ŠD v V. třídě/TU Mgr. Yvetta Škutová (zvonit na tel. číslo 607 586 602 a ukázat se u hlavního vchodu do kamery)

 1. Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.20 hod. vedlejším vchodem (vchod do šatny),  a to dle níže uvedeného HARMONOGRAMU příchodu žáků do školy
 2. Zákonným zástupcům žáka nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné, předem domluvené jednání s vedením školy či třídními učitelkami.
 3. Po přezutí a odložení svrchního oděvu budou žáci pod pedagogickým dohledem převedeni do své třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce.
 4. Žáci si denně budou nosit dostatečné množství tekutin. Před svačinou, která bude 1. přestávku v 8:45 hod., si žáci umyjí a dezinfikují ruce. Další přestávky budou jednotlivé třídy střídavě trávit venku dle předem dohodnutého rozvrhu a v předem určených prostorách, aby se třídy nesetkaly. 
 5. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením školního vzdělávacího programu (ŠVP). Vzhledem k nastavení organizace samostatných tříd dojde v naší škole pouze k částečnému omezení výuky v hodinách HV a TV, neboť je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V HV budou vyučovány další oblasti ŠVP kromě zpěvu, v TV budeme trávit čas venku na vycházkách nebo se věnovat oblastem jako je péče o vlastní zdraví, poskytování 1. pomoci apod. Zdůrazňujeme proto potřebu zajistit dětem denně teplé oblečení, včetně rukavic, čepice a šátku nebo šály. 
 6. V každé třídě se bude po dobu přítomnosti žáků často větrat, minimálně jednou za půl hodiny po dobu 5 minut.
 7. Na oběd budou žáci odváděni postupně po ročnících (dle HARMONOGRAMU výdeje stravy v ŠJ uvedeného níže) v době od 11.15 do 12.50 hod. v 15-20 minutových intervalech.
 8. Po obědě si žáci nasadí roušky a budou odvedeni do šatny nebo zpět do třídy, kde vyčkají na odchod k autobusu, popř. budou mít odpolední ŠD (viz rozpis výše).
 9. Objeví-li se u žáka příznaky respiračního onemocnění během vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou požádáni o jeho okamžité vyzvednutí s doporučením kontaktovat dětského lékaře. 

HARMONOGRAM příchodu žáků do školy 

7:20 hod.

5. roč.

7:30 hod.

2. roč.

7:40 hod.

4. roč.

7:50 hod.

1. roč.

8:00 hod.

3. roč.

HARMONOGRAM výdeje stravy v ŠJ

11:15 - 11:35 hod. 1. roč. ZŠ

pozn. I. třída z důvodu dřívějšího obědu končí vyuč. ve 12:00 hod.

11:35 - 11:55 hod. 2. roč. ZŠ

 

11:55 - 12:25 hod. MŠ

 

12:25 - 12:40 hod. 4. roč. ZŠ

 

12:40 - 12:55 hod. 3.roč.. ZŠ

 

12:55 - 13:10 hod. 5. roč. ZŠ

 

 

Vzhledem k náročnosti organizace prosíme o respektování nastaveného režimu. Případné výjimky projednávejte telefonicky nebo prostřednictvím Edookitu pouze s třídní učitelkou Vašeho dítěte či vychovatelkou daného oddělení ŠD

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Za tým pedagogů Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy