Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace pro strávníky

Zájemci o stravování v naší školní jídelně odevzdají vyplněnou přihlášku vedoucí školní jídelny. 


VÝBĚR STRAVNÉHO

  • bezhotovostně – se „Svolením k inkasu“ – bezhotovostní převod platby za stravné, a to vždy zpětně za uplynulý měsíc, účtují se pouze odebrané nebo neodhlášené obědy, vždy k 15. dni v měsíci, s výjimkou měsíce září, kdy bude provedena zálohová platba předem ve výši 500,- Kč (tato záloha bude zúčtována na konci daného školního roku v červnu).

Strávníci, kteří opakovaně nedodrží termín placení, mohou být vyloučeni ze stravování, což v MŠ znamená ukončení předškolního vzdělávání – odhlášení z MŠ (§ 35 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon v platném znění)

  
Školní jídelna musí při přípravě pokrmů dodržovat "spotřební koš", tj. výživové a hmotnostní normy za současného zajištění pestrosti stravy v souladu s finančním limitem na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., Vyhlášky o školním stravování. 

Finanční limity na nákup potraviny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., Vyhlášky o školním stravování v platném znění s účinností od 1. 2. 2023

strávníci do 6 let (v Kč) strávníci 7 - 10 let (v Kč) strávníci 11 -14 let (v Kč)
přesnídávka 8,00 - 15,00 9,00 - 20,00

oběd 17,00 - 36,00 20,00 - 47,00 23,00 - 50,00
svačina 8,00 - 15,00 8,00 - 16,00


Kalkulace pro školní stravování ZŠ a MŠ Střítež od 1. 4. 2023strávníci do 6 let (v Kč) strávníci 7 - 10 let (v Kč) strávníci 11 -14 let (v Kč) ostatní strávníci (v Kč)
přesnídávka 11,00 12,00

oběd 26,00 32,00 33,00 80,00
svačina 9,00 10,00Všechny děti, které dosáhnou do 31. 8. daného školního roku sedmi nebo jedenácti let, musí být – dle platné legislativy – zařazeny do vyšší věkové skupiny od začátku daného školního roku.


ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Odhlásit oběd lze den předem do 24:00 hod. v informačním systému Edookit  (ve výjimečných případech daný den do 6:30 hod., a to telefonicky 739 321 485 nebo pomocí e-mailu skolni.jidelna@zsstritez.cz). Odhlašujte vždy u vedoucí ŠJ nebo v kuchyni. Na odhlášky jiným způsobem nebude brán zřetel. 


ODBĚR OBĚDŮ

Odběr obědů do přinesených nádob je možný jen první den nemoci dítěte, a to v době od 12:15 do 12:30 hod., další dny je nutno oběd odhlásit, neboť školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění).* V případě, že není dítě přítomno v ZŠ nebo MŠ, bude od druhého dne k ceně stravného doúčtována režie (25 Kč) – za každý den, nezáleží na tom, jestli je oběd odebrán. Pokud dítě chybí v pátek a následně v pondělí, považuje se pondělí za druhý den nepřítomnosti. Docházka se kontroluje dle třídních knih. Nádoby musí být vhodné, čisté a suché. Námi připravovaná strava je určena k přímé spotřebě.

Změnu ve stravování hlásit u vedoucí ŠJ nejlépe 3 dny před koncem předcházejícího měsíce.

* V době mimořádných opatření podléhá výdej zvýšeným hygienickým normám - cizí strávníci a děti/žáci vzdělávající se distančním způsobem či jejich zákonní zástupci si mimo prostor jídelny vlastní přinesené nádobí odloží na připravený tácek.


FORMULÁŘE A DOKUMENTY ŠJ