Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Benefiční koncerty v Komorní přinášejí radost i pomoc již 10 let

11.12.2019.

Tradice charitativních koncertů na podporu handicapovaných dětí či osamělých seniorů začala právě před 10 lety. Díky krásným výkonům zpěváků a nevšednímu hudebnímu doprovodu Matěje a Samuela Janíkových se i letošní benefiční koncert žáků škol regionu Stonávka a jejich hostů, úspěšných zpěváků pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“, vydařil na jedničku. Bylo příjemné sledovat, jak si všichni svá vystoupení užívali. To bylo pro nás, organizátory, tím největším oceněním naší práce, našeho snažení, aby talent, který v dětech nacházíme, dělal radost ostatním. A to se nám tentokrát určitě povedlo. Absolventi naší soutěže Poupátko – Anežka Indráková, Kateřina Zagórová, Adéla Schlesingerová a Matěj Janík, kteří byli ochotni podílet se na této dobročinné akci, předvedli, že mají srdce na svém místě. Atmosféru podtrhla působivá výzdoba Evangelického kostela v Komorní Lhotce,  o kterou se postarali zaměstnanci a žáci základní školy ze Stříteže. Velkou zásluhu na úspěchu koncertu má bezesporu také sympatický projev moderátora Jakuba Santariuse. Výtěžek benefičního koncertu putuje do nadace Spolu s Vámi, konkrétně za projektem Návštěvy Potmě, jehož hlavním posláním je pomoc osamělým seniorům. Projekt nás oslovil ze zjevných důvodů – velmi inspirativního způsobu pomoci, když handicapovaní pomáhají handicapovaným, tj. když nevidomí navštěvují seniory tam, kde jim hrozí samota. 

Je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu či přípravě žáků – učitelům ze základních škol ve Stříteži, Komorní Lhotce, Neborech a s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku. Děkujeme i šikovným maminkám za chutné pohoštění. Vážíme si také ochoty pana faráře Firly poskytnout prostory kostela, stejně jako zázemí pro zkoušky na nedaleké faře. Zvláštní ocenění zaslouží talentovaný klavírista Matěj Janík, který okouzlil všechny přítomné nejen svým klavírním i pěveckým vystoupením, ale především pokorou k hudbě i lidem. Přejeme jemu, stejně jako všem dalším talentovaným mladým hudebníkům hodně úspěchů na jejich cestě za dalšími - nejen hudebními - výzvami.


Za organizátory

Dagmar Machálková