Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Nový rok zahájíme pouze s 1. a 2. ročníkem ZŠ

28.12.2020. Kategorie: Základní škola

Vážení rodiče,

 

v tomto dokumentu MŠMT najdete INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  OD 27. PROSINCE 2020 do 10. LEDNA 2021

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat prodloužení tohoto mimořádného opatření, sledujte prosím zprávy v Edookitu pravidelně.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost pouze žákům 1. a 2. ročníku, pro ně bude pokračovat prezenční výuka.
 • Pro žáky 3.-5. ročníku bude obnovena výuka distančním způsobem.

 

INFORMACE PRO 1. a 2. ROČNÍK

Ranní družina

 • je poskytována pouze pro 1. ročník, provoz od 6:15 hod. v I. třídě ZŠ (vstup hlavním vchodem ZŠ), vychovatelka Ing. Janina Poloková, tel. 775 694 337

 

Odpolední družina

1. ročník/ŠD v I. třídě/vychovatelka Zita Wojnarová (zvonit na hlavní vchod a ukázat se do kamery, příp. prozvonit na tel. číslo 775 694 337) 

2. ročník/ŠD v půdních prostorách/vychovatelka Bc. Beata Beková (zvonit na bzučák u vedlejšího vchodu a ukázat se do kamery, příp. prozvonit na tel. číslo 723 802 673) 

 

Prezenční výuka

 • Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7:35 hod. dle níže uvedeného harmonogramu, aby se žáci různých tříd nesetkávali v šatně. Žáci budou chodit vedlejším vchodem (vchod do šatny) dle níže uvedeného HARMONOGRAMU příchodu žáků do školy pod dohledem školnice. 
 • Po celou dobu pobytu ve škole se na žáky 1. a 2. ročníku vztahují pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rouška, odstupy). Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Žáci se budou vzdělávat v neměnných skupinách (platí pro ZŠ i ŠD).
 • Zákonným zástupcům žáka nebude dovoleno vcházet do budovy školy  jen výjimečně pro nutné, předem domluvené jednání s vedením školy či třídními učitelkami.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V HV budou vyučovány další oblasti ŠVP kromě zpěvu, v TV budeme trávit čas venku na vycházkách nebo se věnovat oblastem jako je péče o vlastní zdraví, poskytování 1. pomoci apod. Zdůrazňujeme proto potřebu zajistit dětem denně teplé oblečení, včetně rukavic, čepice a šátku nebo šály. 
 • V každé třídě se bude po dobu přítomnosti žáků často větrat, minimálně jednou za půl hodiny po dobu 5 minut.
 • Objeví-li se u žáka příznaky respiračního onemocnění během vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou požádáni o jeho okamžité vyzvednutí s doporučením kontaktovat dětského lékaře. 

 

HARMONOGRAMU příchodu žáků do školy

07:35 hod. 2. ročník
07:45 hod. 1. ročník

 

INFORMACE PRO 3.-5. ROČNÍK

 • Distanční výuka bude probíhat v obdobném režimu jako na podzim 2020, tedy prostřednictvím Google Učebny s použitím nástrojů Google jako jsou Google Meet, Google Dokumenty, Google Formuláře apod. - podrobné informace (včetně harmonogramu online synchronní výuky) obdrží žáci od svých třídních učitelek formou streamu v Učebně Český jazyk do konce tohoto týdne.
 • Na vyžádání je možno zapůjčit školní notebook (do vyčerpání zásob) na základě Smlouvy o výpůjčce, a to v úterý 29. 12. 2020 v době od 9:00 do 12:00 hod. (u ředitelky školy) nebo v pondělí 4. 1. 2021 od 07:00 do 14:30 hod. (u sekretářky školy Bc. Veroniky Sierotové).
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd - v případě zájmu se obraťte na vedoucí školní jídelny Annu Kacířovou, tel. 739 321 485, 558 699 368.

Vzhledem k náročnosti organizace distančního vzdělávání věříme opět ve Vaši maximální spolupráci, respektování režimu  nastaveného třídními učitelkami a aktivní účast žáků na online synchronní výuce (nepřítomnost žáka bude vedena jako absence). V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme.

 

Za tým pedagogů Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy