Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Poděkování za zvládnutí I. pololetí 2020/2021

27.1.2021. Kategorie: Základní škola

Na konci I. pololetí nevšedního školního roku 2020/2021 dovolte krátké ohlédnutí. 

Z pohledu nás, učitelů, se život školy a především už téměř rok trvající a stále se měnící podmínky ke vzdělávání odrazily i na dovednostech a znalostech našich žáků. Velmi oceňujeme podporu rodičů, díky které jsme mohli přes všechna omezení, která nám současná doba přináší, zajistit výuku co nejlépe. 

V první části distančního vzdělávání tohoto školního roku jsme využili dřívějších zkušeností z jara a "nastartování" prostředí Classroom, kterému jsme se s předstihem věnovali hned v září, neboť bylo zjevné, že prezenční výuka, ze které jsme se tolik těšili, nebude trvat dlouho. Žáci se tak napříč předměty seznamovali se způsobem přihlašování do Gmailu již od 1. ročníku a získávali dovednosti při používání digitálních technologií. Distanční výuka tak nebyla pro naše rodiče, již tak "bolestná", což bylo naším hlavním cílem, neboť si velmi dobře uvědomujeme, jaké těžkosti zažívali na jaře a jak náročné je zvládnout vlastní práci a domácí výuku současně, nebo zkoordinovat přípravu do školy několika dětí najednou. 

Všichni pedagogové naší školy od začátku výše zmíněných změn absolvovali mnoho vzdělávacích akcí, aby se naučili co nejefektivněji pracovat s žáky "na dálku" a aby se zdokonalili v práci s digitálními technologiemi. Stále v tom pokračují i v současné době, aby jejich hodiny byly pro žáky přínosné i zábavné. 

Chtěla bych tímto všem - rodičům (i jiným příbuzným, kteří Vás často zastupovali) i našim paním učitelkám a asistentkám vyjádřit velké díky za ochotu, obětavost a čas. Velmi si této podpory a především trpělivosti vážím. Věřím, že nám tato bezproblémová spolupráce vydrží i nadále a budu doufat, že z ní vytěžíme i v dalším období, které nás čeká. Jaké bude, to nikdo z nás nedokáže říct, v jednání je návrat žáků 1. stupně do školy a ponechání prezenčního stupně výuky pro tyto žáky i v posledním stupni protiepidemického systému PES (jak jistě víte z médií), držme tedy palce. Naše škola se zapojila do výzvy malotřídních škol, aby tento návrat podpořila a předala tímto i hlas za rodiče, kteří by návrat žáků do školních lavice jistě uvítali.

Při hodnocení nesmím zapomenout na naše žáky, kteří zaslouží opravdu velkou pochvalu - kromě obrovského pokroku v digitální gramotnosti bych chtěla především ocenit jejich zlepšení v samostatné práci, sebekontrole a schopnosti vyjádřit vlastní úsudek. Máte-li pocit, že jejich znalosti pokulhávají, dávám Vám za pravdu, i my kantoři máme stejný pocit. Je však potřeba hodnotit jejich práci v kontextu s podmínkami, a ty musíme vyhodnotit jako velmi náročné a omezující. Všichni jsme se shodli na tom, že navýšení hodin online výuky od ledna bylo velmi užitečné a našim žákům prospěšné, samotní žáci jej hodnotí převážně kladně, z čehož máme velkou radost.

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude vydáno vysvědčení, resp. výpis z vysvědčení. V naší škole jsme se rozhodli pokračovat v tradičním způsobu hodnocení, tedy klasifikací (známkami). Prvňáčkům a druháčkům bude výpis slavnostně předán ve škole. Žákům 3.-5. ročníku bude výpis z vysvědčení zaslán prostřednictvím IS Edookit dne 28. 1. 2021 v 8:00 hod. a předán osobně nejpozději do 3 dnů po jejich návratu k prezenční výuce. Jak jsem již zmínila, známky, které na výpisu žáci najdou, odpovídají souhrnnému hodnocení nejen za měřitelné výsledky, tedy z desetiminutovek, testů, prověrek apod., ale bude zohledněn také jejich přístup ke vzdělávání obecně, tedy přístup k práci, účast na online výuce, včasné plnění a zasílání domácích úkolů i aktivita v hodinách v souladu s DOPORUČENÍM PRO ŠKOLY K HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA  1. POLOLETÍ 2020/2021 vydaným MŠMT dne 4. 1. 2021.


V předvečer vydání vysvědčení přicházíme ještě s dalším oceněním pro naše žáky -  CERTIFIKÁTEM ZA ZVLÁDNUTÍ DISTANČNÍ VÝUKY (více v textu certifikátu).

Máte-li chuť zjistit úroveň svých digitálních dovedností, vyplňte si tento dotazník, který dnes obdrželi do Google Učebny i naši žáci - možná bude zajímavé srovnat úroveň rodičů a našich žáků, kteří udělali v ovládání digitálních technologiích obrovský pokrok... 


Za tým pedagogů Dagmar Machálková