Novinky - článek

Odborně zaměřené setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ II.

31.10.2017. Kategorie: Mateřská škola

Dne 8. 11. 2017 se těšíme na setkání s rodiči MŠ i zájemci z řad veřejnosti!

Místo konání: II. třída MŠ (odloučené pracoviště nad poštou)

Téma: Prevence vad řeči u dětí předškolního věku 

Lektor: Mgr. Jana Kutajová, speciální pedagog PPP F-M