Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Provoz základní školy od 18. 11. 2020

13.11.2020. Kategorie: Družina, Základní škola

Na základě INFORMACÍ K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18. LISTOPADU 2020 vydaných MŠMT dne 12. 11. 2020 dochází ke změně organizace výuky u žáků 1. a 2. ročníku. Celý text si můžete přečíst v uvedeném dokumentu (viz odkaz na dokument), zde uvádím nejpodstatnější změny od středy 18. 11. 2020:


  1. Je povolena osobní přítomnost ve školách žákům 1. a 2. ročníku, výuka bude probíhat prezenčně ve škole. Příchod a odchod žáků bude nastaven tak, aby se jednotlivé skupiny neprolínaly (každá třída bude používat jiný vchod a šatnu), žáci budou s konkrétní organizací seznámeni ve středu 18.11. při příchodu do školy dohlížejícím zaměstnancem.


  1. Žáci, zaměstnanci i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


  1. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole i starším žákům (vždy pouze 1 žák a 1 pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci těchto konzultací rozhoduje ředitel školy.


  1. Provoz školní družiny bude zajištěn takto: 

  • ranní družina od 06:15 do 7:35 - pouze pro 1. ročník,

  • odpolední družina od 11:40 do 16:00 - pro oba ročníky,

  • každý ročník v samostatné třídě/oddělení (ve středu budou žáci seznámeni s konkrétním provozem ŠD daného ročníku).


  1. Provoz školního stravování je zajištěn za zvýšených hygienických opatření. Přihlášeným strávníkům bude tedy od 18. 11. 2020 objednán oběd, pro odhlášení obědů postupujte stejným způsobem jako při běžném režimu školy, tedy prostřednictvím IS Edookit.Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy