Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Krizové opatření od 2. listopadu

31.10.2020. Kategorie: Mateřská škola, Základní škola

Vážení rodiče, 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“). 

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující: 

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu. 

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Více informací najdete v TOMTO DOKUMENTU, zaslaném školám prostřednictvím datových schránek dne 31. 10. 2020.


Forma distanční výuky pro žáky ZŠ bude nadále pokračovat v režimu nastaveném od 14. října 2020, o případných změnách budou žáci informování třídními učiteli při online výuce či prostřednictvím Google Učebny. 

V případě jakýchkoliv technických problémů neváhejte ihned školu informovat, neboť kvalitní ICT zařízení je pro tento vzdálený způsob výuky nepostradatelné, zvlášť s ohledem na to, že je účast žáků na online výuce povinná, stejně jako zasílání zadaných úkolů. Každý povinný úkol má nastaven termín odevzdání, prosíme o jeho dodržování,  neboť budou úkoly po "uzávěrce" klasifikovány do Edookitu. 

Věříme, že společnými silami s Vámi, rodiči, zajistíme i nadále průběh vzdělávání pro Vaše děti co nejefektivněji, aby se na dovednostech a znalostech žáků co nejméně podepsaly náročné podmínky současné distanční výuky.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme všem pevné zdraví.


Za tým pedagogů

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy