Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Škola ve vzpomínkách pamětníků

22.3.2018. Kategorie: Základní škola


Naše škola tady stojí už 90 let,  byla krásná předtím, je krásná i teď.

Tenkrát v ní byla jen jedna třída, dnes jich máme o něco víc a nechybí v nich křída.

Nechybí v nich ani interaktivní tabule, díky nim máme chytré kebule.

Děkujeme všem, kteří školu založili a přejeme ostatním, aby v ní jako my šťastní byli. (Ema Vavříčková, žákyně 3. ročníku)

Roku 2018 bude v naší školní kronice věnována významná kapitola, neboť základní a mateřská škola ve Stříteži v tomto roce oslaví 90. výročí svého založení. Pomocí vzdělávacích, zážitkových i zábavných aktivit chceme přiblížit dětem, zaměstnancům školy i široké veřejnosti historii a význam českého školství ve Stříteži. Od konce minulého a především od počátku tohoto školního roku 2017/2018 se konají přípravné akce, jako například projekt "Rozkvetlá škola" (školní žákovský projekt - tvorba školní zahrady) nebo "Tvořivé dílny" (společné dílny s rodiči žáků zaměřené na výrobu dárkových předmětů z keramiky pro hosty školy), které vyžadují větší časový prostor. Hlavní oslavy výročí jsou naplánovány na červen 2018, kdy proběhnou tyto události: 28. 5. - 1. 6. 2018 "Týden otevřených dveří" (ukázky výuky dříve a dnes, setkání s přátelskou školou ze Srbska, prezentace žákovských literárních, výtvarných a vlastivědných projektů, které budou realizovány v průběhu celého školního roku - "Škola dříve a dnes" a "Příběh školy"), 2. 6. 2018 "90 let školy ve Stříteži" (setkání s hosty školy, beseda s historikem o českém školství na Těšínsku, divadelní představení dětí "Škola v zrcadle času", na místním hřišti radovánky nejen pro děti v duchu 20. let 20. století, včetně ukázek řemesel a zážitkových her z té doby, vystoupení sokolníků, prezentace bývalých žáků a zajímavých osobností střítežské školy, vystoupení kouzelníka, vystoupení hudební skupiny, diskotéka apod.). Přesah projektu chceme realizovat zavedením speciální kategorie výtvarné soutěže "Škola jako z obrázků Josefa Lady" v době konání 16. ročníku soutěže “Rozvíjej se, poupátko", která se bude konat v první polovině května 2018 (9. 5. region Třinecko - DDM v Třinci, 10. 5. region Jablunkovsko - DDM Třinec, 11. 5. region Stonávka - KD Střítež, 19. 5. finále - DDM Třinec). 

Významné místo mezi výše zmíněnými aktivitami má bezesporu setkání s pamětníky, které proběhlo ve středu 21. března 2018. Pozvání přijali absolventi školy, pan Zdeněk Kocyan a pan Jan Herec, kteří vzpomínali na svá školní léta a porovnávali období svého dětství s dnešní dobou. Velmi vzácné bylo setkání se synem Přemysla Micky, zakládajícího ředitele naší školy, panem Zdeňkem Mickou, který k nám vážil cestu až z Prahy. Jeho vyprávění mělo u žáků i dospělých účastníků obrovský úspěch, neboť bylo živou vzpomínkou na dobu, kdy se ve Stříteži rodila nová etapa českého školství. Poutavé a veselé příběhy o šťastném dětství tráveném přímo ve školní budově, zážitky se zvířecími kamarády - oslíkem Honzíkem a fenkou Barynou, vzpomínky na otce, který nebyl jen řídícím učitelem školy, ale také aktivním propagátorem kultury a vzdělávání pro veřejnost, nadšeným členem Sokola - to vše zůstane zapsáno v našich srdcích, neboť pan Zdeněk Micka bezesporu zdědil po svém otci schopnost rozdávat optimismus, dobro, lásku k dětem a úctu k učitelskému povolání. Zaujalo nás odhodlání Přemysla Micky při jeho snaze prosadit výstavbu současné budovy školy, která byla neustále oddalována a přivedla jej až k zaslání osobního dopisu přímo prezidentu T. G. Masarykovi. Teprve tato osobní intervence měla úspěch a 30. října 1928 mohla být škola slavnostně otevřena. Sám pan Přemysl Micka navrhoval a projednával s projektanty její členění, které se z převážné části zachovalo dodnes a je stále funkční.S obrazovými vzpomínkami z doby působení prvního ředitele školy se můžete seznámit na našich webových stránkách ve fotogalerii, kde najdete i  fotodokumentaci z jiných kapitol života střítežské školy. Pokud vlastníte další zajímavé fotografie, kterými byste fotogalerii chtěli obohatit, rádi si je od Vás zapůjčíme k naskenování (nezapomeňte označit jménem vlastníka a rokem pořízení, pokud jej znáte). 

Máme velkou radost, že se do přípravy oslav výročí školy aktivně zapojují děti i jejich rodiče, za což bychom jim chtěli touto cestou poděkovat - v současné době jsou v plném proudu tvořivé dílny věnované výrobě dárkových předmětů z keramiky. Uvítáme i další pomoc - podrobný rozpis najdete na webu školy v novinkách. Děkujeme také našim partnerům, kteří podpořili školu finančně, velice si Vaší podpory vážíme. Srdečně zveme všechny zájemce a bývalé absolventy školy na slavnost k výročí školy, na které budete mít možnost setkat se osobně také se synem zakladatele školy panem Zdeňkem Mickou. Podrobný program najdete již brzy na našem webu.