Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Školní kolo recitační soutěže

31.1.2023. Kategorie: Základní škola

Otevřu knížku

a písmenka probudím.

Tajemná písmenka 

ve slova proměním.

Slova a slovíčka,

pošlu vás do světa!


Přednesu básničku,

básnička odlétá.

Snad všechny potěší.

Co ještě říci?

Že nám dnes ve škole

přednáší kouzelníci.Těmito krásnými verši jsme uvedli školní kolo letošní recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci všech pěti ročníků naší školy. Připravili si krásné básničky českých autorů, trému nechali v lavici a směle se postavili před spolužáky i paní učitelky, aby předvedli, co v nich dřímá. 

 A jak to všechno dopadlo? Všichni tři recitátoři 0. kategorie (žáci 1. roč. ) se umístili na krásném prvním místě – Stelinka Bocková, Vítek Čmiel i Prokop Lysek. V 1. kategorii (žáci 2. a 3. roč.) zvítězila Agátka Lysková (3. roč.), pomyslné stříbrné ocenění získala Alenka Przywarová (2. roč.)  a na 3. místě se umístila Violka Bocková (3. roč.). V nejstarší 2. kategorii (žáci 4. a 5. roč.) porotu nejvíce zaujala Marianka Troszoková (4. roč.), na 2. místě se umístil Honza Santarius (5. roč.) a na 3. místě Noemi Kubiszová (4. roč.).   

Všem recitátorům velmi děkujeme za příjemný zážitek, blahopřejeme výhercům a držíme palce všem postupujícím do obvodního kola v Třinci: V. Čmielovi, A. Lyskové, A. Przywarové, M. Troszokové, J. Santariovi a N. Kubiszové. V Domě dětí a mládeže si jejich básně vyslechne porota už 22. února 2023. 

Lenka Drabinová