Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Naše škola

Jsme základní a mateřská škola venkovského typu, nacházející se v klidové zóně v malebném prostředí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Její poloha nedaleko hlavní komunikace silniční i železniční ve směru na FrýdekMístek a Český Těšín umožňuje docházku dětem nejen ze Stříteže, ale i z okolních obcí – Vělopolí, Ropice, Smilovic i Dolního Žukova.

Vytváříme a udržujeme zdravé klima se zaměřením na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů, který je dán jak vztahy mezi učiteli a žáky, tak i vztahy mezi učiteli samotnými, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, mezi učiteli a zákonnými zástupci, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a také vztahy mezi žáky samotnými. 

Podporujeme individuální přístup k dětem a žákům, jak v běžné výuce, tak prostřednictvím zajímavých školních projektů. Škola vytváří prostor pro rozvoj schopností a nadání všech dětí a žáků, a to formou bohaté nabídky zájmové mimoškolní činnosti či sportovních a kulturních aktivit v rámci dlouholeté spolupráce se školami Mikroregionu obcí povodí Stonávky.

Spolu s dalšími školami Mikroregionu obcí povodí Stonávky se již více než 10 let naše škola podílí na realizaci celoročního programu aktivit pro děti v oblasti sportu a kultury s cílem porovnat schopnosti dětí a v neposlední řadě posílit pozitivní vztah dětí k obci a regionu. Patří k nim přehazovaná v Ropici„Běh za dovednostmi a vědomostmi“ nebo minikopaná ve Smilovicích, florbal a setkání divadel v Třanovicích, vybíjená v Hnojníku, výtvarná soutěž „Krajina kolem nás“ v Komorní Lhotce, výtvarný a hudební projekt „Rozvíjej se, poupátko“ ve Stříteži, atletický trojboj v Dolních Tošanovicích, výměnné návštěvy MŠ za poznáním života a prostředí v blízké MŠ apod. 

Naše škola organizuje od roku 2002 mezinárodní hudební a výtvarný projekt „Rozvíjej se, poupátko“ s účastí dětí a mládeže ve věku od 5 do 21 let z regionů Stonávka, Třinecko Jablunkovsko a příhraničních obcí z Polska a Slovenska. Účastníme se mnoha projektů pořádaných jinými organizacemi - přehled najdete na stránce Projekty

Autorským projektem školy je také interaktivní regionální a environmentální výukový program „Putování s Pepíkem po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“ vytvořený pro základní školy regionu, jehož cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí a získat o něm nové poznatky a vědomostiV roce 2010 byl projekt oceněn 1. místem v rámci celostátního kola soutěže Innovative Education Forum 2010 a prezentován v Berlíně. V současné době probíhá jeho aktualizace a inovace v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. Vše o projektu najdete na stránce Putování s Pepíkem.


Naši partneři

 • 123 stavby s. r. o.
 • AMBRA - Group. s. r. o.
 • Bc. Lenka Paszková
 • ENVIFORM a. s.
 • GASTRO POTRAVINY s. r. o.
 • HAMROZI s. r. o.
 • Hudební nástroje Sikora
 • Kancelářská technika LEJKA s. r. o.
 • KinoNaCestách
 • Kooperativa, a. s.
 • Květinářství 4 sezóny Bystřice
 • MIKS 1000+1
 • MUDr. Michal Kodaj
 • Mgr. Karin Macková
 • Myslivecký spolek "Černá" Střítež-Vělopolí
 • Obec Bystřice
 • Obec Střítež
 • Obec Vělopolí
 • SDH Střítež
 • SRPŠ při ZŠ a MŠ Střítež
 • STAVORENOL STAVEBNÍ s. r. o.
 • Statutární město Třinec
 • TESAŘ - mražené s. r. o.
 • Těšínské jatky s. r. o.
 • VVISS a. s.
 • WAFAREX s. r. o.


Zobrazit všechny partnery