Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Ohlédnutí za školním rokem 2022/2023

28.6.2023. Kategorie: Základní škola

Pomalu začínají prázdniny a my se nestačíme divit, jak nám ten školní rok zase utekl. Kromě běžného učení ve třídách jsme si užili projektové dny, vzdělávací akce mimo školu nebo různé soutěže. Pojďme se tedy podívat, jak to v uplynulém školním roce 2022/2023 probíhalo.

Již v minulých letech se stalo pěknou tradicí setkávání všech žáků a pedagogů začátkem měsíce nebo při zvláštních příležitostech na tzv. Zpívající školičce. Zde se vždy zhodnotilo proběhlé, ocenili se reprezentanti školy, vyhlásily se soutěže a projektové dny a pak se školou rozlehl zpěv písně předem vybrané pro daný měsíc.

První zářijový den patřil zejména našim pěti prvňáčkům, které jsme společně slavnostně přivítali ve škole. Jen co jsme se rozkoukali a vzájemně si dovyprávěli zážitky z léta, bylo načase rozdat učebnice a vrhnout se do práce. Již v polovině měsíce žáci pomáhali s výtvarnou výzdobou zahradkářské výstavy „Podzim v zahradě“ konané ve Vělopolí. Dne 20. září se v Komorní Lhotce konal Festival kreslení, na kterém za své ztvárnění „Podzimního zátiší“ sklidili úspěch dva žáci naší školy, Erik Pfeifer a Laura Sokolíková. Na konci měsíce navštívili žáci 1. až 3. třídy vzdělávací lekci zaměřenou na téma les v muzeu v Českém Těšíně. Žáci 4. a 5. ročníku se zase vydali na dobrodružnou cestu do minulosti „Po stopách Slovanů“ do archeoparku Podobora v Chotěbuzi. Kromě informací o životě na počátku středověku si měli možnost vyzkoušet dobové oblečení, výstroj, střelbu z luku, psaní původní abecedou – hlaholicí nebo práci archeologa při vykopávkách. Na konci měsíce pak vybraní sportovci z nejvyšších ročníků vyrazili na turnaj škol MOPS v přehazované do třinecké haly Stars, odkud si po napínavém boji odvezli krásné druhé místo.

V říjnu si žáci pátého ročníku v rámci projektu „O2 Chytrá škola“ připravili pro mladší spolužáky výukovou lekci o bezpečnosti na internetu. První školní projektový den zahájila druhá třída se svým Jablíčkovým dnem. Kromě soutěže o nejkrásnější jablko se žáci ve smíšených skupinách dozvěděli, jak se proměňuje jabloň během ročních období, co obnáší práce pěstitelů a sadařů, vyráběli papírové věnce, zpívali, tančili mazurku na melodii písně „Měla babka“, vyhledávali informace na internetu, probouzeli své tvůrčí nadání při psaní básně a dokončování příběhu, luštili křížovku, pekli „jablka v pyžamu“ a zasadili jabloň, o kterou teď pečují. V posledním týdnu se uprostřed naší  tělocvičny objevila obrovská kupole, uvnitř které jsme se pohodlně uvelebili a užili si promítání a výklad o planetách Sluneční soustavy. Ač Halloween není zrovna českým tradičním svátkem, neodmyslitelně patří k anglicky mluvícím zemím, a tak si jej v rámci výuky Angličtiny užili i naši žáci. A že je to bavilo!

Krásné podzimní počasí jsme na počátku listopadu využili k vycházkám po okolí. Žáci 1.-3. ročníku se vydali ke střítežskému katolickému kostelu, kde si povídali o Dušičkách a cestou zpět z výšky pozorovali obec Střítež. Starší žáci se vypravili k rybníkům do Černé, kde se učili o ekosystému rybníků, poznávali stromy a na osmikilometrové trase se příjemně vyhřáli na podzimním sluníčku. V listopadu jsme také zahájili spolupráci s paní psycholožkou, která mapuje vztahy a klima tříd. O výsledky svého sociometrického výzkumu se poté lektorka podělila s třídními učitelkami a nabídla možnosti pro zlepšení vztahů mezi žáky.

Poslední měsíc kalendářního roku odstartoval Benefiční koncert v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce, který přinesl divákům nádherný hudební zážitek a jehož výdělek putoval na pomoc potřebným. Na Mikuláše jsme se ve škole dočkali nejen zmíněného milého vousatého pána, ale také krásného anděla a hrůzu nahánějícího čerta. Zazpívali jsme jim, zarecitovali a každý žák si pak odnesl balíček dobrot. V dalším týdnu do školy zavítala rodilá mluvčí, která žákům zpestřila výuku anglického jazyka. Využili jsme nabídky místní knihovny a zúčastnili se krátkého programu s předčítáním knihy s vánoční tématikou. Před vánočními prázdninami jsme vyjeli do muzea v Českém Těšíně, kde jsme zhlédli výstavu s názvem „Zvyky a tradice Vánoc“.

S novým rokem se pojí různá předsevzetí, u nás to bylo nejinak. Zahájili jsme školní projekt zaměřený na zlepšování tělesné zdatnosti žáků. Ti obdrželi své deníčky, pokrokoměry zdatnosti, sloužící k zapisování osobních výsledků v různých disciplínách během zbývajících školních měsíců. Jak nám trénink pomáhá k zlepšování výsledků a překonávání nás samých se dozvíme na konci června, kdy celý projekt vyvrcholí Velkým sportovním dnem všestrannosti. Zahájili jsme také plavecký výcvik pro žáky 2. až 5. ročníku. Vydali jsme se do českotěšínského kina na dokumentární představení „Magický Senegal“, který se snaží žáky poutavou formou seznámit s krásami i problémy našeho světa. V lednu se také uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci všech pěti ročníků a výherci byli nominováni do obvodního kola v Třinci. V rámci Zpívající školičky jsme se sešli a společně oslavili konec prvního pololetí, zhodnotili, co se nám podařilo a slavnostně předali prvňáčkům jejich první vysvědčení.

Měsíc únor začal jarními prázdninami, během kterých jsme si odpočinuli a načerpali nové síly, například na florbalový turnaj v Třanovicích nebo obvodní kolo recitační soutěže v DDM Třinec, odkud pak dvě naše žákyně postoupily do Okresního kola recitační soutěže. Začátkem druhého pololetí se také každoročně setkávají zpěváci lidových písní v nářečí na soutěži s příznačným názvem Zpěváček ze Slezska. Městské kolo soutěže proběhlo v Třinci a i tady jsme slavili úspěch. Jedna z našich zpěvaček se porotě zalíbila natolik, že si jela zazpívat, tentokrát i s cimbálovou muzikou, na regionální přehlídku do Karviné.

Březen, měsíc knihy, jsme zahájili výstavkou knih s dětským hrdinou. Exponáty tentokrát přinesly z domu samy děti. A protože máme dost čtenářů, výběr byl opravdu bohatý. Výstavka byla završena čtenářskou soutěží. Tři vybraní čtenáři z každé třídy přečetli před dětmi z celé školy úryvek z neznámé knížky. A ti nejlepší, kteří zaujali paní učitelky svým výrazným přednesem, si odnesli pěkné ceny. Samy děti pak v divácké anketě mohly dát hlas jednomu čtenáři, který zaujal právě je. Čekal nás také další projektový den s názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Smíšené skupinky tvořené dětmi ze všech pěti ročníků plnily pod vedením spolužáků ze 4. třídy nejrůznější úkoly na téma zdraví, vyhledávaly informace z různých zdrojů, otestovali lidské smysly a na závěr připravily pro ostatní nějakou zdravou pochoutku. Výsledkem byly opravdu očím i chuťovým pohárkům lahodící pokrmy, které naši páťáci zpracovali do „školní kuchařky“. Zdraví a pohyb patří k sobě. Nezaháleli jsme, žáci v březnu ukončili plavecký výcvik a šikovní sportovci vyšších ročníků reprezentovali školu na turnaji ve vybíjené na ZŠ v Hnojníku. Na kontrolní návštěvu k nám zavítala Česká školní inspekce. V pátek 24. března se do první třídy s dětmi vydaly i jejich maminky a užily si společné tvoření s velikonoční tématikou. Ke dni učitelů si žáci pátého ročníku přáli, abychom jim na jednu vyučovací hodinu předali své místo a odpočinuli si. Mohli si tak na vlastní kůži vyzkoušet povolání učitele.

Počátkem dubna se konal zápis k základnímu vzdělávání. Vybraní žáci se pro tentokrát proměnili v roztomilé trpaslíky a jejich krásnou Sněhurku a provedli nervózní předškoláčky a jejich rodiče stezkou úkolů, které zjišťují jejich připravenost na školu. V Městském domě kultury v Karviné proběhla regionální přehlídka „Zpěváček ze Slezska 2023“, kde v lidovém kroji a za doprovodu cimbálové muziky vyzpívala nádherné druhé místo naše žákyně Agáta Lysková. Starší žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vzdělávací lekce knihovny Třinec. V polovině měsíce jsme opět drželi palce spolužákům při školním kole pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“. Členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Lenky Drabinové předvedli svou hru „Honza a tři princezny“ nejprve spolužákům a ostatním učitelům na generální zkoušce v Kulturním domě Střítež a poté na festivalu divadel „Děti před oponou“ v Třanovicích. Opravdu aprílově byl pojat projektový den pořádaný třetím ročníkem. Místo vyučování byla dopoledne družina, po obědě se dveře tříd otevřely také rodičům, kteří měli možnost se zapojit do výuky a poté se svými ratolestmi navštívit tvořivé dílničky (květináč s ubrouskovou technikou, batikování trička, drátkování s korálky) nebo pomoci při úpravách zahrady a natírání laviček. Zábavný den jsme ukončili opékáním párků u táboráku.

Již 21 let je naše škola organizátorem Pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“. Mladí zpěváci nejen našeho regionu zkoušejí své štěstí ve zpěvu především populárních písní. Přidružená keramická soutěž se tentokrát týkala také hudby a i zde byla radost se koukat na originální výtvory žáků. Žáci docházející do družiny navštívili záchrannou stanici pro divoká zvířata v Bartošovicích. Tam si pro ně paní průvodkyně přichystala bohatý program vztahující se k přírodě a živočichům CHKO Poodří od odborného výkladu, pokusů až po prohlídku umístěných zvířat. Naši šikovní zpěváčci z Poupátka se také představili svým vystoupením ke Dni matek v plném sále střítežského kulturního domu. Kromě nich zde zahráli herci školního dramatického kroužku pohádku Honza a tři princezny. Vybraní žáci s výtvarným talentem se vydali reprezentovat školu na festival kreslení „Krajina kolem nás“ do Komorní Lhotky.  Za své jarní zátiší vyhrála první místo Kateřina Pechová z 2. ročníku, druhé místo Ema Proboszová z 2. ročníku a třetí místa si odvezli Ariana Sabelová ze 3. ročníku a Erik Pfeifer ze 4. ročníku.

Projektový den zaměřený na rozvíjení čtenářských kompetencí žáků jsme věnovali nejužitečnějšímu hmyzu - včelám. Navštívil nás pan včelař Stanislav Zielina, aby nám povyprávěl zajímavosti ze života včel, ukázal pomůcky a ochranné obleky včelaře a ve své prosklené vitríně představil zblízka a bezpečí své včely i s královnou. Ve smíšených skupinkách napříč třídami potom žáci plnili zajímavé úkoly a kvízy a vyzkoušeli si práci s BEE BOTEM, což je elektronická včelka. Domů odcházeli všichni s vlastnoručně vyrobeným lapbookem plným nejzajímavějších informací o včelách. Z Hradce Králové za námi přicestovali herci z Divadélka pro školy se svou vtipnou a přitom poučnou pohádkou „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“.

Den dětí jsme oslavili na školním výletě na zámku Raduň a ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Paní průvodkyně nás provedla zámkem, zapojila děti do tvoření vlastního zámku a poté se všichni přesunuli do parku, zámeckých zahrad a oranžerie. Po pikniku následovala cesta do muzea, kde jsme zhlédli výstavu exponátů k historii a přírodě Slezska. Druhý červnový den se paní knihovnice spolu s paní starostkou postaraly o slavnostní uvedení žáků prvního ročníku mezi čtenáře. Tito si po předvedení čtenářských dovedností, složení slibu Čestného čtenáře a pasování odnesli krásné dárečky včetně přihlášky do knihovny a nezbývá než doufat, že je zájem o četbu neopustí. Do Horních Tošanovic se na atletický trojboj vydali zástupci všech ročníků. Stříbrné medaile si za běh na 60 metrů dovezli Prokop Lysek a Ema Proboszová a za hod kriketovým míčkem Karel Šebestík. Třetí místo v běhu na 60 metrů v kategorii žáků 5. tříd vybojovala Kristina Kotasová. Svou několikatýdenní snahu při nácviku tanečních vystoupení naši žáci zúročili na školních radovánkách, které organizovalo SRPŠ stejně jako mnoho dříve proběhlých pěkných akcí pro děti, jako např. Pohádkový les, Lampionáda, Mikuláš, Karneval a Pálení čarodějnic. 

Ve čtvrtek 22. 6. si naši nejstarší žáci užili prima výlet do Prahy. Ani poslední školní týden jsme nezaháleli a kromě úklidu tříd proběhly 3 projektové dny - žáci prvních tří ročníků navštívili knihovnu v Třinci, kde pro ně měly paní knihovnice milý a velmi zajímavý program. Další den nás čekal den s Policií ČR věnovaný silniční bezpečnosti a cyklistům. Během odpolední družiny se žáci vydali do Malého světa techniky v Ostravě. Ještě před rozdáním vysvědčení si děti změří svou sportovní zdatnost a připomenou si pravidla ochrany zdraví. Zbývá si popřát spoustu krásných zážitků a vrhneme se do prázdninového lebedění…


Šárka Kučerová