Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Plavecký výcvik - rozpis platby

11.1.2018. Kategorie: Základní škola

Na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách je úhrada v tomto školním roce za plavecký výcvik rozdělena do 3 částí:

  1. 21 750 Kč - výuka - hradí škola (ONIV)
  2. 21 000 Kč - provoz - hradí zřizovatel (Obec Střítež)
  3. 10 076 Kč - doprava - hradí zákonní zástupci

Vzhledem k tomu, že škola získala dotaci MŠMT v rámci dotačního titulu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017" na částečnou úhradu dopravy žáků ve výši 10 500 Kč a SRPŠ dotuje výcvik částkou 4 676 Kč, uhradí zákonní zástupci v tomto školním roce pouze 100 Kč/1 žáka.