Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Projektový den školní družiny v archeoparku Chotěbuz

24.11.2023. Kategorie: Družina

Dne 24. 11. 2023 navštívila ,v rámci projektového dne, školní družina archeopark v Chotěbuzi.

Tématem bylo Devatero řemesel. 


Pracovníci archeoparku seznámili žáky s řemesly našich předků. Zaměřili se na devět konkrétních řemesel, a to kovářství, mlynářství, tkalcovství, pekařství, hrnčířství, ražení mincí, dřevorubectví, písařství a práci ševce.

Prostřednictvím kopií příslušných předmětů a nástrojů je přiblížili současné mládeži, Žáci si mohli vyzkoušet práci s kovy, dřevem i textilním materiálem, mletí mouky, rozdělávaní ohně, psaní do vosku.

Celý program byl doprovázen řadou aktivit, úkolů a praktických příkladů.


Vychovatelky ŠD