Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZAHÁJILA CELOROČNÍ PROJEKT

13.10.2023. Kategorie: Družina

Ve školním roce 2023/2024 slaví naše škola 95. výročí založení. U této příležitosti byla v prostorách školy uskutečněna výstava pro žáky a širokou veřejnost.


Na základě tohoto výročí byl ve školní družině zahájen projekt “Stará škola - kultura, umění, řemesla”. V každém měsíci se budeme věnovat jednotlivému řemeslu.


V září byla tématem stará škola. Děti se dozvěděly, kdo zavedl povinnou školní docházku, jak se školy dělily, jaké předměty se vyučovaly, zkrátka vše o historii školství.


Téma stará škola vyvrcholilo společným setkáním obou oddělení. Paní vychovatelky vyprávěly, kam chodily do školy, jaké předměty měly nejraději. Děti přinesly na ukázku staré  pomůcky po svých rodičích a prarodičích. Toto téma jsme zakončili hrami z dřívější doby.


V říjnu se budeme těšit na první řemeslo - kovářství.


Vychovatelky ŠD