Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Svatý Martin v družině

6.11.2023. Kategorie: Družina

SVATÝ MARTIN

"Svatý Martin z Tours byl římský voják, poustevník a biskup v Tours. V katolické církvi patří mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Je zakladatel prvních klášterů na území dnešní Francie. Svou misijní činností se snažil potírat pohanství, přičemž obracel lidi na křesťanství."


V týdnu od 6. 11. 2023 se celá družina věnovala tématu "Svatý Martin přijíždí na bílém koni", tvořili jsme, zpívali a soutěžili.

Starší oddělení kreslilo koně svatého Martina. Mladší oddělení tvořilo svatomartinskou husičku. Nejlepší výtvory byly na konci týdne odměněny podkovou, kterou nám věnoval pan kovář.

V průběhu týdne jsme společně upekli svatomartinské rohlíčky, na kterých si děti jistě pochutnaly. Celý týden jsme pak zakončili kvízem a soutěží ve skupinkách.


Vychovatelky ŠD


Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.