Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Ve školní družině jsme oslavili Den stromů

8.11.2022. Kategorie: Družina, Základní škola

Dříve než vyvrcholil samotný projekt, s dětmi ve školní družině jsme si povídali, proč stromy slaví svůj den. Vysvětlili jsme si jejich význam pro život, kreslili a psali zajímavosti a charakteristiky stromů. Na pravidelné páteční vycházce jsme si tyto poznatky názorně ukázali a vydali do lesa, abychom nasbírali listy a další přírodniny. Z těchto materiálů děti vyráběly postavičky nebo otiskovaly listy. 

Dne 20. října se uskutečnil závěrečný projektový den, který jsme zahájili písničkou Stromy a starší žáci přednesli básničku.  Děti byly rozděleny do čtyř skupin, ve kterých plnily úkoly na stanovištích, a to skákání v pytli a hod šiškou na strom, přiřazování  plodu - listu - šišky -větve, nebo měly za úkol podle popisu co nejrychleji vybrat správný obrázek. Na dalším stanovišti byl připraven kvíz, ve kterém si skupinka měla tipnout správnou odpověď. Posledním úkolem bylo vytvořit z nasbíraných přírodnin lesního skřítka. Nejúspěšnější skupinou se stali "Lesnílci" s celkovým počtem 28 bodů, na děleném druhém místě se ziskem 26 bodů skončily skupiny “Modřín” a “Lípa” a třetí místo obsadila skupina “Listy”

 Na závěr slunečného podzimního dne nás čekalo milé překvapení - zasazení jabloně. S napětím a zvědavostí budeme pozorovat, jak nám naše jablůňka poroste.


 


Zita Wojnarová a Naděžda Kedziorová, vychovatelky ŠD