Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Žádost o podporu školy při přípravě 90. výročí

20.2.2018. Kategorie: Družina, Jídelna, Mateřská škola, SRPŠ, Základní škola

Milí rodiče, bývalí žáci, přátelé školy,

dovolujeme si Vás požádat o podporu ZŠ a MŠ Střítež v roce 2018, 

                   který je pro naši školu rokem velice významným, neboť slavíme      

 90. výročí jejího založení.

U příležitosti této významné události připravuje škola projekt „Škola v zrcadle času“, jehož cílem je pomocí vzdělávacích, zážitkových i zábavných aktivit přiblížit dětem, žákům, zaměstnancům školy i široké veřejnosti historii a význam českého školství ve Stříteži. Od konce školního roku 2016/2017 a především od počátku školního roku 2017/2018 se konají přípravné akce, jako například projekt "Rozkvetlá škola" (školní žákovský projekt – tvorba školní zahrady užitkové, zážitkové i okrasné) nebo "Tvořivé dílny" (společné dílny s rodiči žáků – výroba dárkových předmětů z keramiky pro hosty školy).  

Hlavní oslavy výročí jsou naplánovány na červen 2018, kdy proběhnou tyto události: 28. 5. - 1. 6. 2018 "Týden otevřených dveří" (ukázky výuky dříve a dnes, besedy s pamětníky, setkání s přátelskou školou ze Srbska, prezentace žákovských literárních, výtvarných a vlastivědných projektů, které budou realizovány v průběhu celého školního roku: "Škola dříve a dnes" a "Příběh školy" – významná data zvěčněna na lavičkách v okrasné zahradě), 2. 6. 2018 "90 let školy ve Stříteži" (setkání s hosty školy, beseda s historikem o českém školství na Těšínsku, divadelní představení dětí MŠ a žáků ZŠ "Škola v zrcadle času", radovánky na místním hřišti nejen pro děti v duchu 20. let 20. století včetně ukázek řemesel a zážitkových her z této doby, vystoupení sokolníků, prezentace bývalých žáků a zajímavých osobností střítežské školy, další vystoupení s dětskými protagonisty, akrobatické cvičení, vystoupení kouzelníka, vystoupení hudební skupiny apod.).

Příprava a realizace oslav jsou organizačně i finančně velice náročné, a tak se na Vás obracíme s prosbou o podporu, a to v podobě poskytnutí finančního daru či dobrovolnické pomoci ve dnech 28. 5. – 2. 6. 2018.  Podrobný rozpis dobrovolnických aktivit najdete v přihlašovacím formuláři „90 let školy ve Stříteži – přihláška k dobrovolnické pomoci“, který najdete na níže uvedené adrese (odkaz bude zveřejněn také na webu školy či FB stránkách obce Střítež). Odkaz na formulář:

https://goo.gl/forms/wuuZuv6p1dk6NKdu2

Na našem webu je zveřejněna fotogalerie s názvem „Škola v zrcadle času 1924-1928“. Pokud vlastníte další zajímavé fotografie ze života školy, kterými byste fotogalerii chtěli obohatit, rádi si je od Vás zapůjčíme k naskenování (nezapomeňte označit jménem vlastníka a rokem pořízení, pokud jej znáte).

Děkujeme za Vaši podporu, pokud se ji rozhodnete věnovat přípravě a realizaci důstojných oslav významného výročí naší školy. Velice si jí vážíme.

  

Střítež 20. 2. 2018                                                                        

S pozdravem

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy