Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Zápis do 1. roč. - změna v souvislosti s MO

18.3.2020. Kategorie: Mateřská škola, Základní škola

Vážení rodiče,

s ohledem na OPATŘENÍ vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V praxi to bude znamenat, že zápis proběhne v naší škole pouze formální část zápisů, a to formou podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky (obdrželi jste v MŠ, ke stažení také na webu školy) a dalších náležitostí (běžná kopie rodného listu dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce v případě, že není dítě ze Stříteže či Vělopolí, případně doporučující stanovisko školského poradenského zařízení - PPP, SPC - a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky).

Formy podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy - ID datové schránky heuue3d - upřednostňujeme,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - upřednostňujeme,
  3. poštou - upřednostňujeme,
  4. osobní podání: od 1. 4. do 10. 4. 2020 po telefonické domluvě předem v době od 8:00 do 13:00 hod.) 

Vzhledem k situaci prodlužujeme dobu pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce, a to na dobu od 1. 4. do 10. 4. 2020 (nikoliv pouze dříve avizovaný termín 2. 4. 2020). 

Po ukončení mimořádných opatření navrhujeme uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Další důležité informace k zápisu a školní zralosti najdete na našem školním webu v tomto odkazu.


Děkuji za pochopení.

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy