Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvíjej se, poupátko 2023

21. ročník hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko" 2023


Název našeho hudebního a výtvarného soutěžního projektu „Rozvíjej se, poupátko“ symbolizuje jeho hlavní cíl – poskytnout dětem a mládeži podmínky a příležitost k rozkvětu jejich talentu. Škola organizuje od roku 2002 původně hudební soutěžní projekt, od roku 2004 rozšířený o výtvarnou soutěž, pro české a polské základní školy Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Po dlouhá léta jsou našimi hosty také soutěžící z polských a slovenských družebních škol.

V roce 2012, u příležitosti 10 let jejího trvání, jsme rozšířili působnost pěvecké soutěže na další dva regiony – Třinecko a Jablunkovsko a nově jsme vytvořili 7. kategorii pro studenty středních škol ve věku 15 – 21 let. Každým druhým rokem jsou tedy do projektu zapojeny 3 regiony: Mikroregion obcí povodí Stonávky, Třinecko a Jablunkovsko.

XXI. ročník bude pouze pro region Stonávka a zahraniční hosty (bez postupu do finále).


Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 21 let. Projekt tvoří dvě samostatné soutěže:

  • hudební soutěž v sólovém zpěvu, povinná píseň: Rozvíjej se poupátko a Plyneš, Olzo, po dolině (zachování kulturních tradic regionu - autorem 2. písně je místní rodák Jan Kubisz),
  • výtvarná soutěž v tvorbě z keramiky na předem zvolené téma (pouze pro region Stonávka).


Výstupy projektu jsou: mediální prezentace (kabelová televize, regionální tisk, Novinky.cz apod.), videozáznam soutěže, audionahrávka vítězů finále a benefiční vánoční koncert vítězů (s výtěžkem pro charitu). Své významné místo má propagace projektu – aktuálně jsou informace a partneři (včetně dotačních programů a grantů) prezentovány na webových stránkách školy, na Facebooku,
v médiích, na výstupech projektu (audiozáznamy, videozáznamy, trička, další drobný propagační materiál).

Pevně věříme, že se v roce 2023, kdy projekt slaví 21 let svého trvání, podaří zrealizovat další úspěšný ročník také díky Vaší účasti.


PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE


Cílová skupina:

- děti a mládež od 6 do 15 let

- v 1. – 4. kategorii postoupí nejvýše 2 výherci z každé školy do regionálního kola, starší kategorie mohou být obsazeny nejvýše 4 žáky za školu


Soutěžní vystoupení:

- 2 písně:

1. povinná píseň Rozvíjej se, poupátko (2.-4.ktg.), Plyneš, Olzo, po dolině (5.-6. ktg.) – u obou povinných písní 1 sloka bez hudebního doprovodu, 1. kategorie bez povinné písně

2. volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová a trampská, s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, USB disku, popř. bez doprovodu v délce maximálně 2,5 minuty u 1.-4. kategorie a 3,5 minuty u 5.-6. kategorie (při překročení časového limitu písně bude přednes zvukařem ukončen stažením podkladu a vypnutím mikrofonu, v zájmu kvality soutěžního vystoupení prosíme tedy o jeho dodržení)


Kategorie pěvecké soutěže:
1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní, bez povinné písně)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)

Forma soutěže a termíny:

- všechny soutěže jsou veřejně přístupné, vstup zdarma, organizátor zajistí svoz autobusem

- školní kola březen-duben, uzávěrka přihlášek do 17. dubna 2023

- regionální kolo proběhne v KD Střítež, a to ve čtvrtek 11. května 2023 od 8.00 do 12.00 hod.


Hodnocení:

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představí pouze jménem), pořadí soutěžících bude předem vylosováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny. 


PROPOZICE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE


Cílová skupina:

- cílová skupina – děti a mládež od 6 do 15 let - do regionálního kola postoupí nejvýše 2 výherci za školu a kategorii


Soutěžní vystoupení:

- přímá soutěžní prezentace práce s keramickou hlínou v den finále, která bude letos na téma „Hudba přináší radost


Kategorie výtvarné soutěže:

  • 1. ktg. 1.–3. ročník 
  • 2. ktg. 4.–5. ročník


Hodnocení:

Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny.


Forma soutěže a termíny:

- soutěž je veřejně přístupná, vstup zdarma, organizátor zajistí svoz autobusem

  • školní kola proběhnou v období březen-duben, uzávěrka přihlášek 17. dubna 2023
  • regionální kolo proběhne v KD Střítež, a to ve čtvrtek 11. května 2023 od 8.00 do 11.00 hod., následně proběhne prezentace a vyhodnocení v KD Střítež


Organizační zajištění:

Materiál bude zajištěn organizátory. Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.Kritéria hodnocení soutěžících obou soutěží

Pěvecká soutěž:

Porota hodnotí momentální výkon soutěžícího, přednes povinné písně, pěveckou techniku, stylovost interpretace, hudební vyspělost, vhodný výběr volitelné písně vzhledem k věkové kategorii
a hlasovým dispozicím, intonaci, rytmus, souhru s doprovodem, celkový umělecký dojem.

Organizátor garantuje objektivitu hodnocení, která je zajištěna posouzením nezaujatými porotci
s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (prezenční listina poroty obsahuje pouze jména soutěžících), pořadí soutěžících v soutěži je předem losováno.

Rozhodnutí odborné poroty je neměnné a nedá se proti němu podat odvolání.

Výtvarná soutěž:

Porota hodnotí momentální výkon soutěžícího, kreativitu, originalitu myšlenky a zpracování, soulad se zadaným tématem, respektování zadané techniky.

Organizátor garantuje objektivitu hodnocení, která je zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným výtvarným vzděláním či výtvarnou praxí a anonymitou soutěžících a škol (prezenční listina poroty obsahuje pouze jména soutěžících).

Rozhodnutí odborné poroty je neměnné a nedá se proti němu podat odvolání.


Časový harmonogram 2023

březen-duben 2023

školní kola pěvecké soutěžebřezen-duben 2023

školní kola výtvarné soutěže17. dubna 2023

uzávěrka přihlášek do pěvecké soutěže

přihláška 776694244

do 24:00 hod.

 

 17. dubna 2023

uzávěrka přihlášek do výtvarné soutěže

přihláška 776694244

do 24:00 hod.

11. května 2023

regionální kolo MOPS

  • pěvecká soutěž
  • výtvarná soutěž

KD Střítež

08:00–12:00 hod.

květen-červen 2023

prezentace a vyhodnocení projektu v médiích, na FB stránkách22. července 2023

Střítežské léto s účastí vítězů pěvecké soutěželistopad, prosinec 2023

benefiční koncert s účastí vítězů pěvecké soutěže

 Texty a notové záznamy povinných písní pro 2.-6. kategorii                                                         

„Rozvíjej se, poupátko“ (2.-4. ktg.)

(pozn. - není nutné dodržet přesný rytmus v 2. taktu, pouze uvedená 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

 Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů,  

/:od rána až do noci budeš vonět světu:/¨

 

„Plyneš, Olzo, po dolině“ (5.-6. ktg.)

pozn. - pouze uvedená 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

Plyneš, Olzo, po dolině, plyneš jak před lety,
/: tytéž na tvém břehu kvetou zjara zase květy:/

Płyniesz, Olzo, po dolinie, płyniesz, jak przed laty,
/:takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty:/


Pozvánka:   

 

Výsledková listina: 

prezencni_a_vysledkova_listina_poupe_stonavka_2023_se_skolami_organizace_vylosovane_poradi_final.pdf


Články: viz stránka Novinky na webu školy