Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace pro rodiče

ORGANIZACE ŠD 2023/2024


Sídlo ŠD při ZŠ a MŠ Střítež je v současné době v prostorách základní školy, kapacita ŠD je 60 žáků. 

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje ŠD celkem 45 žáků 1. - 5. ročníku, a to ve dvou odděleních:

  •  I. oddělení (21 žáků)  - vychovatelka Zita Wojnarová
  • II. oddělení (24 žáků)  - vychovatelka Bc. Veronika Sierotová

Výchovně vzdělávací činnost naší ŠD probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem" (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).


Úplata za zájmové vzdělávání

200 Kč
za ranní a celodenní docházku


Výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

800 Kč
za období září - prosinec
1200 Kč
za období leden - červen


Provozní doba

ranní družina  
06:15 - 07:42 hod.
odpolední družina  
11:40 - 16:00 hod.


Poslání školní družiny

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování. Je to zařízení, ve kterém děti tráví svůj volný čas po vyučování. Činnost je řízena celoročním plánem práce. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky nižších ročníků a žáků zaměstnaných matek.


Přihlašování a odhlašování


Vedoucí zaměstnanec – vychovatelka - zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, vyřizování námětů
a stížností. O zařazení dětí rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do družiny zaznamenají docházku a způsob odchodu na zápisní lístek. Odhlášení žáka z docházky do ŠD, omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchod žáka s jinou osobou, oznámí zákonný zástupce vychovatelce písemnou formou v IS Edookit.


Organizace činnosti


Činnost probíhá v hernách ŠD, třídách nebo tělocvičně ZŠ, okolí ZŠ. Družina realizuje činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Odpočinková činnost: poskytuje oddech od vyučování 

Rekreační činnost: vycházky do přírody, pobyt v tělocvičně 

Zájmová činnost: pracovní, výtvarná

Příprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, psaní domácích úkolů (nikoliv před 15. hodinou)


Chování žáků


Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem ZŠ a Vnitřním řádem ŠD. Pokud žák soustavně narušuje pravidla vnitřního řádu a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen. Ředitel může vyloučit žáka také tehdy, pokud ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD apod.


FORMULÁŘE A DOKUMENTY ŠD


ORGANIZACE ŠD 2022/2023


Sídlo ŠD při ZŠ a MŠ Střítež je v současné době v prostorách základní školy, kapacita ŠD je 60 žáků. 

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje ŠD celkem 38 žáků 1. - 5. ročníku, a to ve dvou odděleních:

  •  I. oddělení (19 žáků)  - vychovatelka Zita Wojnarová
  • II. oddělení (19 žáků)  - vychovatelka Naděžda Kedziorová

Výchovně vzdělávací činnost naší ŠD probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem" (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).


Úplata za zájmové vzdělávání

150 Kč
za ranní a celodenní docházku
  50 Kč
za ranní docházku


Výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

200/600 Kč
za období září - prosinec
300/900 Kč
za období leden - červen


Provozní doba

ranní družina  
06:15 - 07:42 hod.
odpolední družina  
11:40 - 16:00 hod.


Poslání školní družiny

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování. Je to zařízení, ve kterém děti tráví svůj volný čas po vyučování. Činnost je řízena celoročním plánem práce. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky nižších ročníků a žáků zaměstnaných matek.


Přihlašování a odhlašování


Vedoucí zaměstnanec – vychovatelka - zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, vyřizování námětů
a stížností. O zařazení dětí rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do družiny zaznamenají docházku a způsob odchodu na zápisní lístek. Odhlášení žáka z docházky do ŠD, omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchod žáka s jinou osobou, oznámí zákonný zástupce vychovatelce písemnou formou v IS Edookit.


Organizace činnosti


Činnost probíhá v hernách ŠD, třídách nebo tělocvičně ZŠ, okolí ZŠ. Družina realizuje činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Odpočinková činnost: poskytuje oddech od vyučování 

Rekreační činnost: vycházky do přírody, pobyt v tělocvičně 

Zájmová činnost: pracovní, výtvarná

Příprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, psaní domácích úkolů (nikoliv před 15. hodinou)


Chování žáků


Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem ZŠ a Vnitřním řádem ŠD. Pokud žák soustavně narušuje pravidla vnitřního řádu a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen. Ředitel může vyloučit žáka také tehdy, pokud ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD apod.


FORMULÁŘE A DOKUMENTY ŠDORGANIZACE ŠD 2021/2022


Sídlo ŠD při ZŠ a MŠ Střítež je v současné době v prostorách základní školy, kapacita ŠD je 60 žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje ŠD celkem 58 žáků 1. - 5. ročníku, a to ve dvou odděleních:

  •  I. oddělení (29 žáků)  - vychovatelka Zita Wojnarová
  • II. oddělení (29 žáků)  - vychovatelka Bc. Beata Beková

Výchovně vzdělávací činnost naší ŠD probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem" (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).


Úplata za zájmové vzdělávání

150 Kč
za ranní a celodenní docházku
  50 Kč
za ranní docházku


Výběr probíhá ve dvou splátkách, a to vždy do 15. září a 15. ledna. Platba u hospodářky školy:

200/600 Kč
za období září - prosinec
300/900 Kč
za období leden - červen


Provozní doba

ranní družina  
06:15 - 07:42 hod.
odpolední družina  
11:40 - 16:00 hod.


Poslání školní družiny

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování. Je to zařízení, ve kterém děti tráví svůj volný čas po vyučování. Činnost je řízena celoročním plánem práce. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky nižších ročníků a žáků zaměstnaných matek.


Přihlašování a odhlašování


Vedoucí zaměstnanec – vychovatelka - zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, vyřizování námětů
a stížností. O zařazení dětí rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do družiny zaznamenají docházku a způsob odchodu na zápisní lístek. Odhlášení žáka z docházky do ŠD, omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchod žáka s jinou osobou, oznámí zákonný zástupce písemnou formou vychovatelce.


Organizace činnosti


Činnost probíhá v hernách ŠD, třídách nebo tělocvičně ZŠ, okolí ZŠ. Družina realizuje činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Odpočinková činnost: poskytuje oddech od vyučování 

Rekreační činnost: vycházky do přírody, pobyt v tělocvičně 

Zájmová činnost: pracovní, výtvarná

Příprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, psaní domácích úkolů (nikoliv před 15. hodinou)


Chování žáků


Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem ZŠ a Vnitřním řádem ŠD. Pokud žák soustavně narušuje pravidla vnitřního řádu a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen. Ředitel může vyloučit žáka také tehdy, pokud ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD apod.


FORMULÁŘE A DOKUMENTY ŠD