Oznámení rozhodnutím o přijetí k PV

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelství Mateřské školy Střítež, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

oznamuje, 

že k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Střítež byli pro školní rok 2018/2019 přijati uchazeči s těmito registračními čísly:


18/0079
přijat/a
18/0080
přijat/a
18/0081
přijat/a
18/0082
přijat/a
18/0083
přijat/a
18/0084
přijat/a
18/0085
přijat/a
18/0086
přijat/a
18/0087
přijat/a
18/0088
přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Střítež 23. 5. 2018

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy