Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Organizace závěru školního roku

25.6.2021. Kategorie: Základní škola

Milí rodiče,

 

s blížícím se koncem školního roku bychom Vám chtěli poděkovat za celoroční spolupráci a především za oporu svým dětem v době distanční výuky, díky které jsme náročný školní rok zvládli bez větších problémů. Brzy Vaše děti donesou vysvědčení, které bude výsledkem jejich snažení. Kromě měřitelných výsledků vzdělávání budou ve známkách obsaženy také další oblasti hodnocení, jako jsou aktivita a účast na distančním vzdělávání, osvojení si digitálních kompetencí, schopnost organizovat si čas a učení v náročnějších podmínkách, plnění zadaných povinných a doplňkových úkolů, samostatnost, tvořivost a práce ve skupinách či podpora spolužáků. Nutno tedy podotknout, že na letošní vysvědčení je potřeba nahlížet trochu jinak než obvykle. Z důvodu posílení pracovních návyků, které byly letošní situací nejvíce oslabeny, doporučujeme adaptaci na nový školní rok již 14 dní před koncem prázdnin (pravidelné čtení, pozvolný návyk na pracovní povinnosti, zábavné opakování učiva, např. publikace Opakuj si o prázdninách, aj.).

Žáci byli dne 18. 6. 2021 poučeni praocvnicí zdravotní záchranné služby o bezpečném chování během hlavních prázdnin. K této problematice vydalo KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE článek s názvem Bezpečnost dětí o hlavních prázdninách (ke stažení v aktivním odkazu). Zajímavou nabídkou, jak dostat děti od počítačů a motivovat je k pohybu, jsou prázdninové soutěže organizované z projektu MAP II Třinec (více informací v aktivním odkazu).

Níže uvádíme nejdůležitější pokyny k poslednímu dni školního roku a přípravě na rok nový.

Školní rok 2020/2021 byl v mnohých ohledech jiný, náročnější, omezující... Rádi bychom pochválili všechny naše žáky za píli a vytrvalost, se kterou došli až do jeho zdárného konce, a popřáli jim i Vám, rodičům, abyste si o prázdninách především odpočinuli, užili si krásné dny a nabrali ztracenou energii.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne za tým pedagogů Dagmar Machálková

 

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO DNE 2020/2021

  • Slavnostní ukončení školního roku a rozdání vysvědčení proběhne ve středu 30. 6. 2021 od 8:00 do 9:40 hod. Strávníkům bude odhlášen oběd.
  • Provoz školní družiny bude přerušen od  30. 6. 2021 do 31. 8. 2021, poslední školní den tedy již ŠD nebude.
  • Pomůcky pro nový školní rok obdrželi žáci v tištěné podobě od svých třídních učitelek, najdete je také na našem webu v tomto odkazu
  • Nový školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.
  • Z důvodu nejisté situace žádáme o pravidelné sledování našeho školního webu a informačního systému Edookit
  • Prázdninový provoz školy pro případnou administrativu: od 1. 7. do 16. 7.od 25. 8. do 31. 8. 2021 ve všední dny v době od 8:00 do 12:00 hod., tel. 558694335, případně 776694244