Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Oznámení o přijetí dětí k PV

17.5.2023. Kategorie: Mateřská škola

V dokumentu Kritéria pro přijetí k PV ze dne 1. 3. 2023 s platností od 1. 4. 2023, č. j. ZŠ/65/2023/1, bylo avizováno může MŠ přijmout 15 dětí. Po zápisech k ZV ze dne 4. 4. 2023 se počet dětí snížil na 14, jelikož 1 dítěti ze spádové oblasti byl udělen odklad povinné školní docházky o 1 školní rok a zůstává v MŠ jako dítě plnící povinnou předškolní docházku. 


Skutečně k PV pro 2023/2024 tak MŠ přijala 12 dětí (z toho 1 dítě dvouleté), neboť pro 1 dvouleté dítě musí být zajištěna v MŠ 2 místa.


Více informací o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání najdete na  této stránce našeho webu.


Dagmar Machálková