Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Poděkování ochotným rodičům za pomoc

29.8.2022. Kategorie: Mateřská škola

Chtěla bych na tomto místě co nejsrdečněji poděkovat všem rodičům, kteří během prázdnin nabídli svou pomocnou ruku v I. třídě naší mateřské školy a neváhali trávit svůj soukromý čas na zlepšení prostředí pro naše děti.

Jmenovitě bych chtěla poděkovat p. Klváčkovi a jeho silné partě za vyklizení, demontování a odnos veškerého nábytku a zařízení z MŠ a jeho opětovné ustavení a instalaci.

Další obrovské díky pak patří p. Swaczynovi, který získal podporu SRPŠ ve formě financování nové podlahy v herně I. třídy MŠ a společně p. Firuňkem a p. Pfeiferem sami provedli její pokládku. Třešničkou na dortu bylo pak položení krásného nového koberce zakoupeného z prostředků školy, o které se opět postarali p. Swaczyna a p. Firuněk.

Velmi si vážíme pomoci rodičů a děkuji také SRPŠ za finanční spolupráci. Věřím, že se školička v krásném "novém kabátě" bude dětem líbit. 

Zároveň chci poděkovat také obci Střítež, která se finančně podílela na opravách v II. třídě MŠ.

Těšíme se, až se ve čtvrtek společně otevře cesta ke společným zážitkům v novém školním roce!


Za tým pedagogů Zuzana Sabelová, vedoucí učitelka MŠ