Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Novinky - článek

Talentové zkoušky ZUŠ

10.6.2020. Kategorie: Mateřská škola, Základní škola

Talentové a přijímací zkoušky

pro rok 2020 / 2021

v ZUŠ A PLUS v Českém Těšíně

v ZŠ Střítež a Hnojník

3. 6. - 26. 6. 2020

pouze na pozvání na základě elektronické přihlášky


Termíny přijímacích zkoušek: v období od 3. 6. do 26. 6. 2020

Konkrétní termín tentokrát vzhledem k epidemiologické situaci není určen. Uchazeč s doprovodem jednoho zákonného zástupce bude zván na základě elektronické přihlášky, vyplněné přes webovou stránku www.zusaplus.cz, na konkrétní den a hodinu po telefonické dohodě, proto uvádějte do přihlášky údaje přesně.

Uchazeči o studium výtvarného oboru budou po zaslání elektronické přihlášky vyzváni k doručení domácích výtvarných prací. Uchazeč se nemusí dostavit osobně, stačí přítomnost jednoho zákonného zástupce.

Podmínky vstupu do budovy: uchazeče si vyzvedne zkoušející učitel zvoleného hudebního zaměření, se kterým ihned po vstupu do budovy vyplníte prohlášení o bezinfekčnosti jak pro uchazeče, tak pro doprovod. Doprovod bude do budovy vpuštěn za dodržení požadovaných hygienických podmínek (dezinfekce při příchodu do budovy, návleky na obuv nebo přinesená domácí obuv).

Podmínky studia: ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Možnost přihlášení a odhlášení se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.


Mgr. Alena Adamíková, ředitelka