Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Historie školy

Stáří 

(Zdeněk Micka, nejmladší syn 1. ředitele školy Přemysla Micky, květen 2018)


Pokud mi dnes, kdy je mi 86 let, někdo řekne, že na svůj věk nevypadám, mám z toho radost. 

Zároveň si ale uvědomuji, že moje cesta světem stejně brzy skončí.

Když však přijíždím do Stříteže, kus od vlakové zastávky na sebe upozorní výrazná budova,

která, ač je o čtyři roky starší než já, je stále stejně krásná a mladá.

Ještě krásnější pocit ale mám, když vstoupím dovnitř, kde to žije doopravdy! 

Po devadesát let starých dlaždicích se vesele prohánějí děti a nic nenasvědčuje tomu, že by škola chtěla zestárnout.

A nejpříjemnějším překvapením je pro mě to, co dělá paní ředitelka společně se svými kolegyněmi a kolegy: 

totiž že se snaží připomínat dobu, kdy škola vznikla. Budou-li v tom pokračovat, nemám strach, 

že by generace budoucích žáků neměly ke své škole vztah.

Všem vám moc děkuji, za to, že myšlenka mého otce Přemysla Micky, s níž školu zakládal, 

tedy aby se „stala oblíbeným střediskem výchovy dalších generací českých dětí,“ neupadla v zapomnění.

Syn a vnuk Přemysla Micky na návštěvě oslav 90. výročí školy (2. června 2018)


ÚRYVKY Z HISTORIE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ VE STŘÍTEŽI

První škola byla ve Stříteži otevřena už před 300 lety. Šlo o školu církevní, na kterou docházely i děti z nekatolických rodin. Kde stála původní školní budova, není již dnes přesně známo. Dochovaly se jen určité legendy, že to bylo v blízkosti dřevěného kostelíku, postaveného v místě, kde se nachází bývalá budova polské školy. Stará dřevěná škola měla jen jedinou učebnu a nevelký byt pro učitele. V roce 1865 byly zahájeny stavební práce na výstavbě nové zděné budovy. Do provozu byla tato škola uvedena ke dni l. 9. 1866 a dostala název Katolická škola v Tříteži. Brzy byla přejmenována na školu Polska szkola ludowa a sloužila až do r. 1981.

K založení české školy ve Stříteži dochází teprve ve 20. letech minulého století. Proč tak pozdě? V roce 1918 po vyhlášení ČSR zpočátku v obci bydlelo jen několik rodin hlásících se k české národnosti. Úředním jazykem byla místo němčiny zvolena čeština a během následujících pěti let čeští obyvatelé postupně začali převažovat.

Obyvatelé toužili po české škole. 1. 9. 1924 měla být zrušena polská dvojtřídka, která měla posloužit českému vyučování. To však vyvolalo vlnu nevole v řadách polských občanů a po delších tahanicích byla česká škola nucena si pro zajištění vyučování pronajmout náhradní místnost. Tu neprodleně uvolnil ve své budově č. p. 26 občan Jan Kotajny.


Prvním zakládajícím učitelem na české škole byl mladý učitel Přemysl Micka, nar. roku 1900 v Praze na Žižkově. Do Stříteže byl přemístěn z Lazů, kde přechodně učil. Zpočátku fungovala škola provizorně jako jednotřídní s osmi postupnými ročníky a podle školní kroniky měla již ke konci školního roku 1924 - 25 přihlášeno celkem 44 žáků.Protože do malé světničky se nemohli vměstnat všichni žáci najednou, byli rozděleni do dvou skupin -1. až 3. ročník měl vyučování dopoledne, 4. až 8. ročník odpoledne. Vyučováno bylo podle osnov tzv. dělené jednotřídky. Žáků stále přibývalo, a proto byli ve školním roce 1925 - 26 rozděleni do dvou tříd. Druhým učitelem se stává Otakar Papež z Kutné Hory.

Brzy vznikla potřeba vybudování nové školy. Slavnostní položení základního kamene se konalo 30. 10. 1927,  dne 1. 9. 1928 byla budova předána do užívání a získala č. p. 108.K tomuto datu byla otevřena také mateřská škola, jejíž první pěstounkou se stala Hedvika Kašková z Uherského Hradiště. Opatrovnicí dětí byla Anna Wojnarová. 

Ředitel školy pan Micka začal užívat služební byt, který byl součástí této budovy. Při anexi Těšínska k Polsku v roce 1938 opustil ředitel Micka své působiště a odešel, po l4 letech působení ve Stříteži, na jižní Moravu, kde se zapojil do odbojové činnosti. Následkem toho byl v roce 1942 zatčen a na následky mučení v roce 1943 zemřel v internačním táboře v Brně.

Brzy po likvidaci českého školství v roce 1938 se přestěhoval řídící polské školy Vilém Mandrysz do modernější české školní budovy, kde dále probíhalo vyučování v polském jazyce. Ale již za necelý rok dne 1. 9. 1939 je činnost i této školy zrušena a vyučuje se německy až do fašistické kapitulace.

Po 2. světové válce přichází na zdejší školu nový ředitel Jan Morys z Kozlovic. Se školou také úzce spolupracuje nově zřízená instituce - SRPŠ, v jehož předsednictví se vystřídal značný počet občanů - rodičů. Tato organizace úspěšně pracuje dodnes a je dobrým přínosem při práci a činnost ZŠ a MŠ ve Stříteži.

V tomto příspěvku byly použity úryvky z kroniky obce Střítež, kterou napsal pan Gustav Przeczek


VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

Přemysl Micka

(zdroj: MICKA, Zdeněk. MOJE DĚTSTVÍ do roku 1939 Těšínsko – Střítež. Praha, 2013

             

Narodil se v roce 1900 v Praze na Žižkově, ale brzy se svou rodinou zakotvil na Ostravsku. Po studiích na Českém soukromém reálném gymnáziu v Orlové (1911–1919), na Státním československém ústavu učitelském v Příboře a po dokončení kvalifikace byl přeložen do Stříteže u Českého Těšína původně jako zatímní a později jako řídící učitel. V této roli působil 14 let.

Od roku 1924 provozoval jednotřídní školu v domě jednoho z místních obyvatel. Neuvěřitelně těžké a nevyhovující podmínky pro vyučování dětí byly důvodem k jeho osobní intervenci až na ministerstvu školství a později k zaslání dopisu samotnému prezidentu T. G. Masarykovi. Po čtyřech letech jeho snažení se konečně rozhodlo, že se škola v obci bude skutečně stavět, a tak byla koncem září 1928 otevřena Jubilejní škola 1928. V roce 1929, při návštěvě Těšínska, se na školu přijel podívat sám prezident Masaryk.


(zdroj: Kronika školy


Přemysl Micka se významně zapsal do života zdejšího regionu také svou všestrannou aktivní činností - organizoval ochotnické divadloaktivity Sokola, propagoval kulturu. Založením školy bezesporu velkou měrou přispěl k rozvoji úrovně naší malé vesničky na Těšínsku.

Při anexi Těšínska k Polsku v roce 1938 odešel Přemysl Micka na jižní Moravu, kde se zapojil do odbojové činnosti. V roce 1942 byl zatčen a na následky mučení v roce 1943 zemřel v internačním táboře v Brně.

Další kapitoly zajímavého života naší školy můžete najít v digitálně zpracované kronice v tomto odkazu. Digitální verzi školní kroniky pořídila Bc. Ludmila Schlesingerová, graficky ji zpracovala Tereza Topičová.


K uctění památky Přemysla Micky a pro stálou připomínku jeho stopy v naší škole a obci Střítež byla dne 2. 6. 2018 slavnostně odhalena pamětní deska. Autorem grafického návrhu je Tereza Topičová, bývalá žákyně školy. Výrobu rámu z kované oceli zajistila firma Kovářství Koždoň z Oldřichovic, výrobu desky firma MEPAC CZ s. r. o z Nebor.


Bohatou fotogalerii z oslav 90. výročí školy můžete zhlédnout na našich stránkách v tomto odkazu.


ŘEDITELÉ ZŠ

 • Přemysl Micka / 1924 - 1938
 • Vilém Mandrysz (polská škola) / 1938 - 1939
 • p. Hackenberg (německá škola) / 1939 - 1940
 • p. Ritzland (německá škola) / 1940 - 1945
 • Jan Morys / 1945 - 1950
 • Jiří Nutil / 1950 - 1958
 • Josef Kajzar / 1958 - 1976
 • Božena Wojnarová / 1976 - 1980
 • Emilie Kochová / 1980 - 1990
 • Alena Klosková / 1990 - 1998
 • Věra Kucharová / 1998 - 2012
 • Dagmar Machálková / od roku 2012


UČITELÉ ZŠ

 • Otakar Papež / 1925 – 1926
 • Jaroslav Pešák / 1926 – 1927
 • Josef Gryc / 1927 – 1928
 • Bohumil Mádle / 1929 – 1931
 • Věra Brunclíková / 1931 – 1932
 • Jan Vltavský / 1931 – 1932
 • Jan Jansta / 1932 – 1933
 • Alois Demel / 1933 – 1934
 • Jiří Baštář / 1934 – 1935
 • Marie Valentová / 1935 – 1936
 • Jan Gryc / 1936 – 1937
 • od roku 1937 do roku 1950 není kronika vedena
 • Ladislav Křesala / 1950 – 1951
 • Alena Jendrulková / 1951 – 1952
 • Stanislav Chuchra / 1951 – 1952
 • Božena Wojnarová / 1952 – 1977
 • Zdeňka Samlíková / 1953 – 1958
 • Helena Kropová / 1958 – 1963
 • Alena Klosková / 1963 – 1990
 • Zdeňka Pěčonková / 1964 – 1965
 • Marcela Hoschová / 1965 – 1966
 • Emilie Folvarčná / 1965 – 1966
 • Irena Římanová / 1967 – 1969
 • Ludmila Kempná / 1969 – 1972
 • Emilie Kochová / 1972 – 1980
 • Dana Procházková / 1980 – 1983
 • Josef Kos / 1983
 • Jarmila Bojková /1983 – 1984
 • Yvetta Škutová / 1984 – 1996, od roku 2016
 • Stanislav Rodryč / 1990 – 1991
 • Jaroslava Bezecná / 1990 – 1991
 • Marta Čubová / 1990 – 1991
 • Růžena Hünnerová / 1991 – 1995
 • Dagmar Machálková / od r. 1991
 • Olga Landecká / od r. 1994
 • Eva Machová / od r. 1995
 • Taťáňa Pindejová / 1999 - 2002
 • Klára Štěpařová-Juhasová / 2003 – 2005
 • Jana Klimková / 2005 - 2008
 • Michaela Křivánková / od roku 2012
 • Lenka Drabinová / od roku 2014
 • Yvetta Škutová / od roku 2016
 • Petra Lysková / od roku 2018


VYCHOVATELÉ ŠD

 • Růžena Hünnerová
 • Věra Lasotová / 1991 - 1993, od roku 2015
 • Jitka Švančarová / 1993 - 2001
 • Zita Wojnarová / od roku 2001
 • Jarmila Kičmerová / 2013 - 2016
 • Věra Lasotová / 2016 - 2018
 • MgA. David Tomala / od roku 2018


ASISTENTI PEDAGOGA (AP) a ŠKOLNÍ ASISTENTI (ŠA) ZŠ

 • Lucie Kubaczková (Lipovská) / 2013 - 2015
 • Ludmila Schlesingerová / 2015 - 2019 (2015 - 2016 AP, 2016 - 2019 ŠA z projektu ŠABLONY I a ŠABLONY II)
 • Věra Lasotová / 2016 - 2018
 • Janina Poloková / od roku 2017
 • Věra Pirklová / od roku 2017
 • MgA. David Tomala / 2018 
 • Beata Beková / od roku 2018
 • Veronika Sierotová / od roku 2020 (ŠA z projektu ŠABLONY II a ŠABLONY III)
 • Kristýna Arpášová / od roku 2020


ŘEDITELÉ MŠ

 • správce Přemysl Micka, pěstounka Anna Wojnarová, opatrovnice Hedvika Kašková / 1928 - 1938
 • MŠ uzavřena, děti navštěvují polské a německé zařízení / 1938 – 1945
 • Alžběta Landecká / 1945 – 1950
 • Zdeňka Chlopčíková (Sládkovská) / 1950 - 1957
 • Alžběta Landecká / 1957 - 1958
 • Věra Kajzarová / 1958 - 1976
 • Emilie Kajzarová / 1976 - 2003
 • Věra Kucharová, ved. uč. Emilie Kajzarová / 2003 - 2008
 • Věra Kucharová, ved. uč. Jana Nosková (Chalupová) / 2009 - 2012
 • Dagmar Machálková, ved. uč. Jana Nosková (Chalupová) / 2012 - 2013
 • Dagmar Machálková, ved. uč. Danuše Herecová / 2013 - 2018
 • Dagmar Machálková, ved. uč. Zuzana Sabelová / od roku 2018

UČITELÉ MŠ

 • Hedvika Kašková / 1928
 • Anna Wojnarová / 1928 - 1938
 • MŠ uzavřena (polská a německá MŠ) / 1938 – 1945
 • Božena Sladkovská / 1945 - 1947
 • Aloisie Farníková / 1947 – 1950
 • Žofie Drobišová / 1947 – 1951, / 1950 - 1957
 • Zdeňka Návratová / 1951 – 1954
 • Jarmila Blaštíková / 1954 - 1955
 • Anna Veselá / 1955 - 1956
 • Alžběta Landecká / 1956 - 1957
 • Aloisie Farníková / 1957 - 1958
 • Alžběta Landecká / 1958 - 1969
 • p. Strakošová / 1965 - 1966
 • Anna Szcurová / 1965 - 1967
 • Olga Prečová / 1967 - 1968
 • Aloisie Farníková
 • Emilie Marušáková (Kajzarová) / 1969 - 1972
 • Jarmila Kodrusová / 1970 - 1971
 • Jana Mixová / 1970 - 1974
 • Zdeňka Biegunová / 1972- 1973
 • Eva Fornalová (Piekarová) / 1973 - 1981
 • Marie Stonavská / 1974 - 1976
 • Jiřina Dosedělová / 1975 - 1978
 • Danuše Herecová (Kičmerová) / 1978 - 1981, od roku 2012
 • Věra Gryčová / 1978 - 1981
 • Jana Dordová / 1978 - 1981
 • Zdeňka Krčová / 1981 - 1983
 • Lenka Golasovská / 1981 - 1987
 • Martina Pastorová / 1983 - 1987
 • Jiřina Dosedělová / 1981 - 1995
 • Danuše Kičmerová / 1987 - 2001
 • Jana Nosková / 1987 - 1989
 • Zlatuše Trpišovská / 1989 - 2001
 • Jana Nosková / 1992 - 2008
 • Věra Pilchová / 2001 - 2002
 • Dagmar Nezvalová / 2001 - 2004
 • Renata Kawuloková / 2002 - 2004
 • Lenka Popelářová / 2009 - 2015
 • Aneta Szlaurová (Polášková) / od roku 2012
 • Jarmila Kičmerová / 2013 - 2017
 • Aneta Klosková (Bobková) / 2014 - 2015 
 • Jana Kutajová / 2015 - 2016
 • Jana Matějová / od 2015
 • Zuzana Sabelová / od 2017
 • Šárka Kučerová / od roku 2018
 • Šárka Folvarčná / 2019 - 2020
 • Karolína Ježovičová / od roku 2019
 • Ludmila Schlesingerová / od roku 2020


ASISTENTI PEDAGOGA  (AP) a ŠKOLNÍ ASISTENTI (ŠA) MŠ

 • Renata Drozdová / 2015 - 2016
 • Věra Lasotová / 2015 - 2016
 • Ludmila Schlesingerová / 2016 - 2019 (ŠA z projektu ŠABLONY I a ŠABLONY II)
 • Alena Struhalová / od roku 2017
 • Lucie Kubaczková / 2019 - 2020
 • Veronika Sierotová / 2020 - 2023
 • Naděžda Kedziorová /2023 -