Zaměstnanci školy

Školní rok 2018/2019


Ředitelka školy:          
Mgr. Dagmar Machálková
Hlavní účetní:
Ing. Marie Turoňová


  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
Mgr. Olga Landecká, učitelka I. třídy (1. roč.)
Mgr. Lenka Drabinová, učitelka II. třídy (2. roč.)
Mgr. Yvetta Škutová, učitelka III. třídy (3. roč.)
Mgr. Eva Machová, učitelka IV. třídy (4. roč.)
Mgr. Petra Lysková, učitelka V. třídy (5. roč.)
Bc. Beata Beková, asistentka pedagog
Ing. Janina Poloková, asistentka pedagoga
Věra Pirklová, asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci:
Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka
Anna Kacířová, hospodářka/pokladní
Iveta Pelková, školnice


  • MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
Bc. Zuzana Sabelová, vedoucí učitelka I. třídy MŠ
Karolína Ježovičová, učitelka I. třídy MŠ
Danuše Herecová, učitelka II. třídy MŠ
Bc. Ing. Šárka Folvarčná, učitelka II. třídy MŠ
Bc. Irena Machů, asistentka pedagoga 
Správní zaměstnanci:
Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka
Jana Šatná, uklízečka
Janina Ščerbová, uklízečka


  • ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
Zita Wojnarová, vychovatelka I. oddělení ŠD
Bc. Beata Beková. vychovatelka II. oddělení ŠD


  • ŠKOLNÍ JÍDELNA
Správní zaměstnanci:          
Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny
Marie Wagnerová, hlavní kuchařka
Anna Siwá, pomocná kuchařka
Jana Šatná, pracovnice provozu
Janina Ščerbová, pracovnice provozuŠkolní rok 2017/2018


Ředitelka školy:          
 Mgr. Dagmar Machálková
Ekonom:
 Bc. Karin Klesniaková


  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
 Mgr. Lenka Drabinová, učitelka I. třídy (1. roč.)
 Mgr. Yvetta Škutová, učitelka II. třídy (2. roč.)
 Mgr. Eva Machová, učitelka III. třídy (3. roč.)
 Mgr. Michaela Křivánková, učitelka IV. třídy (4. roč.)
 Mgr. Olga Landecká, učitelka V. třídy (5. roč.)
 Ing. Janina Poloková, asistentka pedagoga
 Věra Lasotová, asistentka pedagoga
Věra Pirklová, asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci:
 Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka
 Anna Kacířová, hospodářka/pokladní
 Iveta Pelková, školnice


  • MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
 Danuše Herecová, vedoucí učitelka I. třídy MŠ
 Eva Piekarová, učitelka I. třídy MŠ
 Bc. Zuzana Sabelová, Dis., učitelka II. třídy MŠ
 Jana Matějová, učitelka II. třídy MŠ
 Alena Struhalová, asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci:
 Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka
 Jana Šatná, uklízečka
 Janina Ščerbová, uklízečka


  • ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
 Věra Lasotová, vychovatelka I. oddělení ŠD
 Zita Wojnarová, vychovatelka II. oddělení ŠD


  • ŠKOLNÍ JÍDELNA
Správní zaměstnanci:          
 Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny
 Marie Wagnerová, hlavní kuchařka
 Anna Siwá, pomocná kuchařka
 Jana Šatná, pracovnice provozu školní jídelny
 Janina Ščerbová, pracovnice provozu školní jídelny