Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek–Místek, příspěvkové organizaci

Školská rada byla na naší škole zřízena dne 16. 6. 2005 v souladu s ustanovením § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na odvolání ředitele školy
  10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2005/2006 do šk. roku 2007/2008 - 6 členů:
- Jana Wojnarová a Jaromír Chudý, jmenováni zřizovatelem školy, Obcí Střítež
- Ivona Struharňanská a Renáta Galandžárová za zákonné zástupce
- Mgr. Olga Landecká a Jana Nosková za pedagogické pracovníky školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2008/2009 do šk. roku 2010/2011 - 3 členové: 
- Jaromír Chudý, jmenován zřizovatelem, Obcí Střítež
- Ivona Struharňanská za zákonné zástupce
- Mgr. Olga Landecká za pedagogické pracovníky školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2011/2012 do šk. roku 2013/2014 - 3 členové:
- Ing. Jiří Kajzar, jmenován zřizovatelem, Obcí Střítež
- Lucie Szkanderová za zákonné zástupce 
- Mgr. Olga Landecká za pedagogické pracovníky školy

Dne 25.4. 2012 byla za ZO Střítež jmenována do školské rady za Jiřího Kajzara Uršula Rusnoková, která byla dalším náhradníkem z příslušné kandidátní listiny.

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2014/2015 - 3 členové:
- Mgr. Adéla Kapitanovová, jmenována zřizovatelem, Obcí Střítež
- Mgr. Dagmar Lokay za zákonné zástupce 
- Mgr. Eva Machová za pedagogické pracovníky školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2017/2018 - 3 členové:
- Mgr. Adéla Kapitanovová, jmenována zřizovatelem, Obcí Střítež
- Mgr. Dagmar Lokay za zákonné zástupce
- Mgr. Yvetta Škutová za pedagogické pracovníky školy

Dne 8. 10. 2019 byl v doplňovacích volbách zvolen za zákonné zástupce (za Dagmar Lokayovou) Jan Filipczyk.

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2020/2021 - 3 členové:
- Mgr. Adéla Kapitanovová, jmenována zřizovatelem, Obcí Střítež
- Jan Filipczyk za zákonné zástupce
- Mgr. Lenka Drabinová za pedagogické pracovníky školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2023/2024 - 3 členové:

- Jan Filipczyk, jmenována zřizovatelem, Obcí Střítež
- Ľubomíra Bocková za zákonné zástupce
- Mgr. Olga Landecká za pedagogické pracovníky školy