Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024


Ve školním roce 2023/2024 bylo ke dni 30. 9. 2023 ZŠ zapsáno 60 žáků (1. ročník 14, z toho 1 žákyně vzdělávána v zahraničí, 2. ročník 6, 3. ročník 17, z toho 1 žákyně vzdělávána v zahraničí, 4. ročník 13, 5. ročník 10). MŠ k 30. 9. 2023 navštěvuje 43 dětí ve dvou třídách (I. třída 25, z toho 1 dítě s individuálním vzděláváním, II. třída 18, z toho 2 děti dvouleté), v ŠD 45 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 21 žáků, II. oddělení 24 žáků).

O chod školy se stará 20 zaměstnanců, z toho je 13 pedagogických - 6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 1 speciální pedagog (+současně učitel), 1 asistentka pedagoga, 3 vychovatelky (z toho 1 současně asistentka pedagoga) a 9 nepedagogických správních zaměstnanců (1 sekretářka školy, 1 vedoucí školní jídelny současně s pozicí hospodářka školy, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny, 1 školní asistent ZŠ, 1 účetní). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících díky výjimce z nejnižšího počtu žáků, kterou schválil zřizovatel (3 hodiny jsou vyučovány ve spojených ročnících). Žáci 1.-5. ročníku se od 1. 9. 2022 vzdělávají podle podle ŠVP "Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti". K pedagogickému týmu ZŠ patří 6 učitelů, včetně ředitelky, 1 speciální pedagog současně s pozicí učitel a 1 asistentka pedagoga. Tým doplňuje 1 školní asistent (vedený jako nepedagog).

Výuka probíhá v 5 kmenových třídách. Ve škole je moderní multimediální jazyková a počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také 3 mobilními počítačovými učebnami (5 tabletů, 10 yogabooků a 16 notebooků) a robotickými pomůckami. V rámci projektu Průša pro školy bude ve školním roce využívána také nová 3D tiskárna. Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci, z toho 1 vedoucí učitelka. 

Ve 2 odděleních školní družiny pracují 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:15 do 7:42 hod., odpolední od 11:40 do 16:55 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání  „Kamarádi s úsměvem". 

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno k 30. 9. 2023 42 dětí MŠ a 57 žáků ZŠ.


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2023

Ukončení vyučování I. pololetí: středa 31. ledna 2024

Ukončení vyučování II. pololetí: pátek 28. června 2024

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 

Vánoční prázdniny:  sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024 

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024 

Jarní prázdniny: pondělí 12. února - neděle 18. února

Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 28. března 2024 

Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2024 - neděle 1. září 2024 

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2024 začne v pondělí 2. září 2024

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

čtvrtek 28. 9. 2023

sobota 28. 10. 2023

pátek 17. 11. 2023

pátek 29. března 2024

pondělí 1. dubna 2024

středa 1. května 2024

středa 8. května 2024


Plán udělení ředitelského volna 2023/2024

pátek 29. září 2023

čtvrtek 16. května 2024Organizace školního roku 2022/2023


Ve školním roce 2022/2023 bylo ke dni 30. 9. 2022 ZŠ zapsáno 56 žáků (1. ročník 5, 2. ročník 16, 3. ročník 14, 4. ročník 11, 5. ročník 11). MŠ k 30. 9. 2022 navštěvuje  dětí ve dvou třídách (I. třída 25, z toho 1 dítě s individuálním vzděláváním, II. třída 19, z toho 1 dítě dvouleté), v ŠD 38 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 19 žáků, II. oddělení 19 žáků).*

O chod školy se stará 21 zaměstnanců, z toho je 13 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 1 speciální pedagog, (současně učitel), 1 asistentka pedagoga, 3 vychovatelky (z toho 1 současně asistentka pedagoga) a 8 nepedagogických správních (1 sekretářka školy, 1 vedoucí školní jídelny současně s pozicí hospodářka školy, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících díky výjimce z nejnižšího počtu žáků, kterou schválil zřizovatel (3 hodiny jsou vyučovány ve spojených ročnících). Žáci 1.-5. ročníku se od 1. 9. 2022 vzdělávají podle podle ŠVP "Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti". K pedagogickému týmu ZŠ patří 6 učitelů, včetně ředitelky, 1 speciální pedagog současně s pozicí učitel a 1 asistentka pedagoga.

Výuka probíhá v 5 kmenových třídách. Ve škole je moderní multimediální jazyková a počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také 3 mobilními počítačovými učebnami (5 tabletů, 10 yogabooků a 16 notebooků). Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci, z toho 1 vedoucí učitelka. 

Ve 2 odděleních školní družiny pracují 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:15 do 7:42 hod., odpolední od 11:40 do 16:55 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání  „Kamarádi s úsměvem". 

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno k 30. 9. 2022 43 dětí MŠ a 50 žáků ZŠ.


Organizace školního roku 2022/2023


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2022

Ukončení vyučování I. pololetí: úterý 31. ledna 2023

Ukončení vyučování II. pololetí: pátek 30. června 2023

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 26. října 2022 a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny: pondělí 6. února 2023 – neděle 12. února 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 – středa 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

středa 28. 9. 2022

pátek 28. 10. 2022

středa 17. 11. 2022

pátek 7. dubna 2023

pondělí 10. dubna 2023

pondělí 1. května 2023

pondělí 8. května 2023


Plán udělení ředitelského volna 2022/2023

Případné termíny budou včas oznámeny podle situace s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace a s ohledem na možnosti realizace pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 2023.Organizace školního roku 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bylo ke dni 1. 9. 2021 ZŠ zapsáno 76 žáků (1. ročník 17, 2. ročník 14, 3. ročník 12, 4. ročník 13, 5. ročník 20). MŠ k 30. 9. 2020 navštěvuje 34 dětí ve dvou třídách (I. třída 21, II. třída 13), v ŠD 58 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 29 žáků, II. oddělení 29 žáků).*

O chod školy se stará 23 zaměstnanců, z toho je 16 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 1 speciální pedagog, 2 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky) a 7 nepedagogických správních (1 školní asistentka zaměstnána současně jako sekretářka školy, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících. Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávají podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působí 6 učitelů, včetně ředitelky, 4 asistentky pedagoga a školní asistentka.

Výuka probíhá v 5 kmenových třídách. Ve škole je moderní multimediální jazyková a počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také 2 mobilními počítačovými učebnami (10 yogabooků a 16 notebooků). Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci. z toho 1 vedoucí učitelka. 

Ve 2 odděleních školní družiny pracují 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:15 do 7:42 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem"

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno 39 (od ledna 2021 42 dětí z MŠ) a 67 žáků ZŠ.

* k 18. 10. 2021 přestoupil 1 žák 4. ročníku na jinou školu, počet žáků se snížil ve 4. ročníku na 12, celkový počet na 75


Organizace školního roku 2021/2022


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: středa 1. září 2021

Ukončení vyučování I. pololetí: pondělí 31. ledna 2022

Ukončení vyučování II. pololetí: čtvrtek 30. června 2022

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 27. října 2021 a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: pondělí 14. března 2021 – neděle 20. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14 dubna 2022

Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 – středa 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

úterý 28. 9. 2021

čtvrtek 28. 10. 2021

středa 17. 11. 2021

pátek 15. dubna 2022

pondělí 18. dubna 2022Plán udělení ředitelského volna 2021/2022 (změna plánu vyhrazena)

Případné termíny budou včas oznámeny podle situace s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace a s ohledem na možnosti realizace pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 2022.
Organizace školního roku 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 bylo ke dni 1. 9. 2020 ZŠ zapsáno 77 žáků (1. ročník 16, 2. ročník 12, 3. ročník 14, 4. ročník 21, 5. ročník 14), od 18. 9. 2020 77 žáků (do 3. ročníku byla přijata nová žákyně). MŠ k 30. 9. 2020 navštěvuje 39 dětí ve dvou třídách (I. třída 22, II. třída 17), do 31. 1. 2020 bude navýšen počet dětí v MŠ na 42 (do I. třídy MŠ budou přijaty 2 děti a do II. třídy MŠ 1 dítě) a v ŠD 58 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 28 žáků, II. oddělení 30 žáků). 

O chod školy se stará 24 zaměstnanců, z toho je 17 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 1 speciální pedagog, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky, přičemž jedna je současně AP) a 7 nepedagogických správních (1 školní asistentka zaměstnána současně jako sekretářka školy, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících. Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávají podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působí 6 učitelů, včetně ředitelky, 4 asistentky pedagoga a školní asistentka.

Výuka probíhá v 5 kmenových třídách. Ve škole je moderní multimediální jazyková a počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také 2 mobilními počítačovými učebnami (10 yogabooků a 16 notebooků). Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci. z toho 1 vedoucí učitelka. 

Ve 2 odděleních školní družiny pracují 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:15 do 7:35 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem".

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno 39 (od ledna 2021 42 dětí z MŠ) a 67 žáků ZŠ.


Organizace školního roku 2020/2021


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 1. března 2021 – neděle 7. března 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1 dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

pondělí 28. 9. 2020

středa 28. 10. 2020

úterý 17. 11. 2020

pátek 2. 4. 2021

pondělí 5. 4. 2021Plán udělení ředitelského volna 2020/2021 (změna plánu vyhrazena)

pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 (plánovaná rekonstrukce)

pondělí 28. 6. 2021, úterý 29. 6. 2021 a středa 30. 6. 2020 (plánovaná rekonstrukce)