Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 bylo ke dni 2. 9. 2019 ZŠ zapsáno 68 žáků (1. ročník 12, 2. ročník 14, 3. ročník 19, 4. ročník 12, 5. ročník 11), od 18. 11. 2019 69 žáků (do 4. ročníku byla přijata nová žákyně), MŠ 40 dětí ve dvou třídách (I. třída 21, II. třída 19), od 13. 1. 2020 41 dětí (do I. třídy MŠ bylo přijato 1 dítě) a v ŠD 56 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 27 žáků, II. oddělení 29 žáků), od 18. 11. 2019 57 žáků (do II. oddělení ŠD byla zapsána 1 žákyně).

O chod školy se stará 22 zaměstnanců, z toho je 15 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky, přičemž jedna je současně AP) a 7 nepedagogických správních (1 školní asistentka, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících, a to díky výjimce z nejnižšího počtu žáků udělené zřizovatelem. Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávají podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působí 6 učitelů, včetně ředitelky, 3 asistentky pedagoga a školní asistentka.

Výuka probíhá v 5 třídách. Ve škole je moderní multimediální jazyková a počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také 2 mobilními počítačovými učebnami (10 yogabooků a 16 notebooky). Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci. z toho 1 vedoucí učitelka, a 1 asistentka pedagoga.

Ve 2 odděleních školní družiny pracují 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:20 do 7:35 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem".

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno 40 (od 13. 1. 2020 41 dětí z MŠ) a 65 (od 18. 11. 2019 66) žáků ZŠ.


Organizace školního roku 2019/2020


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: pondělí 2. září 2019

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020

Ukončení vyučování II. pololetí: úterý 30. června 2020

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: úterý 29. října 2019 a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny: pondělí 24. února 2020 – neděle 1. března 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9 dubna 2020

Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 – pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

pondělí 28. 10. 2019

pátek 10. 4. 2020

pátek 1. 5. 2020

pátek 8. 5. 2020


Plán udělení ředitelského volna 2020

13. května 2020 (organizace XVIII. ročníku mezinárodního hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko")

29. června 2020

30. června 2020