Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 bylo ke dni 1. 9. 2020 ZŠ zapsáno 77 žáků (1. ročník 16, 2. ročník 12, 3. ročník 14, 4. ročník 21, 5. ročník 14), od 18. 9. 2020 77 žáků (do 3. ročníku byla přijata nová žákyně). MŠ k 30. 9. 2020 navštěvuje 39 dětí ve dvou třídách (I. třída 22, II. třída 17), do 31. 1. 2020 bude navýšen počet dětí v MŠ na 42 (do I. třídy MŠ budou přijaty 2 děti a do II. třídy MŠ 1 dítě) a v ŠD 58 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 28 žáků, II. oddělení 30 žáků). 

O chod školy se stará 24 zaměstnanců, z toho je 17 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelky MŠ, 1 speciální pedagog, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky, přičemž jedna je současně AP) a 7 nepedagogických správních (1 školní asistentka zaměstnána současně jako sekretářka školy, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ, které pracují současně na pozici pracovník provozu školní jídelny). 

V základní škole se v tomto školním roce se v ZŠ děti vyučují v pěti třídách a pěti ročnících. Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávají podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působí 6 učitelů, včetně ředitelky, 4 asistentky pedagoga a školní asistentka.

Výuka probíhá v 5 kmenových třídách. Ve škole je moderní multimediální jazyková a počítačová učebna vybavená počítači s připojením na internet a ve všech třídách je možno využívat také interaktivní tabule. Škola disponuje také 2 mobilními počítačovými učebnami (10 yogabooků a 16 notebooků). Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a na hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (Smilovice), na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín) či ve Skiareálu v Řece.

Mateřská škola má 2 třídy, rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“ je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji pohybových schopností dětí a logopedické péči. V MŠ působí 4 pedagogičtí zaměstnanci. z toho 1 vedoucí učitelka. 

Ve 2 odděleních školní družiny pracují 2 vychovatelky. V ŠD je provoz ranní družiny od 6:15 do 7:35 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci v ŠD se vzdělávají podle ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem".

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní, součástí školní jídelny je i vývařovna a výdejna pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky, 2 pracovnice provozu školní jídelny a 1 vedoucí školní jídelny. Ke školnímu stravování je přihlášeno 39 (od ledna 2021 42 dětí z MŠ) a 67 žáků ZŠ.


Organizace školního roku 2020/2021


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 1. března 2021 – neděle 7. března 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1 dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

 

Dny pracovního volna mimo prázdniny

pondělí 28. 9. 2020

středa 28. 10. 2020

úterý 17. 11. 2020

pátek 2. 4. 2021

pondělí 5. 4. 2021Plán udělení ředitelského volna 2020/2021 (změna plánu vyhrazena)

pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 (plánovaná rekonstrukce)

pondělí 28. 6. 2021, úterý 29. 6. 2021 a středa 30. 6. 2020 (plánovaná rekonstrukce)