Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvíjej se, poupátko 2018


16. ročník hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko" 2018


Projekt v roce 2018 finančně podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje z dotačního titulu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018"Název našeho hudebního a výtvarného soutěžního projektu „Rozvíjej se, poupátko“ symbolizuje jeho hlavní cíl – poskytnout dětem a mládeži podmínky a příležitost k rozkvětu jejich talentu. Škola organizuje od roku 2002 původně hudební soutěžní projekt, od roku 2004 rozšířený o výtvarnou soutěž, pro české a polské základní školy Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Po dlouhá léta jsou našimi hosty také soutěžící z polských a slovenských družebních škol.                                   

V roce 2012, u příležitosti 10 let jejího trvání, jsme rozšířili působnost pěvecké soutěže na další dva regiony – Třinecko a Jablunkovsko a nově jsme vytvořili 7. kategorii pro studenty středních škol ve věku 15 – 21 let. Každým druhým rokem jsou tedy do projektu zapojeny 3 regiony:  Mikroregion obcí povodí Stonávky, Třinecko a Jablunkovsko.

Soutěž je určena dětem ve věku od 5 do 21 let. Projekt tvoří dvě samostatné soutěže:

 • pěvecká soutěž v sólovém zpěvu, povinná píseň: Rozvíjej se poupátko a Plyneš, Olzo, po dolině  (zachování kulturních tradic regionu - autorem je místní rodák Jan Kubisz),
 • výtvarná soutěž v tvorbě z keramiky na předem zvolené téma (pouze pro region Stonávka).

Výstupy projektu jsou: mediální prezentace (kabelová televize, regionální tisk, Novinky.cz), videozáznam soutěže, audionahrávka vítězů finále na cd nosiči a benefiční vánoční koncert vítězů (s výtěžkem pro handicapované, seniory nebo další charitativní činnost). Své významné místo má propagace projektu – aktuálně jsou informace a partneři (včetně dotačních programů a grantů) prezentovány na webových stránkách školy, na Facebooku, v médiích, na výstupech projektu (audiozáznamy, videozáznamy, trička, další drobný propagační materiál).  

Pevně věříme, že se naše plány pro rok 2018 pokračovat v tradici úspěšné hudební soutěže podaří zrealizovat i díky Vaší účasti…

 

Rozdělení škol do regionů                                                                                                                                                       

Rozdělení škol do regionů proběhne začátkem března podle počtu přihlášených škol. Pro představu uvádíme návrh rozdělení z minulých ročníků:

Stonávka:                                                                                                                                                                                                                                                        

ZŠ Terchová (SK), Škola Jaworze (PL), Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník, ZŠ T. G. Masaryka a mateřská škola Komorní Lhotka, ZŠ Krasňany (SK), ZŠ a MŠ Ropice (česká a polská), ZŠ a MŠ Smilovice, ZŠ Strečno (SK), ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ Terchová (SK), ZŠ a MŠ Třanovice

Třinecko:                                                                                                                                                                                                                                                       

Gymnázium Třinec, ZŠ a MŠ Bystřice, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Bystřice, Církevní ZŠ a MŠ Třinec, ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Třinec, ZŠ a MŠ Kaštanová Třinec, ZŠ a MŠ Koperníkova Třinec, ZŠ a MŠ Nebory, Kanada, Osůvky, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím G. Przeczka Třinec I, ZŠ Slezská Třinec, SŠ, ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská, ZŠ Vendryně, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Vendryně, ZUŠ Třinec, ZŠ Raškovice

Jablunkovsko a ostatní školy:                                                                                                                                                                                                                    

Gymnázium ČT, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím ČT, MŠ Jablunkov, Speciální škola Jablunkov, ZŠ a MŠ Bukovec, ZŠ a MŠ Pod zvonek ČT, ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště Ostravská Český Těšín, ZŠ a MŠ Dolní Lomná, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Hrádek, ZŠ Jablunkov, ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov,  ZŠ a MŠ, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ a MŠ Milíkov, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Milíkov, ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Mosty u Jablunkova, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Návsí, ZŠ a MŠ Nýdek, ZŠ a MŠ Písek, ZUŠ Havířov


Propozice pěvecké soutěže                                                                                                                             

REGIONÁLNÍ KOLA

Cílová skupina:

- děti a mládež od 5 do 21 let

- v 1. – 4. kategorii postoupí nejvýše 2 výherci z každé školy do regionálního kola, starší kategorie mohou být obsazeny nejvýše 4 žáky za školu, do finálového kola postoupí z každého regionu 3-4 nejlepší zpěváci


Soutěžní vystoupení:

- 2 písně:

1. povinná píseň Rozvíjej se, poupátko (2.-4.ktg.), Plyneš, Olzo, po dolině (5.-6. ktg.) – u obou povinných písní 1 sloka bez hudebního doprovodu, 1. a 7. kategorie bez povinné písně

2. volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová a trampská, s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, USB disku, popř. bez doprovodu v délce maximálně 2,5 minuty u 1.-4. kategorie a 3,5 minuty u 5.-7. kategorie (při překročení časového limitu písně bude přednes zvukařem ukončen stažením podkladu a vypnutím mikrofonu, v zájmu kvality soutěžního vystoupení prosíme tedy o jeho dodržení)

Kategorie pěvecké soutěže:
1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní, bez povinné písně)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
7. ktg. studenti středních škol (samostatná skupina, bez povinné písně)

Forma soutěže a termíny:

- všechny soutěže veřejně přístupné, vstup zdarma


- školní kola březen-duben, uzávěrka přihlášek do 13. dubna 2018, regionální kola 9. května a 10. května 2018 od 8.00 do 12.00 hod. v DDM Třinec (Třinecko, Jablunkovsko), 11. května 2018 od 8.00 do 12.00 hod. v KD Střítež (Stonávka). Casting pro soutěžící 15 - 21 let proběhne formou přihlášení a zaslání videonahrávky vystoupení ne staršího než půl roku,
a to do 13. dubna 2018 (postupující budou o postupu do finále vyrozuměni do 23. dubna 2018).

Hodnocení:                                                                                                                                                                           

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představí pouze jménem), pořadí soutěžících v soutěži bude předem losováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny. 3 soutěžící z každé kategorie postoupí do finálového kola v Třinci, za MŠ může být do finálového kola poslán 1 výherce (nesoutěžní vystoupení – pouze výrazné talenty). Výběr soutěžících do nejstarší 7. kategorie (15-21 let) proběhne formou castingu – výběru 10 finalistů na základě vyhodnocení zaslaných videonahrávek vystoupení (výsledky budou přihlášeným účastníkům oznámeny do 23. dubna 2018).

FINÁLOVÉ KOLO

Cílová skupina:                                                                                                                                                                                                 

- děti a mládež od 5 do 21 let

Soutěžní vystoupení:                                                                                                                                                                                      

 - 1 volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová apod.), s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, popř. bez doprovodu

Kategorie pěvecké soutěže:

1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní vystoupení, pouze výrazné talenty)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)

7. ktg. studenti středních škol

Hodnocení:

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním (bodový systém) a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představují pouze jménem), pořadí soutěžících v soutěži bude předem losováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 1 výherce z každé kategorie věcnou cenu, videozáznamem soutěže a možností nahrávky soutěžní písně v hudebním studiu. Vyvrcholením projektu bude benefiční vánoční koncert s výtěžkem pro charitu.

Forma soutěže a termín:                                                                                                                                                    

- veřejně přístupná, vstupné dobrovolné

- 19. května 2018 v DDM Třinec od 15.00 do 19.00 hod. (zvuková zkouška od 11.00 do 13.00 hod.)


Kritéria hodnocení soutěžících

Přednes povinné písně, stylovost interpretace, vhodný výběr volitelné písně vzhledem k věku a schopnostem zpěváka, intonace, rytmus, souhra s doprovodem, celkový umělecký dojem

Časový harmonogram 2018

7. března

dagmar.machalkova@zsstritez.cz
776694244


březen-duben

 • školní kola soutěže
13. dubna

 • uzávěrka přihlášek do regionálních kol pro 1.-6. ktg a castingu pro 7. ktg.
dagmar.machalkova@zsstritez.cz
776694244


20. dubna

 • hudební dílna pro učitele  
ZUŠ Třinec
08:00 – 12:00

23. dubna

 • vyrozuměni přihlášených účastníků do castingu – o jejich postupu do finále
9. května

 • regionální kolo Třinecko
DDM Třinec
08:00 – 12:00

10. května

 • regionální kolo Jablunkovsko
DDM Třinec
08:00 – 12:00

11. května

 • regionální kolo Stonávka
KD Střítež
08:00 – 12:00

19. května

 • finále vítězů regionálních kol
DDM Třinec
15:00 – 19:00

květen-červen

 • prezentace a vyhodnocení projektu v médiích a na internetu, nahrávání vítězů finále ve studiu
prosinec

 • benefiční vánoční koncert vítězů           
 • zpracování video-dokumentace ze soutěží a benefičního vánočního koncertu
 • konečné zpracování a prezentace dokumentace k projektu (průběh, přehled zúčastněných obcí, škol, žáků, partnerů, výsledky fotodokumentace,…)

 

Příloha č. 1 - přihláška do pěvecké soutěže – regionální kola

Odešlete do 13. dubna 2018 prostřednictvím formuláře (bude Vám zaslán po obdržení předběžné přihlášky)


Podmínky účasti v regionálních kolech:

1. – 4. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                            
5. – 6. ktg. – nejvýše 4 soutěžící za školu a kategorii                                                                                                                                     

(s ohledem na počet přihlášených účastníků má organizátor právo snížit daný počet soutěžících, změnu ohlásí škole nejpozději do 5. května 2018)


Příloha č. 2 - přihláška do pěvecké soutěže – casting

Odešlete do 13. dubna 2018 prostřednictvím formuláře (bude Vám zaslán po obdržení předběžné přihlášky) a zaslání videonahrávky Vašeho pěveckého vystoupení  (ne staršího než půl roku)

Podmínky účasti v castingu:

věk 15 – 21 let

bydliště nebo škola v regionech Stonávka (Mikroregion obcí povodí Stonávky), Třinecko, Jablunkovsko nebo Těšínsko

doprovody na CD nebo USB ve formátech .wav nebo .mp3


 Příloha č. 3 – texty a notové záznamy povinných písní pro 2.-6. kategorii                                                         

„Rozvíjej se, poupátko“ (2.-4. ktg.)

(pozn. - není nutné dodržet přesný rytmus v 2. taktu, pouze 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

 Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů,  

/:od rána až do noci budeš vonět světu:/¨

 

„Plyneš, Olzo, po dolině“ (5.-6. ktg.)

pozn. - pouze 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu                               nebo akordu)

Plyneš, Olzo, po dolině, plyneš jak před lety,
/: tytéž na tvém břehu kvetou zjara zase květy:/

Płyniesz, Olzo, po dolinie, płyniesz, jak przed laty,
/:takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty:/


Propozice výtvarné soutěže

(pouze pro školy regionu Stonávka)                                                            

Cílová skupina:                                                                                                                                                                          

- cílová skupina - děti a mládež od 6 do 12 let                                                                                                                                                         

- do regionálního kola postoupí nejvýše 2 výherci za školu a kategorii

Soutěžní vystoupení:                                                                                                                                                                       

přímá soutěžní prezentace práce s keramickou hlínou v den finále, která bude letos u příležitosti90. výročí založení školy na téma „Škola jako z obrázku Josefa Lady“ 

Kategorie výtvarné soutěže:                                                                                                                                               

1. ktg. 1.– 3. ročník ZŠ                                                                                                                                                     

2. ktg. 4. – 5. ročník ZŠ 

Hodnocení:                                                                                                                                                                   

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatých porotců s odborným výtvarným vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžní práce bude představena pouze jménem). Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny.

Forma soutěže a termíny:                                                                                                                                                     

- soutěž je veřejně přístupná, vstup zdarma                                                                                                                   

- školní kola proběhnou v měsících březen a duben, uzávěrka přihlášek do 13. dubna 2018                                                                                                                

- regionální kolo - 11. května 2018 od 8.00 do 12.00 hod. v ZŠ Střítež, následně proběhne prezentace a vyhodnocení v KD Střítež

Organizační zajištění: 

Materiál bude zajištěn organizátory. Všichni soutěžící budou odměněni drobnými upomínkovými předměty a nejlepší z nich věcnými cenami. Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.


Příloha č. 1 - přihláška do výtvarné soutěže

Odešlete do 13. dubna 2018 prostřednictvím formuláře (bude Vám zaslán po obdržení předběžné přihlášky  https://goo.gl/forms/bvioZPfvy6OjlOM12 )

1. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                            
2. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                                                                    

(s ohledem na počet přihlášených účastníků má organizátor právo snížit daný počet soutěžících, změnu ohlásí škole nejpozději do 5. května 2018)

Pozvánky:   Seznamte se s finalisty 16. ročníku pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 2018!

Do finále soutěže, které proběhne 19. 5. 2018 v DDM v Třinci, byli jako nejlepší zpěváci škol regionů Třinecka, Jablunkovska a Stonávky nominováni níže uvedení soutěžící (v abecedním pořadí). Máme velkou radost, že z naší školy postoupily do finále hned tři naše žákyně: Miriam Paszková, Ema Vavříčková a Ivana Przywarová. Gratulujeme k úspěchu!

Vzhledem k tomu, že v každé kategorii bude ve finále odbornou porotou vybrán pouze 1 laureát soutěže, budou zpěváci potřebovat velkou podporu svých fanoušků. Přijďte své favority povzbudit, slibujeme opět silné hudební zážitky i zábavu v podobě PROMO AKCE Hit Rádia Orion se živým vstupem do vysílání. Zárukou příjemné atmosféry je také moderátor Radek Erben, který bude soutěžní program provázet.

Těšíme se na Vás!

FINALISTÉ PROJEKTU "ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO" 2018

2. ktg.
(1. ročník)

Benešová Karolina, PZŠ a MŠ Hnojník
Burian Adam, PZŠ Jablunkov
Kaleta Šimon, ZŠ a MŠ Třanovice
Kaszper Karolina, PZŠ Vendryně
Paszková Miriam, ZŠ a MŠ Střítež

3. ktg. 
(2. a 3. ročník)

Bolek Ellen, PZŠ a MŠ Hnojník
Brusová Jana, ZŠ Třinec, Slezská
Cemerková Adéla, ZŠ a MŠ Třinec, Nebory
Cieślar Rebeka, PZŠ a MŠ Bystřice
Jakubiková Anežka, PZŠ Jablunkov
Sodzawiczný Ondřej, PZŠ a MŠ Hnojník
Vavříčková Ema, ZŠ a MŠ Střítež

4. ktg.
(4. a 5. ročník)

Adámková Alžběta, ZŠ a MŠ Třanovice
Cieslar Jindřich, ZŠ Třinec, Slezská
Kaleta Dorota, PZŠ a MŠ Bystřice
Kisialová Ludmila, ZŠ Třinec, Slezská
Navrátil Justyna, PZŠ a MŠ Bystřice
Przywarová Ivana, ZŠ a MŠ Střítež
Pszczolková Kristýna, 7. ZŠ Kaštanova, Třinec
Szwarc Julia, PZŠ Vendryně

5. ktg.
(6. a 7. ročník)

Bolek Izabela, PZŠ a MŠ Hnojník
Borkovcová Kristýna, PZŠ Jablunkov
Suszka Karolina, PZŠ Jablunkov
Wałach Tomasz, PZŠ a MŠ Třinec

6. ktg.
(8. a 9. ročník)

Bialoňová Nikol, Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník
Brezňáková Marie,ZŠ Třinec, Slezská
Fiedor Marian, PZŠ a MŠ Třinec
Chodura Anna, PZŠ a MŠ Hnojník
Janík Matěj, Gymnázium Český Těšín
Popelková Karolína, ZŠ Raškovice
Sikora Petra, PZŠ Vendryně
Turková Klára, ZŠ a MŠ Písek

7. ktg.
(15 – 21 let)

Hota Jakub, Gymnázium Třinec
Pecha Štefan, Pražská konzervatoř
Schlesingerová Adéla, SPŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry
Škarpová Tereza, ZUŠ B. Martinů v Havířově
Truhlářová Natálie, ZUŠ B. Martinů v Havířově


VÝSLEDKY FINÁLE PĚVECKÉ SOUTĚŽE Rozvíjej se, poupátko 2018 

Laureáti 2. - 7. kategorie:

Adam Burian (PZŠ Jablunkov), Rebeka Cieślar (PZŠ Bystřice), Ivana Przywarová (ZŠ Střítež), Izabela Bolek (PZŠ Hnojník), Matěj Janík (Gymnázium Český Těšín), Adéla Schlesingerová (SPŠ Odry)

Ceny poroty:

Karolina Kaszper (PZŠ Vendryně), Justyna Navrátil (PZŠ Bystřice), Marian Fiedor (PZŠ Třinec), Anna Chodura (PZŠ Hnojník)

Ceny diváka:

Ema Vavříčková (ZŠ Střítež), Adéla Schlesingerová (SPŠ Odry)


Fotografie ze všech kol soutěže najdete na webových stránkách projektu a v záložce fotogalerie)


KOMPLETNÍ VÝSLEDKOVÉ LISTINY

Region Třinecko 2018

Region Jablunkovsko 2018 

Region Stonávka 2018

Casting 2018

Finále 2018