Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvíjej se, poupátko 2022

20. ročník hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko" 2022


Název našeho hudebního a výtvarného soutěžního projektu „Rozvíjej se, poupátko“ symbolizuje jeho hlavní cíl – poskytnout dětem a mládeži podmínky a příležitost k rozkvětu jejich talentu. Škola organizuje od roku 2002 původně hudební soutěžní projekt, od roku 2004 rozšířený o výtvarnou soutěž, pro české a polské základní školy Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Po dlouhá léta jsou našimi hosty také soutěžící z polských a slovenských družebních škol.                                   

V roce 2012, u příležitosti 10 let jejího trvání, jsme rozšířili působnost pěvecké soutěže na další dva regiony – Třinecko a Jablunkovsko a nově jsme vytvořili 7. kategorii pro studenty středních škol ve věku 15 – 21 let. Každým druhým rokem jsou tedy do projektu zapojeny 3 regiony:  Mikroregion obcí povodí Stonávky, Třinecko a Jablunkovsko.

Soutěž je určena dětem ve věku od 6 do 21 let. Projekt tvoří dvě samostatné soutěže:

  • pěvecká soutěž v sólovém zpěvu, povinná píseň: Rozvíjej se poupátko a Plyneš, Olzo, po dolině  (zachování kulturních tradic regionu - autorem je místní rodák Jan Kubisz),
  • výtvarná soutěž v tvorbě z keramiky na předem zvolené téma (pouze pro region Stonávka).

Výstupy projektu jsou: mediální prezentace (kabelová televize, regionální tisk, Novinky.cz), videozáznam soutěže, audionahrávka vítězů finále na cd nosiči a benefiční vánoční koncert vítězů (s výtěžkem pro handicapované, seniory nebo další charitativní činnost). Své významné místo má propagace projektu – aktuálně jsou informace a partneři (včetně dotačních programů a grantů) prezentovány na webových stránkách školy, na Facebooku, v médiích, na výstupech projektu (audiozáznamy, videozáznamy, trička, další drobný propagační materiál).  

Pevně věříme, že se v roce 2022, kdy projekt slaví 20 let svého trvání, podaří zrealizovat další úspěšný ročník také díky Vaší účasti.


PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Rozdělení škol do regionů                                                                                                                                          

Rozdělení škol do regionů proběhne podle počtu přihlášených škol. Pro představu uvádíme návrh rozdělení z minulých ročníků:

Stonávka:                                                                                                                                                                                                                                                        

ZŠ Terchová (SK), Škola Jaworze (PL), Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník, ZŠ T. G. Masaryka a mateřská škola Komorní Lhotka, ZŠ Krasňany (SK), ZŠ a MŠ Ropice (česká a polská), ZŠ a MŠ Smilovice, ZŠ Strečno (SK), ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ Terchová (SK), ZŠ a MŠ Třanovice

Třinecko:                                                                                                                                                                                                                                                       

Gymnázium Třinec, ZŠ a MŠ Bystřice, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Bystřice, Církevní ZŠ a MŠ Třinec, ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Třinec, ZŠ a MŠ Kaštanová Třinec, ZŠ a MŠ Koperníkova Třinec, ZŠ a MŠ Nebory, Kanada, Osůvky, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím G. Przeczka Třinec I, ZŠ Slezská Třinec, SŠ, ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská, ZŠ Vendryně, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Vendryně, ZUŠ Třinec, ZŠ Raškovice

Jablunkovsko a ostatní školy:                                                                                                                                                                                                                    

Gymnázium ČT, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím ČT, MŠ Jablunkov, Speciální škola Jablunkov, ZŠ a MŠ Bukovec, ZŠ a MŠ Pod zvonek ČT, ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště Ostravská Český Těšín, ZŠ a MŠ Dolní Lomná, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Hrádek, ZŠ Jablunkov, ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov,  ZŠ a MŠ, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ a MŠ Milíkov, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Milíkov, ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Mosty u Jablunkova, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Návsí, ZŠ a MŠ Nýdek, ZŠ a MŠ Písek, ZUŠ Havířov

                                                                                                                         

REGIONÁLNÍ KOLA

Cílová skupina:

- děti a mládež od 6 do 21 let

- v 1. – 4. kategorii postoupí nejvýše 2 výherci z každé školy do regionálního kola, starší kategorie mohou být obsazeny nejvýše 4 žáky za školu, do finálového kola postoupí z každého regionu 3-4 nejlepší zpěváci


Soutěžní vystoupení:

- 2 písně:

1. povinná píseň Rozvíjej se, poupátko (2.-4.ktg.), Plyneš, Olzo, po dolině (5.-6. ktg.) – u obou povinných písní 1 sloka bez hudebního doprovodu, 1. a 7. kategorie bez povinné písně

2. volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová a trampská, s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, USB disku, popř. bez doprovodu v délce maximálně 2,5 minuty u 1.-4. kategorie a 3,5 minuty u 5.-7. kategorie (při překročení časového limitu písně bude přednes zvukařem ukončen stažením podkladu a vypnutím mikrofonu, v zájmu kvality soutěžního vystoupení prosíme tedy o jeho dodržení)

Kategorie pěvecké soutěže:
1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní, bez povinné písně)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)

7. ktg. studenti středních škol (samostatná skupina, bez povinné písně)

Forma soutěže a termíny:

- všechny soutěže jsou veřejně přístupné, vstup zdarma, organizátor zajistí svoz autobusem

- školní kola březen-duben, uzávěrka přihlášek do 11. dubna 2022

- všechna regionální kola proběhnou v KD Střítež, a to 11. května (region Třinecko), 12. května (region Jablunkovsko) a 13. května 2020 (region Stonávka) od 8.00 do 12.00 hod.

- casting pro soutěžící 15–21 let proběhne formou přihlášení a zaslání videonahrávky vystoupení ne staršího než půl roku, a to do 11. dubna 2022 (postupující budou o postupu do finále vyrozuměni do 28. dubna 2022)


Hodnocení:

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představí pouze jménem), pořadí soutěžících bude předem vylosováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny. Tři soutěžící z každé kategorie postoupí do finálového kola v Třinci, za MŠ může být do finálového kola poslán 1 výherce (nesoutěžní vystoupení – pouze výrazné talenty). Výběr soutěžících do nejstarší 7. kategorie (15-21 let) proběhne formou castingu – výběru 10 finalistů na základě vyhodnocení zaslaných videonahrávek vystoupení (výsledky budou přihlášeným účastníkům oznámeny do 28. dubna 2022).


FINÁLOVÉ KOLO

Cílová skupina:                                                                                                                                                                                                 

- děti a mládež od 6 do 21 let

Soutěžní vystoupení:                                                                                                                                                                                      

 - 1 volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová apod.), s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, popř. bez doprovodu

Kategorie pěvecké soutěže:

1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní vystoupení, pouze výrazné talenty)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)

7. ktg. studenti středních škol

Hodnocení:

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním (bodový systém) a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představují pouze jménem), pořadí soutěžících v soutěži bude předem vylosováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 1 výherce z každé kategorie věcnou cenu a videozáznam soutěže. Vyvrcholením projektu bude benefiční vánoční koncert s výtěžkem pro charitu.

Forma soutěže a termín: 

- veřejně přístupná

- neděle 22. května 2022 v DDM Třinec od 15.00 do 19.00 hod. (zvuková zkouška 11.00–13.00 hod.)

Kritéria hodnocení soutěžících

Porota hodnotí momentální výkon soutěžícího, přednes povinné písně, pěveckou techniku, stylovost interpretace, hudební vyspělost, vhodný výběr volitelné písně vzhledem k věkové kategorii a hlasovým dispozicím, intonaci, rytmus, souhru s doprovodem, celkový umělecký dojem.

Organizátor garantuje objektivitu hodnocení, která je zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (prezenční listina poroty obsahuje pouze jména soutěžících), pořadí soutěžících v soutěži je předem vylosováno.

Rozhodnutí odborné poroty je neměnné a nedá se proti němu podat odvolání.


Časový harmonogram 2022

březen-duben 2022

Školní kola soutěže11. dubna 2022

Uzávěrka přihlášek do regionálních kol pro 1.-6. ktg a castingu pro 7. ktg.

dagmar.machalkova@zsstritez.cz

776694244


22. dubna 2022

Hudební dílna pro učitele 

Akce bude zorganizována v případě zájmu min. 20 osob, místo bude upřesněno

08:00–12:00 h.

28. dubna 2022

Vyrozumění účastníkům přihlášeným do castingu (o jejich postupu do finále)11. května 2022

Regionální kolo Třinecko

KD Střítež (nově)

08:00–12:00 h.

12. května 2022

Regionální kolo Jablunkovsko

KD Střítež (nově)

08:00–12:00 h.

13. května 2022

Regionální kolo Stonávka

KD Střítež

08:00–12:00 h.

22. května 2022

Finále vítězů regionálních kol

DDM Třinec

15:00–19:00 h.

květen-červen 2022

Prezentace a vyhodnocení projektu v médiích a na internetuprosinec 2022

  • benefiční vánoční koncert vítězů
  • zpracování video-dokumentace ze soutěží a benefičního vánočního koncertu
  • konečné zpracování a prezentace dokumentace k projektu (průběh, přehled zúčastněných obcí, škol, žáků, partnerů, výsledky fotodokumentace,…)
 

Příloha č. 1 - přihláška do pěvecké soutěže – regionální kola

Podmínky účasti v regionálních kolech:

1. – 4. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                            
5. – 6. ktg. – nejvýše 4 soutěžící za školu a kategorii                                                                                                                                    

(s ohledem na počet přihlášených účastníků má organizátor právo snížit daný počet soutěžících, změnu ohlásí škole nejpozději do 5. května 2018)


Příloha č. 2 - přihláška do pěvecké soutěže – casting

Přihlášku odešlete do 11. dubna 2022 prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/awXiYL1oKfRTqw7a9

  • Do 11. 4. odešlete také videonahrávku soutěžní písně ne starší než půl roku na adresu dagmar.machalkova@zsstritez.cz
  • Vyrozumění o postupu do finále obdržíte do 28. 4. 2022.

Podmínky účasti v castingu:

věk 15 – 21 let

bydliště nebo škola v regionech Stonávka (Mikroregion obcí povodí Stonávky), Třinecko, Jablunkovsko nebo Těšínsko

doprovody na CD nebo USB ve formátech .wav nebo .mp3


 Příloha č. 3 – texty a notové záznamy povinných písní pro 2.-6. kategorii                                                         

„Rozvíjej se, poupátko“ (2.-4. ktg.)

(pozn. - není nutné dodržet přesný rytmus v 2. taktu, pouze uvedená 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

 Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů,  

/:od rána až do noci budeš vonět světu:/¨

 

„Plyneš, Olzo, po dolině“ (5.-6. ktg.)

pozn. - pouze uvedená 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

Plyneš, Olzo, po dolině, plyneš jak před lety,
/: tytéž na tvém břehu kvetou zjara zase květy:/

Płyniesz, Olzo, po dolinie, płyniesz, jak przed laty,
/:takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty:/


PROPOZICE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE                                                          

Cílová skupina:                                                                                                                                                                          

- cílová skupina - děti a mládež od 6 do 12 let                                                                                                                                                         

- do regionálního kola postoupí nejvýše 2 výherci za školu a kategorii

Soutěžní vystoupení:                                                                                                                                                                       

přímá soutěžní prezentace práce s keramickou hlínou v den finále, která bude letos ochrana přírody (konkrétní soutěžní úkol bude zadán až v den soutěže) 

Kategorie výtvarné soutěže:                                                                                                                                               

1. ktg. 1.– 3. ročník ZŠ                                                                                                                                                     

2. ktg. 4. – 5. ročník ZŠ 

Hodnocení:                                                                                                                                                                   

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatých porotců s odborným výtvarným vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžní práce bude představena pouze jménem). Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny.

Forma soutěže a termíny:                                                                                                                                                     

- soutěž je veřejně přístupná, vstup zdarma, organizátor zajistí svoz autobusem

školní kola proběhnou v měsících březen a duben, uzávěrka přihlášek do regionálního kola do 11. dubna 2022

regionální kolo – 13. května 2022 od 8.00 do 12.00 hod. v ZŠ Střítež, následně proběhne prezentace a vyhodnocení v KD Střítež

Organizační zajištění: 

Materiál bude zajištěn organizátory. Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.

Materiál bude zajištěn organizátory. Všichni soutěžící budou odměněni drobnými upomínkovými předměty a nejlepší z nich věcnými cenami. Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.


Příloha č. 1 - přihláška do výtvarné soutěže

Přihlášku odešlete do 11. dubna 2022 prostřednictvím tohoto formuláře:  https://forms.gle/dnJpWvWhP8gk5QF89


Pozvánka:   

 

 

Výsledková listina:

prezencni_a_vysledkova_listina_poupe_finale_2022_se_skolami_organizace.pdf


Články - viz stránka Novinky na webu školy